Het geheim van de Bilderberg Conferentie

Vandaag de dag is de Bilderberg Conferentie nog steeds dezelfde vage en geheime organisatie als die het was in 1954 toen ze werd opgericht.

Zo zei de vroegere Amerikaanse president Gerald R. Ford in 1965 over Bilderberg, “Je hoort niet echt bij die organisatie, je wordt uitgenodigd door de Prins”.


In al de jaren dat de Bilderberg Conferentie bestaat is de enige informatie over wat die club nu precies wel of niet doet, afkomstig van gelekte informatie.

Twintig jaar na de oprichting verscheen er een krantenartikel waarin door Prins Bernhard de geheimen van de Bilderberg Conferentie werden geopenbaard. Bernhard gaf deze informatie prijs op 21 juni 1974 aan The Argus Press.

Het volgende is een samenvatting van wat deze oprichter onthulde.

1) Het doel van de conferentie is om aan eminente (elite) individuen op ieder gebied de gelegenheid te geven om vrijuit te spreken zonder gehinderd te worden, in de wetenschap dat hun woorden en ideeën zullen worden ontleed en geanalyseerd, becommentariëerd en bekritiseert door de pers.

2) Aan alle deelnemers van de Bilderberg bijeenkomsten wordt absolute privacy gegarandeerd.

3) Als deelnemers worden betrapt op het doen van mededelingen aan de pers worden ze niet meer uitgenodigd.

4) In de periode tussen de oprichting in 1954 en 1974 werden er gemiddeld 80 mensen voor iedere bijeenkomst uitgenodigd.

5) Tot aan 1974 en wellicht ook nog daarna werd er eigenlijk maar één onderwerp behandeld op de Bilderberg bijeenkomsten. Dat onderwerp was: “Vooruitzichten voor de Atlantische wereld”.

6) De voornaamste sprekers bij een vergadering van de Bilderberg Conferentie krijgen 10 minuten om hun toespraak te houden. Andere deelnemers krijgen maar 5 minuten.

7) De beveiliging van de Bilderberg bijeenkomsten is heel erg belangrijk. Tijdens de bijeenkomsten worden ze drie dagen lang praktisch omringd door politie.

8) De oprichter Prins Bernhard probeerde er altijd voor te zorgen dat er bij iedere volgende bijeenkomst 50 procent nieuwe/andere deelnemers waren.

9) Eventuele aantekeningen of officiële documentatie moet zowel in het Amerikaans, Engels en het Frans worden geschreven.

10) Als er ergens over gestemd moet worden, wordt niet bijgehouden wie wat heeft gestemd.

11) Prins Bernhard was degene die er persoonlijk voor heeft gezorgd dat Henry Kissinger de bijeenkomsten bijwoonde. Tijdens de bijeenkomst van 1974 was ook David Rockefeller aanwezig.

12) Prins Bernhard verwachtte dat de ideeën die ontsproten tijdens de Bilderberg bijeenkomsten hun weg verder zouden vinden in de binnenste cirkels van de omgeving van de deelnemers.

Dat laatste is nog steeds wat er tot op de dag van vandaag gebeurt. Nog steeds weten we bijna niets van wat er besproken wordt en nog steeds worden de ideeën van de machtigste mensen ter wereld meegenomen naar hun eigen omgeving om vervolgens in onze maatschappij geïmplementeerd te worden.

Opvallend feit is wel dat George H. Bush de bijeenkomst bezocht in 1985 en hij president werd in 1988. Bill Clinton maakte zijn opwachting in 1991 en werd een jaar later president. Tony Blair werd uitgenodigd in 1993 en werd in 1997 premier van Engeland. Romano Prodi bezocht de vergadering van 1999 en werd later in datzelfde jaar voorzitter van de Europese Commissie.

Feit is ook dat afgelopen jaar de Nederlandse politici Rutte en Pechtold de jaarlijkse bijeenkomst, dit keer in Amerika, bezochten. Dezelfde politici die gekozen zijn door het volk om hun belangen te vertegenwoordigen. Maar, in dat soort sprookjes gelooft allang niemand meer.... toch?!

Bron:

The Globalist Report
WND

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl