Levensgevaarlijke wolk verspreidt zich over Europa

 explosie munitie met verarmd uranium Oekraïne  Ondanks de vele waarschuwingen hebben de Britten toch gemeend munitie met verarmd uranium aan Oekraïne te moeten leveren.

Maar nu krijgen zij en ook de rest van Europa de rekening gepresenteerd, want een levensgevaarlijke wolk verspreidt zich nu over het continent. 
Weinigen in ons land houden rekening met de mogelijkheid dat ook wij hier in ons land met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne te maken zullen krijgen.

Er is immers nog geen escalatie geweest waarbij Rusland kernwapens heeft ingezet, dus gevaar voor straling is er niet.

Of toch wel?

Eind maart viel het volgende soort berichten te lezen:

De Britse regering maakte bekend dat het munitie met verarmd uranium naar Oekraïne wil verschepen. Omdat verarmd uranium een toxische en licht radioactieve stof is die bij blootstelling gezondheidsschade kan opleveren, lokt de Britse beslissing heel wat kritische reacties uit.

Op 16 mei j.l. publiceerden wij het volgende:

Als mensen werkelijk denken dat Rusland zal toestaan dat er door het gebruik van verarmd uranium in Oekraïne ontelbare burgerslachtoffers zullen vallen aan Russische kant, dan zullen ze waarschijnlijk van een hele koude kermis thuiskomen.

Die voorspelling is nu uitgekomen want Rusland heeft zo te zien korte metten gemaakt met de opslag van de munitie met verarmd uranium.
Dit betekent dan niets meer of minder dan een soort nucleaire ramp voor de inwoners van Oekraïne. Kijk naar wat er eerder gebeurde in landen waar dit soort munitie werd gebruikt.

Tot zover het eerdere artikel.

Echter, waar wij toen dachten dat de gevolgen van bovenstaande alleen gevolgen voor Oekraïne zou hebben, blijkt dat toch niet het geval.

 giftige wolk na explosie munitie met verarmd uranium in Oekraïne

Na de kernramp bij Tsjernobyl is er door de EU een systeem opgezet waarbij gevaarlijke straling in Europa wordt gemeten.

Het volgende plaatje is afkomstig van dat systeem en laat na enige tijd na de explosie een enorme piek zien in zogenaamde gamma straling op een meetstation net over de Poolse grens.

 straling gemeten in Polen na explosie in Oekraïne van opslag munitie met verarmd uranium

Kort daarna was het afgelopen met de website, want de autoriteiten vonden het nodig om het publiek iedere verdere informatie betreffende straling te onthouden.

Als je nu kijkt op die betreffende website gebeurt er niets en krijg je geen kaarten te zien.

Een expert op het gebied van gevaarlijke straling is de Britse wetenschapper Christopher Busby. Deze komt tot de conclusie dat de Poolse stijging van gamma straling overeenkomt met de positie waar de wolk zich zou moeten bevinden na de explosie.

Busby stelt verder dat de autoriteiten in paniek zijn en daarom de toegang tot de eerder genoemde website in eerste instantie helemaal hadden afgesloten. Enkele dagen later, op 18 mei, kwam deze weer online, maar de kaarten zoals hierboven getoond waren weg gepoetst.

Iets dat volgens Busby ook zeer verdacht is in het hele verhaal is dat robots worden gebruikt voor opruimingswerkzaamheden na de explosie. Dit gebeurt alleen als er stralingsgevaar bestaat voor mensen.

Busby zegt verder dat de gevaarlijke deeltjes zich eerst zullen verspreiden naar Polen, Duitsland en de Baltische staten en dan vervolgens over geheel Europa. Ook Engeland zal niet kunnen ontsnappen, waarmee ze dan een koekje van eigen deeg krijgen.

Busby stelt verder dat wij in Europa dan ook te maken zullen krijgen met dezelfde gevolgen die men zag in bijvoorbeeld Irak.

Maar verarmd uranium eist vooral burgerslachtoffers. In Irak stierven sinds de eerste Golfoorlog 1,5 miljoen mensen een voortijdige dood, waarvan eenderde jonger dan 5 jaar oud. Vaak aan leukemie, kanker of aangeboren afwijkingen. In de Tigris en bij Basra zijn grote hoeveelheden verarmd uranium gevonden. En waarschijnlijk via het vlees en vis in de voedselketen terechtgekomen.

Verder dat de autoriteiten er alles aan zullen doen om dit geheim te houden. 

De tijd zal leren of deze wetenschapper gelijk krijgt. Busby heeft een lange staat van dienst op het gebied van straling en is eveneens  'scientific secretary of the European Committee on Radiation Risk'. 

The European Committee on Radiation Risk (ECRR) is an informal committee formed in 1997 following a meeting by the European Green Party at the European Parliament to review the Council of Europe's directive 96/29Euratom, issued in May of the previous year. ECRR is not a formal scientific advisory committee to the European Commission or to the European Parliament. Its report is published by the Green Audit. Dr. Busby is the secretary of ECRR.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl