Een voorproefje van wat er gaat komen (video)

Ordo ab Chao. Het beroemde Latijnse motto van de vrijmetselarij. Orde uit Chaos. Daarmee bedoelen ze dan uiteraard de Nieuwe Wereld Orde (NWO).

De weg naar chaos is in Nederland alweer een stukje verder op weg door de zorg voor ouderen en hulpbehoevenden over te hevelen van de overheid naar de gemeenten.


De vrijmetselarij speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van deze Nieuwe Wereld Orde. Zij zijn één van de belangrijke uitvoerende organen van de Jezuïeten. Dan hebben we het niet over de lagere regionen van de vrijmetselarij, maar de top.

Waarschijnlijk de belangrijkste vrijmetselaar ooit was de beruchte Albert Pike (1801-1891), de “vader” van de A.A.S.R. de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus, één van de belangrijkste vrijmetselaarsriten ter wereld.

Pike bezat de hoogst mogelijke graad in vrijmetselarij, namelijk de 33ste. Hij schreef ondermeer, "Yes, Lucifer is God". Omdat de Nieuwe Wereld Orde zoals men die voor ogen heeft, geschapen zal worden uit chaos bevindt de wereld en dus ook ons land, zich in de periode waarin dit zal worden veroorzaakt.

We schreven een paar dagen geleden al dat Baphomet ook regeert (satan/Lucifer) in Den Haag en daarmee staat de volkomen incompetente club die wij regering noemen eveneens in dienst van het hogere doel. Ze lijken incompetent, maar zijn het niet. Ze voeren de orders uit die ons land naar een volkomen chaos moet leiden. Niemand kan stellen dat ze daar niet succesvol in zijn.

De eerste belangrijke stap was een begin maken met het wegzuigen van alle geld en bezittingen van de bevolking. Gecamoufleerd als een vitaal bouwblok voor de Nieuwe Wereld Orde, de “Nazi staat Europa”. Als het geld wordt weggezogen en de economie bewust om zeep geholpen, dan wordt de volgende stap het afstoten van belangrijke overheidstaken onder de vlag dat er geen geld meer is en dat “Brussel” van ons verlangt dat we nog meer bezuinigen.

De taak die nu vol overgave wordt afgestoten is het zorgen voor de ouderen en zwakken in de samenleving. De zorg voor ouderen en hulpbehoevenden (AWBZ) wordt overgeheveld van de overheid naar de gemeenten, echter:

“Het Rijk zal daarvoor het budget overhevelen naar de gemeenten, maar dat wordt wel gecombineerd met een fikse korting. Voor de persoonlijke begeleiding krijgen de gemeenten 25 procent minder budget, en voor de persoonlijke verzorging 15 procent minder budget. Ook het budget voor de huishoudelijke hulp wordt gekort, met 40 procent”.

En dus komt deze zorg in handen van mensen die hiervoor niet zijn opgeleid en dan daar bovenop te maken krijgen met de uitdaging van een sterk verminderd budget.

Wat dan ontstaat is wat er deze week in Deventer is gebeurd. Naar aanleiding van haar uitspraken daar, ontving wethouder Margriet de Jager de twijfelachtige eer te beurt om als eerste van waarschijnlijk velen die nog zullen volgen, van collega Steve Brown de kwalificatie “Monster van Deventer” te mogen ontvangen. Deze dame, met bovendien al een dubieuze reputatie, meende het probleem voortvarend te moeten aanpakken door te zeggen dat Deventer werklozen en vrijwilligers zal inzetten voor de persoonlijke verzorging van ouderen en hulpbehoevenden.

Uiteraard zorgden deze woorden voor de nodige paniek onder de ouderen en hulpbehoevenden en probeert Mevrouw De Jager met een een staaltje “draaikontenpolitiek” weg te komen met dat ze het allemaal niet zo heeft bedoeld. Het was wel degelijk precies wat ze in het vizier had toen ze het zei.

Dit soort praktijken kunnen we overal in de nabije toekomst verwachten. Van de schijnbaar incompetente bestuurders uit Den Haag komt het bij de misschien goedwillende en goedbedoelende, maar desalniettemin echt incompetente bestuurders terecht. Daarom is chaos gegarandeerd.

Iets wat niet nodig is en wat er ook niet zal komen als er op tijd voldoende mensen wakker worden die het spel doorzien en zeggen, “stop, genoeg is genoeg”. Als dat gebeurt komt er ook een nieuwe wereld, maar een heel andere dan die die Albert Pike voor ogen had.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl