Nog maar enkele honderden jaren geleden mochten christenen, zoals bij islamieten nog steeds het geval is, geen rente rekenen en stond daar zelfs de doodstraf op.

Daar heeft de Rothschild familie echter nooit enige boodschap aan gehad.De media staan regelmatig bol van de berichten over hoe Iran een schurkenstaat is die stiekem nucleaire wapens ontwikkelt en een grote bedreiging voor de westerse wereld zou vormen. Een land dat aangepakt dient te worden als ze niet willen luisteren, want vooral Israël loopt gevaar en dit is allemaal niet veel langer meer te tolereren.

Iran is nog één van de weinige landen die niet onder controle staat van de Jezuïten/Rothschilds. Die haar burgers nog niet tot slaven heeft gemaakt in de vorm van schulden. Een land dat op dit moment nog een islamitisch banksysteem kent waarbij geen rente mag worden berekend. Dat is funest voor de Rothschilds, want dat is nu juist hetgene waar zij hun geld mee verdienen.

Nog maar enkele honderden jaren geleden mocht er ook volgens het christelijk geloof geen rente worden gerekend omdat dit leidde tot uitbuiting en slavernij. Er stond zelfs de doodstraf op. Deze uitbuiting en slavernij is nu precies datgene waar wij iedere dag mee te maken hebben sinds de Rothschilds in 1815 The Bank of England overnamen. Vanuit die basis hebben ze de hele wereld veroverd.

De manier waarop ze te werk gaan is om te zorgen dat corrupte politici namens hun land leningen accepteren die ze nimmer terug kunnen betalen. Waardoor een land voor altijd in de wurggreep van schuld zit. Weigert de overheid mee te werken dan worden de kopstukken vermoord of op een andere manier uit de weg geruimd (voorbeeld: Gaddafi/Lybië). Mocht dat nu allemaal niet werken dan volgt er gegarandeerd een invasie want ze moeten en zullen de totale wereld tot schuldslaaf maken.

Op dit moment is het echt afzien voor de Rothschilds. Ze hebben 'slechts' The Bank of England, The Federal Reserve Bank, de Europese Centrale Bank, het IMF, de Wereldbank en The Bank of International Settlements in handen. Daarnaast hebben ze bijna alle goud van de wereld in bezit evenals The London Gold Exchange die iedere dag de prijs van goud bepaalt. Men zegt verder dat ze ongeveer de helft van de hele planeet bezitten, ter waarde van ongeveer 231 biljoen Dollar, volgens een berekening van Credit Suisse.

Voor de aanslagen van 9/11 waren er nog zeven landen die niet onder invloed stonden van een door de Rothschild gecontroleerde Centrale Bank. Dat waren Afghanistan, Irak, Soedan, Lybië, Cuba, Noord-Korea en Iran. Nu ruim tien jaar later heeft de Rothschild octopus de meeste van die landen ook opgeslokt. Ze hebben zo’n grote haast dat er terwijl de oorlog in Lybië nog woedde er al een Centrale Bank in Benghazi was opgericht.

Ze hebben niet alleen controle over de overheden, maar ook over de media. Zij kunnen naar hartenlust schurkenstaten en boevenleiders uit de grond stampen. De gedrogeerde en volkomen afgestompte bevolkingen slikken het voor zoete koek en hup, ook dat land hebben we weer in de zak.

En dus waren er toen nog maar drie. Iran, Noord-Korea en Cuba.

Iran is geen bedreiging voor de mensheid, net zomin als Gaddafi dat was. Het zijn de biljoenen uit de oliehandel die liggen te wachten op de grijpgrage handen van de Rothschild.

Je kunt je afvragen of wat hen destijds lukte in 1815 en de jaren daarna, ook gebeurd zou zijn als ze hetzelfde systeem nu compleet van de grond af aan moesten opzetten. Waarschijnlijk niet, want destijds had de bevolking geen enkele informatie over wat er plaatsvond in regeringskringen. Niemand had in die tijd eigenlijk in de gaten dat politici letterlijk de ziel van hun land verkochten aan de duivel.

Nu leven we in een informatietijdeperk waar iedereen kan weten wat er gebeurt. Daarom wordt er ons via de gevestigde media theater gevoerd. Een theaterstuk waar mensen als Gaddafi en Ahmadinejad worden afgespiegeld als schurken. En die moeten aangepakt worden, nietwaar?

Bron:

American Free Press