De werkelijke reden van de autisme pandemie? (video)

Wat je hier gaat lezen is zo schokkend dat je geneigd bent om je om te draaien en weg te lopen.

Maar, als je wilt weten wat er werkelijk achter de geweldige toename van autisme zou kunnen zitten, dan lees je verder.
Het is een stelling met de naam "Engeland Hypothesis". Deze is vernoemd naar Cristina England, een moeder van twee volwassen kinderen die zwaar zijn beschadigd door vaccinaties.

Als deze hypothese klopt dan verandert die op dit moment onze wereld al op grote schaal. Op een afgrijselijke manier en één die niemand heeft opgemerkt totdat Christina vorige week het patroon ontdekte.

Niemand wil graag een autistisch kind in zijn of haar gezin. Niemand zou bewust een kind op die manier beschadigen. Niemand ziet graag dat hersenen en levens worden vernietigd. Toch?

Volgens de England Hypothesis is dit echter wél het geval. Want volgens deze theorie is door vaccinaties veroorzaakt autisme een bewuste chemische manipulatie, in het leven geroepen om miljoenen “werkdrones” te maken; steriel en gehoorzaam. Niet in staat om de omstandigheden waarin zij moeten leven aan de kaak te stellen, tevreden met saaie repeterende taken, onbewogen, vervangbaar en inwisselbaar.

In het kort, autisten zijn de “deltas” en de “epsilons” (werkdrones) van de “Brave New World Order”, de wereld waar wij naartoe worden geleid middels opzettelijke sociale, politieke en genetische manipulatie, in overeenstemming met de genocide aspiraties van de globalisten en hun vreselijke Agenda 21.

Om het voorgaande uit te leggen en te laten zien dat dit reeds een lang geplande ontwikkeling betreft, gaan we terug naar 1932, het jaar waarin het boek Brave New World van Aldous Huxley verscheen. Gepresenteerd als een denkbeeldige science fiction roman lijkt het meer een blauwdruk van de maatschappij waar wij naartoe onderweg zijn.

"Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een totalitaire Wereldstaat, met als motto Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, Gelijkmatigheid.

De mensen die in deze wereld leven zijn niet op de ons bekende wijze ter wereld gekomen. Het "levend baren" is ouderwets en afstotelijk. Nieuwe mensen worden uitgebroed in laboratoria, zoals in de 'Londense broed- en kweekcentrale' (Central London Hatchery), waarin embryo's worden gemanipuleerd om te passen in een bepaalde stand of kaste.

De sociale klassen zijn ingedeeld in vijf standen: alfa, beta, gamma, delta en epsilon. Hierin zijn kleine variaties mogelijk door een min of plus aan de klasse toe te voegen. In de alfa-klasse is zelfs sprake van een 'dubbel-plus'. De alfa's en beta's behoren tot de hogere klassen, de overige tot de lagere arbeidersstanden.

In de nieuwe wereld heerst een vrije seksuele moraal en mensen worden aangemoedigd wisselende contacten te hebben. Ook jonge kinderen wordt aangeleerd deel te nemen aan seksspelletjes. Een gezinsleven bestaat dan ook niet. Woorden als 'gezin', 'vader' en 'moeder' worden zelfs gezien als taboe en er wordt dan ook beschaamd op gereageerd.

De maatschappij is gebaseerd op consumentisme, onmiddellijke behoeftebevrediging en massaproductie".

We zijn nog niet zo ver dat kinderen worden gekweekt in een broedcentrale, maar we zijn wel zo ver dat ze worden gecreëerd met vaccinatiespuiten. We noemen ze ook geen “deltas” of “epsilons”. Wij noemen ze autistische mensen.

Nu, door de England Hypothesis, vallen een aantal puzzelstukjes die anders volkomen onverklaarbaar waren op hun plek. Ineens wordt het onwetenschappelijke en irrationele gedrag van wereldautoriteiten duidelijk. Organisaties die hun volledige steun geven aan het inspuiten van giftige vaccinaties bij kinderen, zelfs nog voordat ze geboren zijn. Terwijl ze weten dat deze kinderen beschadigd zullen worden, voor altijd chemisch veranderd. Organisaties die deze feiten blijven ontkennen.

Nu wordt ook duidelijk waarom zij die de vaccinaties aan de kaak stellen op een heftige en onlogische manier worden aangevallen. Mensen die vertellen wat vaccinaties werkelijk zijn: spuiten des doods die rampzalig en gevaarlijk zijn.

Zij die de vaccinaties overleven zijn voorbestemd om te werken in de laagste lagen van de beschikbare werkkrachten. De werkbijen die ervoor moeten zorgen dat de Neo Aristocraten in een schone omgeving leven, gevoed worden, mobiel blijven en vermaakt worden.

Er zijn autisten die je heel goed een baan kunt geven. Er zijn er natuurlijk ook die dat niet aan kunnen, maar degenen die het wel kunnen zijn de perfecte werkkrachten. Ze zijn heel gelukkig met routinetaken, een gecontroleerde omgeving en leven, gelukkig met beperkte aspiraties en in staat tot een levenslange passieve gehoorzaamheid, zolang maar aan hun routinematige behoefte wordt voldaan.

Hoe meer vaccinaties, des te meer autisten en dus hoe meer gehoorzame werkbijen voor de toekomst. Een behoorlijk aantal autisten heeft nu de leeftijd bereikt waarop ze interessant worden voor marketing- en propagandadoeleinden.

Het is dan ook niet voor niets dat Goldman Sachs en Bill Gates initiatieven ondersteunen om autistische mensen aan het werk te helpen. In het originele bronartikel vind je een aantal links naar organisaties die door Goldman Sachs en Bill Gates financiëel worden ondersteund.

Zo werd in het Engelse Parlement door Lord David Freud al een aanzet gegeven in 2012 tot de “verkoop” van autisten, de “deltas” en de “epsilons”:

“Het is niet meer dan logisch om mensen in dienst te nemen die betrouwbaar zijn, punktueel en loyaal. Mensen die een goed oog voor detail hebben en zich goed kunnen concentreren. Mensen die heel goed in staat zijn om problemen op te lossen, analytisch, inventief en creatief kunnen zijn. Welke goede werkgever zou niet graag dit soort mensen in dienst willen hebben?”

Ook Fox Nieuws weet te berichten dat SAP, een gigantisch groot Duits bedrijf met 65.000 programmeurs in dienst, wil dat tien procent van hun totaal aantal werknemers uit autisten zal gaan bestaan.

Waarom wordt er nu wereldwijd een marketingcampagne gevoerd voor autisten en niet voor mensen met Parkinson of een hazenlip?

Als de England Hypothesis klopt dan worden er bewust en met opzet iedere dag weer miljoenen kinderen met behulp van vaccinaties gekweekt tot de autistische werkbijen van de toekomst.

Bron:

Natural Blaze

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl