Stilte voor de storm? (video)

De wereld begint weer enigszins te ontspannen nu de dreiging voor een exploderende situatie in het Midden Oosten een beetje afgenomen lijkt te zijn.

Heeft de mensheid geleerd van de fouten die er zijn gemaakt bij de Irak oorlog of is het slechts stilte voor de storm?De prijs voor grootste leugenaar van de week gaat ongetwijfeld naar de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry.

sy 1

Je zakt natuurlijk behoorlijk door het ijs als je een week lang verkoopt dat je bewijs hebt dat de regeringstroepen van Assad verantwoordelijk zijn voor de chemische aanval en vervolgens kun je niets laten zien aan bewijs.

Aan de andere kant van de schaal echter komt er wel steeds meer bewijs boven tafel. Syrische rebellen hebben in een interview met Dale Gavlak, een Midden Oosten correspondent voor The Associated Press en Mint Press News, toegegeven dat zij degenen waren die verantwoordelijk zijn voor de chemische aanval.

Zo schrijft Gavlak:

“Uit ontelbare interviews met artsen, inwoners van Ghouta, rebellen en hun families blijkt dat er velen zijn die geloven dat er bepaalde rebellen zijn die chemische wapens hebben gekregen van de Saoedische Prins Bandar. Dat zij ook degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de dodelijke chemische aanval”.

De rebellen zeiden verder dat de chemische aanval in feite een ongeluk was, veroorzaakt doordat rebellen verkeerd omgingen met de chemische wapens.

“Mijn zoon kwam twee weken geleden bij mij en vroeg of ik wist wat voor wapens het waren die hij moest dragen”, zei Abu Abdel-Moneim, de vader van een rebel die in Ghouta woont. Volgens Gavlak vertelde Abdel-Moneim dat zijn zoon en 12 andere rebellen gedood zijn in een wapenopslagtunnel.

De vader zei dat de wapens afkomstig waren van een Saoedische militant die ze kennen als Abu Ayesha. Ze omschrijven de wapens als “een soort buisconstructie” en ook “als een enorme gasfles”.

Een vrouwelijke rebel, genaamd K., zei:

”Ze hebben ons niet verteld wat voor soort wapens het waren of hoe we moesten gebruiken. Wij wisten niet dat het chemische wapens waren. We hebben er nooit aan gedacht dat het chemische wapens zouden kunnen zijn. Als Prins Bandar dit soort wapens aan ons geeft, dan moet hij dat doen aan diegenen die weten hoe je ermee om moet gaan en hoe ze te gebruiken”.

Tot zover het verhaal van de rebellen.

Via een lezer kregen wij een interessante tip over een gehackt e-mail account van een Amerikaanse kolonel die bij de inlichtingendiensten werkt.

Het gaat hier om Kolonel Anthony J. MacDonald. We zijn wat verder gaan spitten en het blijkt dat deze e-mails afkomstig zijn van een onbekende hacker. Deze hacker claimt nog veel meer e-mail accounts te hebben gehacked van belangrijke Amerikaanse militairen. Hij zegt nog geen tijd te hebben gehad om ze allemaal door te lezen.

Zo te zien lijken de e-mails authentiek, maar dat zegt tegenwoordig niet zoveel. Als deze correspondentie echt is dan is het tafereel met al de dode en gewonde kinderen na de chemische aanval in scene gezet. Dit blijkt heel duidelijk uit de eveneens gehackte e-mails van de vrouw van MacDonald die het volgende zegt in een bericht gericht aan een vriendin die zegt hoe vreselijk ze die aanval op de kinderen vond. “Ik heb het ook gezien en werd erg bang. Maar Tony stelde mij gerust. Hij zei dat de kinderen niet gewond waren, maar dat dit alleen voor de camera was gedaan. Dus, maak je geen zorgen”.

De prijs voor “boter op je hoofd” gaat deze week naar Engeland. Een week lang heeft ook hier de Engelse Minister President Cameron staan oreren over het “straffen” van Syrië en President Assad, terwijl zijn eigen land, maanden nadat de bloederige oorlog daar begon, nog vrolijk chemische producten leverde aan Syrië. En niet zomaar chemische producten, het ging hier om potassium fluoride en sodium fluoride, chemische elementen waarmee zenuwgas zoals Sarin kan worden gemaakt.

Daarmee komen we dan ook weer tot de kern van de zaak.

Het gaat uiteindelijk allemaal om geld en de bankiers. Aan iedere oorlog, ongeacht de afloop, worden gigantische bedragen verdiend door het militair-industriëel complex en de bankiers.

Syrië is nog één van weinige landen die geen Centrale Bank heeft die onder controle staat van de Rothschild familie.

Dan zijn er natuurlijk de enorme olie- en gasbelangen. De voorgestelde gaspijplijn van Quatar naar Turkije, waarbij Syrië een sta in de weg is en waartegen Rusland zich uit alle macht zal verzetten.

Daarnaast zijn er uiteraard ook nog de belangen van de megabedrijven uit het militair-industriëel complex. Het is niet voor niets dat de aandelen van dit soort corporates op recordhoogte staan. Zij zijn tenslotte de winnaars bij een militaire inval/aanval op Syrië.

Kijk alleen maar eens naar het verloop van de aandelenprijzen van twee van dit soort bedrijven: Raytheon en Lockheed Martin.

Raytheon Company is een Amerikaans defensie- en technologiebedrijf. Raytheon haalt meer dan 90% van hun omzet uit defensiecontracten en is wereldwijd het op vier na grootste defensiebedrijf. Ze worden ook wel de “merchant of death” genoemd, de “koopman des doods”. Zoals je ziet is het aandeel de laatste maanden tot ongekende hoogte gestegen.


ap 1

Lockheed Martin is het grootste defensieconcern ter wereld, dat zowel vliegtuigen, marineschepen, landmachtvoertuigen en ruimtevaartuigen bouwt en waarvan de producten worden gebruikt in de hele wereld maar hoofdzakelijk door het Amerikaanse Leger. In 2003 was de omzet van Lockheed Martin voor 80% afhankelijk van het Amerikaanse ministerie van defensie en andere Amerikaanse overheidsinstellingen. Ook hier hetzelfde verhaal voor wat betreft de aandelen.


ap 2

Voorlopig hebben de trekpoppen Obama, Cameron en Kerry voor het publiek een nederlaag geleden. Maar, maak je geen enkele illusie. Hun opdrachtgevers, Rothschild/Jezuïeten, hebben besloten dat deze oorlog er zal komen en adus zal geschieden.... als het aan hen ligt.

Ookal is er een nog veel grotere False Flag operatie nodig dan de zogenaamde gifgasaanval van Assad om het publiek als één man achter deze psychopaten te scharen, dan zal deze er komen. Het is en blijft een spel van verdeel en heers, het creëren van chaos zodat uiteindelijk alle rijkdommen van de wereld in handen van enkelen zullen zijn en de weg vrij is voor een totaal nieuwe wereldorde, The New World Order.

Gelukkig zijn er ook positieve tekenen die laten zien dat in ieder geval een deel van de mensheid nu snel aan het ontwaken is. Laten we er een stokje voor steken, al die oorlogsplannen!Bronnen:

Infowars
Want To Know
Voice of Russia
David Icke
Daily Record

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl