De Nazi wortels van de Europese Unie

De Tweede Wereldoorlog is nooit geëindigd; alleen de tactiek is gewijzigd.

De geheime en ook chemische oorlog tegen de bevolking van deze planeet, begonnen door IG Farben, is gaande tot op de dag van vandaag.


 
Er was eens..... in Duitsland een industriële groep met de naam IG Farben. Destijds de grootste chemische/farmaceutische octopus in de wereld. Tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog reisde de auteur van het boek “The Devil’s Chemist”, Josiah DuBois, naar Guatemala en kwam terug met de mededeling dat het land een volledige dochteronderneming van Farben was.

Dit farmaceutisch imperium was en is één van de grote krachten achter de Europese Unie. Het is niet bij toeval dat dit soort bedrijven zoveel macht hebben. Ze beheersen niet alleen de hele medische wereld, het zijn politieke planners. Dit is ook waarom en hoe Big Pharma zo naadloos aansluit bij wat wij noemen De Nieuwe Wereld Orde.

Het doel om ieder mens in een “van de wieg tot het graf” (cradle to grave) systeem te diagnostiseren met ziekte en vervolgens te behandelen met giftige “medicijnen” is onderdeel van een groter doel: het met opzet verzwakken van de bevolking. Dit is een politiek doel en maakt het onder controle houden van bevolkingen gemakkelijker.

Farben met haar dochterondernemingen Bayer, BASF en Hoechst, had als doel één Europa gedomineerd door Farben. Dat was de reden dat Hitler aan de macht kwam. Toen dit plan uiteindelijk mislukte was het niet van tafel, het kreeg een nieuw (economisch) jasje, één die uiteindelijk de Europese Unie werd. Het was dan ook geen toeval dat de eerste voorzitter van de Europese Commissie de Nazi advocaat Walter Hallstein was. Zijn baan tijdens de oorlog was het plannen van een Europa na de oorlog.

Na WO II werd Farben opgebroken in verschillende bedrijven zoals Bayer, BASF en Sanofi. Maar, ook deze losgemaakte segmenten volgen nog trouw de agenda van Farben. Zo werkt BASF nauw samen met Monsanto en is Sanofi marktleider in onderzoek naar vaccinaties.

Het originele Farben had een droom. Haar leidinggevenden en wetenschappers geloofden dat ze tezijnertijd alles synthetisch in een laboratorium konden produceren en op deze manier de wereldindustrie domineren. Die droom is nooit verdwenen. Vandaag de dag zien ze het manipuleren van genen als middel naar het doel.

Het meest schokkende van alles is dat de “medicijnen” die ze produceren niet per ongeluk vernietigend werken. Ze zijn bedóeld om schade te veroorzaken. Het is een geheime chemische oorlog tegen de bevolking van deze planeet.

Een volgend vitaal onderdeel in de puzzel was de verbinding Rockefeller-Standard Oil-Farben. Het was natuurlijk de macht van Rockefeller (en Carnegie) die verantwoordelijk zijn voor de geboorte in Amerika van de farmaceutische medicijnen. Om de totale dimensie en de geschiedenis van de voortdurende chemische oorlogsvoering tegen de mensheid te kunnen begrijpen, moeten we weer terug naar de originele octopus, IG Farben.

De Tweede Wereldoorlog is nooit geëindigd. Men heeft simpelweg de strategie aangepast. En net zoals je de uitgebreide samenwerking kunt traceren tussen grote Amerikaanse bedrijven en de oorlogsmachine van de Nazi’s gedurende de militaire fase van de oorlog, zo kun je dat ook vandaag de dag met Amerikaanse bedrijven die bezig zijn hun bevolking te vernietigen zoals Dow, DuPont, Monsanto en een aantal anderen.

In ieder fascistisch systeem weigert het merendeel van mensen die erin werkzaam zijn, inclusief wetenschappers, om te geloven wat zich voor hun eigen ogen afspeelt. Zij blijven volhouden dat ze goed werk doen. Ze geloven dat zij aan de goede kant staan. Ze zien een grotere controle van boven naar beneden (top-down) als noodzakelijk en correct. Ze voeren redelijke verklaringen aan voor de veroorzaakte schade en/of dood.

Dit is de reden dat samenzweringen kunnen bestaan. Alleen en paar mensen aan de top hoeven de werkelijke motieven te kennen. Al de anderen vertellen zichzelf en anderen sprookjes waarin ze daadwerkelijk geloven. Deze diepgewortelde obsessie is een vitaal onderdeel van mind control en uiteindelijk is het zelf veroorzaakt. Dit zelf gecreëerde slachtoffer maakt de volgende afweging “Ik blijf liever in mijn droom dan wakker worden in een nachtmerrie”. (Dit wordt ook gebruikt in de Hollywood film The Matrix). Mogelijkerwijs is dat zo, maar het erkennen van de nachtmerrie is een stap op de weg naar bevrijding uit de Matrix.

Vroeger werden door keizerrijken vreemde landen veroverd en werden er kolonies van gemaakt. Toen dat tijdperk over was begon er een iets minder openlijke economische verovering van dat soort gebieden. Maar er is nog iets dat veel mensen niet beseffen. Als nu de rijkere landen naar de armere landen gaan met als doel het brengen van “levensreddende” gezondheidszorg dan is dit slechts schijn. Hoe ongelofelijk dit voor sommigen ook mag klinken, het is een feit.

Eén van de voornaamste doelen van de veroveraars is farmaceutisch. Het veranderen van gewoontes van de bevolking zodat ze afhankelijk worden van “medicijnen” staat hoog op de actielijst (een van het vele ondersteunende bewijs is tegenwoordig de Bill and Melinda Foundation die dood en verderf brengt ondermeer met hun vaccins). Niet alleen worden de winsten vergroot voor het farmaceutisch keizerrijk, het vergiftigd ook de armen en voert hen naar een nog wanhopigere toestand dan waar ze zich oorspronkelijk in bevonden. En dus worden ze nog gemakkelijker te beheersen.

Terwijl de werkelijke oorzaken van de problemen, hongersnood, generaties lange ondervoeding, besmet water, gebrek aan sanitaire voorzieningen, overbevolking en de al eerder gestolen landbouwgronden, naar de achtergrond worden gedrongen door de wereldwijde media.

Plotseling krijgen we te horen dat ziektes veroorzaakt door bacteriën de werkelijke oorzaak zijn van de problemen in deze landen en dat er hulp komt in de vorm van medicijnen die deze zullen doden en welke worden afgeleverd door medische 'helden' zoals de eerder genoemde Bill Gates. Het is een afleidingsverhaal en het zijn grove leugens. In de wanhopige omstandigheden zoals hierboven beschreven, maakt het niet uit welke bacteriën aanwezig zijn en het aanvallen ervan is nutteloos en absurd.

De algemene en wanhopige toestand waarin die mensen zich bevinden, verzwakt en vernietigt hun immuunsysteem. Op dat punt aangekomen kunnen normaal gesproken volkomen onschuldige bacteriën in een bepaald gebied toeslaan en erge ziektes veroorzaken omdat het immuunsysteem dat dit in een gezonde situatie zou oplossen, is uitgeschakeld.

De “medische interventie” is bedoeld om het oplossen van de wérkelijke problemen die ziekte veroorzaken naar de achtergrond te schuiven terwijl de “medicijnen” voor nieuwe, dodelijke vergiftigingen en meer doden zorgen. Dit is de standaard van het moderne farmaceutische keizerrijk. Alles wat je hoeft te doen is te zien hoe buitenlandse artsen uit vliegtuigen stappen in Derde Wereld landen of lezen over hoe een farmaceutische gigant een humanitair programma opzet om medicijnen en vaccinaties te verstrekken aan “mensen die dit heel hard nodig hebben”.

Bron:

War is Crime

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl