Cyprus was voor toetreding EU rijk en gezond

We zijn allemaal in zekere mate gefascineerd door wat er in Cyprus gebeurt. Misschien is het zinvol om eens een klein stukje terug te gaan in de tijd.

Dan blijkt dat Cyprus een sterk, gezond en rijk land was, totdat…Het land werd in 2008 lid van de EU en begon vanaf dat moment de Euro te gebruiken. De banken hadden tot die tijd een beleid dat zij niet meer dan 30% van hun vermogen uitleenden en mensen die een hypotheek wilden, moesten 30% aanbetalen.

Men voerde op Cyprus een heel conservatief financiëel beleid en ze hadden in 2008 dan ook geen enkele last van de crisis. Ze hadden een gezond financiëel en economisch beleid en het was een welvarend land. Vanaf 2008, het moment dat het land lid werd van de EU en overstapte op de Euro, ging het land in vijf jaar tijd van een rijk en welvarend land naar compleet failliet nu.

De EU veranderde de manier waarop banken zaken deden. Ze kochten geweldige hoeveelheden Grieks schuldpapier en gingen meer geld uitlenen dan dat ze in kas hadden. Ze gingen van een fiscaal gezond land hetzelfde doen als wat andere Europese banken deden: zorgen dat de bevolking schuldslaven van het banksysteem werden.

Je zou bijna kunnen zeggen: Het lijkt erop alsof de EU er bewust op uit was om van de burgers van Cyprus schuldslaaf te maken en dat ze er opzettelijk voor zorgden dat de banken een grote schuld opbouwden bij de ECB (Europese Centrale Bank), waardoor ze gecontroleerd en gestuurd konden worden.

Nu, op dit moment in de tijd, wil de EU geld stelen van de rekeninghouders van de banken. Terwijl Cyprus nooit in deze situatie terechtgekomen zou zijn als ze niet lid waren geworden van de EU. Hiermee is ook gelijk het doel van de EU duidelijk geworden. Onafhankelijke soevereine staten die geen problemen hebben, worden in enkele jaren tijd omgetoverd tot schuldslaven ten behoeve van het plan om via één Europa naar één wereldorde door te groeien.

Juist omdat de Cypriotische banken over veel buitenlands (vooral Russisch) spaargeld beschikten, had de regering een limiet ingesteld om “niet meer uit te lenen dan 30%”. Dit om een ongezonde financiële zeepbel te voorkomen.

Volgens een historisch econoom, Alexander Apostolides, waren de Cypriotische banken voorafgaand aan het Europees avontuur super conservatief. Toen in de zomer van 2008 Lehman Brothers omviel en de financiële crisis begon, had men in Cyprus dan ook geen problemen.

Een andere econoom, Fiona Mullen, zegt dat Cypriotische banken zich ook niet bezighielden met het investeren in complexe financiële instrumenten en daardoor niet afhankelijk waren van de financiële markten voor financiering. Als Cyprus buiten de EU was gebleven en haar normale conservatieve beleid had voortgezet, dan zou er op dit moment geen vuiltje aan de lucht zijn geweest.

Binnen twee jaar nadat het lid van de EU was geworden begon men de terugval al te merken. Natuurlijk zullen er mensen zijn die vol blijven houden dat dit allemaal toeval is. Dat is het niet, het een bewuste strategie om van ieder land en de totale bevolking volkomen afhankelijke schuldslaven te maken. Een land dat voortdurend moet vrezen wat de leiding in Brussel dit keer voor hen in petto heeft aan nare verrassingen.

Cyprus is op zich een schrijnend voorbeeld over hoe men Nazi Europa in de praktijk brengt. Een gelukkig en gezond land dat in vijf jaar vervalt tot een land met angstige mensen en bleke vooruitzichten, wiens geld bruut wordt geroofd door een bende struikrovers in pakken.

Bron:

Sherrie Questioning All
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl