De grootste complottheorie ooit?

Sadam Hoessein (Irak) had het ooit over de “mother of all battles” en zo heeft Dave Hodges het over de “mother of all conspiracy theories”.

Op zijn website (bronlink) legt hij uit dat deze samenzwering erop uit is om het leven van en in grote wateren kapot te maken om daarmee een nieuwe industrie uit de grond te kunnen stampen.


Dat gaat dan om een miljardenindustrie waarbij een overstap wordt gemaakt van conventionele olie naar biobrandstof die grotendeels afkomstig is van algen.

Degenen die hierbij betrokken zijn, zijn niet de eerste de besten. Zo maakt ondermeer de Amerikaanse regering deel uit van die groep, maar ook bedrijven als BP (British Petroleum), Exxon, Nalco, GM (General Motors), GE (General Electric), Goldman Sachs en uiteraard individuele miljardairs en politici.

Volgens Hodges zijn al deze psychopaten bereid om bijvoorbeeld de Golf van Mexico op te offeren voor deze grote, nieuwe en vooral lucratieve industrie. In zijn wekelijkse radioprogramma legt Dave Hodges uit wat hij denkt dat er nu gebeurt:

1) De globalisten gebruiken hun overheidsspionnen om grote hoeveelheden water te vernietigen zoals bijvoorbeeld Chesapeeke Bay, de Grote Meren in Amerika/Canada, de Mississipi rivier en de Golf van Mexico. Dat wordt bewust gedaan met in het achterhoofd bovengenoemde plannen.

2) Deze globalisten gebruiken nitraten uit kunstmest en Corexit om hun doel te bereiken: een volledig dood watergebied.

3) De dode watergebieden worden gecreëerd om de ideale condities te manifesteren voor algengroei. De oliemaatschappijen zijn al langere tijd bezig om de bron van energieopwekking langzamerhand over te schakelen van olie naar algen.

4) Bij dit complot zijn prominente wereldspelers betrokken die al astronomische hoeveelheden (financiële) middelen in dit project hebben geïnvesteerd.

5) Deze lieden proberen zoveel mogelijk water op te kopen (redactie: geen toeval dat de CEO van Nestlé recentelijk omstreden uitspraken deed omtrent water als handelswaar en niet als basisrecht van de mens?) om de vernietiging ervan in de eerder genoemde gebieden te bevorderen. Met andere woorden, Amerikanen hebben te maken met waterschaarste waardoor deze globalisten wateroorlogen kunnen beginnen en daarmee anderen hun wil opleggen. Hiermee voeren ze tegelijkertijd een ander belangrijk agendapunt uit, namelijk het terugdringen van de wereldbevolking (Agenda 21).

Eén manier om systematisch dode watergebieden te creëren werkt volgens Hodges als volgt: Boeren gebruiken kunstmest met stikstof om betere oogsten te behalen. Daarmee verzadigen ze de grond met deze stoffen. De planten absorberen ongeveer 30 tot 50 procent van de kunstmest en de rest komt uiteindelijk terecht in het dichtstbijzijnde watergebied. Het enige wat nog wil groeien in een nitraat(stikstof-)rijke, zuurstofarme wateromgeving zijn algen (redactie: mede oorzaak van de massale vissterfte??).

Iemand die zich inspant om deze nieuwe industrie verder van de grond te tillen, is President Barack Obama. Zo riep hij onlangs Amerikanen op om nieuwe vormen van brandstof te vinden zodat men straks van kust naar kust kan rijden zonder een druppel olie te gebruiken. Doet hij zijn best om deze nieuwe industrie te promoten onder druk en uit eigenbelang?

Een goede indicatie of iets wel of geen complot is is wanneer je de geldstroom volgt. "Follow the money" werkt iedere keer weer zonder uitzondering. Als we dat doen dan openbaart zich het volgende:

Exxon en BP begonnen met investeren in de algen business kort voor de olieramp in de Golf van Mexico(!). Er werd een duidelijk scenario gecreëerd met aandelen in combinatie met maximale winst en minimale verliezen nog vóór de olieramp. Zij zijn nu ook degenen die de leiding hebben genomen in het proces om over te schakelen van energie uit olie naar die uit algen.

Deze beide megabedrijven hebben veel hulp gekregen om deze monumentale omschakeling te kunnen gaan bewerkstelligen. Zo komt ook George Soros (een van de rijkste en meest invloedrijke mensen op aarde en voorstander van de New World Order) weer om de hoek kijken. Hij is betrokken bij een project dat heet: “clean energy conversion”, wat zich richt op alternatieve energievormen. Dan is er altijd weer dat “toeval”. Deze zelfde George Soros was betrokken bij de top vijf financiële instellingen die massaal aandelen BP verkochten enkele weken vóór de olieramp (handel met voorkennis dus). En nu heeft hij héél toevallig, meer dan een miljard Dollar geïnvesteerd in de nieuwe algenboerderijen in de Golf van Mexico.

Zo duikt ook weer Warren Buffet op als één van degenen die zwaar investeert in deze nieuwe industrietak, via zijn bedrijf Berkshire Hathaway, waar weldoener en vaccin koning Bill Gates ook weer in het bestuur te vinden is. En welke oude bekende mag hier uiteraard ook niet ontbreken? Juist, Al Gore (maker van de documentaire An inconvenient truth over klimaatverandering die veroorzaakt zou worden door de mens). Ook hij is betrokken bij diverse algenprojecten en dat staat haaks op zijn publiek geuite doelstellingen, al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo te zijn. Andere namen die eveneens tevoorschijn komen zijn die van gebroeders Koch en de familie Bush.

Wanneer je bovenstaande namen leest dan weet je dat wát er ook gebeurt, het is geen zuivere koffie, punt. Dat deze mensen maar één belang hebben en dat is geld en macht.

Gisteren schreven wij een artikel over de gevolgen in het geval de nucleaire installaties in Iran gebombardeerd zouden worden. Iets waar de VS alsmaar mee dreigt. Een dergelijk plan lijkt op het eerste gezicht waanzinnig omdat de Golfstaten zo goed als onbewoonbaar zouden worden en de Perzische Golf dan beter omgedoopt kan worden naar Dode Zee; alles sterft.

Gezien het bovenstaande is het voor de psychopaten die wereldwijd aan de touwtjes trekken dus helemaal niet zo waanzinnig. Waarschijnlijk zou de olieproductie voor een groot deel stoppen in Iran en een dode zee is een perfect groeibassin voor algen. Waterplanten die erom bekendstaan dat ze heel goed omgaan met radioactiviteit.

Bronnen:

Natural News
Dave Hodges
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl