Er is een niet aflatende aanval op het traditionele gezinsleven in onze Westerse maatschappij zoals we die nog nooit eerder hebben gezien.

Alles moet straks onder controle van de staat komen onder het motto Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid en Gelijkmatigheid.


Tientallen jaren lang hebben de entertainment industrie en de media een portret van het huwelijk neergezet als de tijd “wanneer de pret voorbij is” en zijn jonge mensen aangemoedigd het huwelijk zo lang mogelijk uit te stellen.

Dus, heb je nu in Amerika de unieke combinatie van een laagterecord voor wat betreft het aantal huwelijken en de hoogste gemiddelde leeftijd ooit voor mensen die voor de eerste keer trouwen.

Ondertussen hebben de entertainment industrie en de media er alles aan gedaan om het hebben van zo min mogelijk kinderen te promoten. Er wordt aan jonge mensen verteld dat abortus echt een goede optie is als er zich toch een ongewenste zwangerschap voordoet. Het hele idee erachter is dat kinderen je ervan weerhouden om een goed leven te genieten en dat dit toch wel het minste is waar je recht op hebt.

Deze filosofie wordt nu verder versterkt door een artikel in Time Magazine dat heet: “Een kinderloos leven: Wanneer je alles wilt hebben, betekent dit geen kinderen”.

Deze publikatie promoot openlijk een kinderloze levensstijl als zijnde het pad naar een goed leven voor jonge stellen. In het artikel wordt vervolgens uit de doeken gedaan dat de gemiddelde kosten voor een kind dat geboren is in 2011 tot het volwassen is ongeveer een kwart miljoen Dollar zullen bedragen en het vraagt je om nog maar eens goed en diep na te denken voordat je een dergelijke verplichting aangaat.

Wij hebben in eerdere artikelen al diverse malen geschreven over de aanval op het traditionele gezin en de rol van vader en moeder. Hier enkele stukjes uit eerdere artikelen:

"De media heeft een sterk offensief gevoerd om mensen het besef bij te brengen dat vrienden essentiëel zijn. Zij zullen er altijd voor je zijn. Zij zijn het belangrijkst en zij zijn het die jou de bevestiging en de steun zullen geven die je nodig hebt. In tegenstelling tot, volgens hen, lastige man-vrouw-relaties die bovendien wispelturig en onstabiel zijn".

"Huwelijk en gezin moeten worden vernietigd want mensen ontlenen identiteit en krijgen voldoening uit hun rollen binnen het gezinsleven. Het gezin moet verdwijnen (samen met landen, ras en religie) voordat we onze nieuwe (wereld)identiteit kunnen aannemen".

Wanneer er ondanks alle propaganda toch mensen zijn die denken dat ze het beter weten, trouwen en kinderen krijgen, dan springt de staat daar zo snel mogelijk tussen en zelfs de kleinste aanleiding kan dan uitmonden in een drama zoals in het volgende geval.

Joshua Hill en zijn vrouw uit Texas, Amerika, hadden de gewoonte om ’s avonds als hun kind in bed lag een joint te roken. Net zoals miljoenen mensen over de hele wereld dat doen.

Echter, dit was bekend geworden bij de CPS, Child Protection Service (Amerikaanse variant van Jeugdzorg), en zij vonden het nodig om de tweejarige Alexandria of Alex zoals haar ouders haar noemden, weg te halen uit het gezin en bij een pleegouder onder te brengen.

In dit gezin ging het niet goed want het meisje had regelmatig kneuzingen en op aandringen van de vader werd een ander pleeggezin gezocht. Begin dit jaar kwam Alex terecht bij een andere pleegmoeder, Sherill Small.

Vorige week maandag kreeg vader Joshua een telefoontje of hij met spoed naar het ziekenhuis wilde komen want zijn dochter lag in coma. Oorzaak was dat ze ondermeer zware hoofdwonden had opgelopen doordat ze door de pleegmoeder op de grond was gegooid. Twee dagen later werd de kleuter van de beademingsapparatuur gehaald en is ze overleden. De pleegmoeder, Sherill Small, is gearresteerd en beschuldigd van moord.

Het bovenstaande is uiteraard een tragedie. Een lief onschuldig meisje wat op deze vreselijke manier aan haar einde moet komen. Dan te bedenken dat alles wat er gebeurt rondom het gezin, relaties en kinderen onderdeel vormt van een vooropgezet, duivels plan.

Waarin de Staat de ultieme Godheid is. Of dit nu de Europese Unie heet, Amerika of New World Order doet niet zoveel ter zake. Wat wel van belang is is om te beseffen dat dit reeds lang geleden zo is gepland zoals ondermeer bleek uit een artikel wat wij enkele dagen geleden publiceerden.

Hier nog een heel klein stukje uit het boek “Brave New World”:

"Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een totalitaire Wereldstaat, met als motto Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, Gelijkmatigheid".

"In de nieuwe wereld heerst een vrije seksuele moraal en mensen worden aangemoedigd wisselende contacten te hebben. Ook jonge kinderen wordt aangeleerd deel te nemen aan seksspelletjes. Een gezinsleven bestaat dan ook niet. Woorden als 'gezin', 'vader' en 'moeder' worden zelfs gezien als taboe en er wordt dan ook beschaamd op gereageerd".

Het boek “Brave New World” was dan ook geen science fiction roman. Het was een profetie, gebaseerd op insider kennis van de Illuminati plannen van de auteur Aldous Huxley. Dat is misschien ook niet zo vreemd als je bedenkt dat de leermeester van Aldous Huxley niemand minder was dan de grootste satanist die waarschijnlijk ooit op deze aarde heeft bestaan, Alistair Crowley.

De staat als God met satanisten/psychopaten aan het roer. Dát is de werkelijke reden dat er hoe dan ook een einde moet worden gemaakt aan het traditionele gezin; vader, moeder en kind(eren).

Bronnen:

The American Dream

Personal Liberty

Henry Makow