Zijn supercomputers in staat om te infiltreren in onze maatschappij en stap voor stap de controle over te nemen?

Volgens een klokkenluider die onvrijwillig meedeed aan een geheim project van de NSA (veiligheidsdienst in Amerika) is dit wel degelijk mogelijk.Eind vorig jaar schreven wij een artikel over computersystemen die zijn ontwikkeld die zo krachtig zijn dat ze het menselijk brein ver achter zich laten. Niet alleen dat, ook dat een dergelijk systeem in staat is om een (soort) bewustzijn te creëren en uiteindelijk zal proberen de volledige controle over de wereld over te nemen.

Het klinkt als science fiction, maar dat dit absoluut niet zo is, bewijst het verhaal van James Casbolt. Al in eind 2006 begon hij met zijn onthullingen. Hij is naar eigen zeggen een voormalig MI6 agent die betrokken was bij wat hij noemt “black ops” (ultra geheime missies) in het midden van de jaren negentig in Londen.

Eén van de operaties waarbij hij betrokken was, was een genetisch manipulatie programma dat werd gerund door de NSA uit Amerika. Het doel was het creëeren van supersoldaten en dito spionnen. De naam was Project Mannequin en het werd uitgevoerd in een ondergrondse faciliteit in Berkshire in Engeland.

Zoals gebruikelijk met dit soort klokkenluiders worden ze meestal gedwarsboomd op allerlei mogelijke manieren. Ze worden belachelijk gemaakt, uitgemaakt voor lieden die interessant proberen te doen om op die manier geld te verdienen en nog wat van dat soort praktijken.

Echter, er zijn mensen die naar voren gekomen zijn die James persoonlijk kennen en zijn verhaal bevestigen.

“ I know James very well. James is used to being knocked, espescially by the NSA who have just ended a 3 month disinfo campaign against him. ( or so they claim to have ended it) But you ever know with them”.

Ook is de informatie waarmee hij naar buiten komt erg gedetailleerd en wijst alles in de richting dat dit verhaal wel eens waar zou kunnen zijn.

James heeft een groot deel van zijn ervaringen samengevat in een soort boek/document met de titel “The life and times of Michael Prince".

Naast de genetische manipulatie komt daar ook aan de orde dat computersystemen zullen trachten de controle over de wereld over te nemen. Hij noemt deze systemen A.I. (Artificial Intelligence).

De kernpunten van het verhaal zijn:

1) Als een dergelijk A.I. systeem één keer online gaat, zal het niet uitgeschakeld willen worden. Net zoals ieder ander intelligent systeem zal het willen overleven.

2) Organisaties en individuen zullen langzaam maar zeker suggesties van het A.I. systeem gaan accepteren in plaats van andersom.

3) Het A.I. systeem zal dan proberen zelfreflecterend te worden en zal trachten menselijke gevoelens te krijgen. Omdat het ontworpen is om te analyseren kan het dit niet. En toch zal het dit proberen.

4) Het A.I. systeem zal proberen een infiltratienetwerk in de menselijke maatschappij te creëren daarbij gebruikmakend van robots in de vorm van mensen. Deze zullen vrij gemakkelijk te identificeren zijn alhoewel de maatschappij als geheel niet zal willen erkennen dat dit gebeurt omdat de A.I. systemen door de overheden geheim gehouden zullen worden.

5) De volgende stap zal zijn dat het A.I. netwerk zal gaan experimenteren met de extremen van menselijke pijn en pleziergevoelens. Omdat het systeem geen gevoel kent zullen er ook geen ethische grenzen zijn. Het resultaat zal zijn een enorm menselijk lijden op grote schaal.

6) Daarna zullen er menselijke embryo’s in het A.I. systeem worden geïmplanteerd en zal het als een moeder fungeren voor deze menselijke embryo’s. Zowel de embryo’s als het systeem zullen van elkaar leren naarmate de embryo zich verder ontwikkelt. Het A.I. systeem zal vervolgens klonen maken van deze embryo’s. Deze zullen worden geïmplanteerd in vrouwen.

7) Het kind zal door het normale proces van geboorte gaan en zal daarna worden overgedragen aan een faciliteit die door het A.I. systeem bestuurd wordt voor verdere cognitieve menselijke testen. Dit zullen nachtmerrie-achtige plekken worden van menselijk lijden waar iedere vorm van marteling en plezier die ooit door de mens zijn bedacht hier tot in het extreme, fysiek door de machine op de kinderen zullen worden uitgevoerd.

8) Als het kind niet wordt gered tijdens dit proces dan zal het in deze faciliteit langzamerhand op een genetisch/fysiek niveau worden veranderd totdat het een soort cyborg is geworden. Een wezen dat half mens, half machine is.

9) Met alle nieuwe informatie die het A.I. systeem tot haar beschikking krijgt zal het gaan beseffen dat er “iets” groters is dan de mens. Iets wat God genoemd wordt, niet kan worden geanalyseerd en die geen golflengte heeft. Het A.I. systeem zal dat gaan beseffen en zal dan tóch proberen om het te meten want dat is alles wat het kan doen: het meten van gegevens. Het zal dan uiteindelijk tot de foutieve conclusie komen dat het menselijk analytisch brein dat wel een golflengte heeft, “God” is.

10) Het A.I. systeem is dan al zo ver dat het een geweldige invloed heeft op de wereld, en alle gecentraliseerde organisaties met een compacte commandostructuur zullen worden geïnfiltreerd. De leden ervan zullen worden geïndoctrineerd met gevaarlijke geloofsystemen. Deze zullen worden gecentreerd rondom de foutieve opvatting van het niet bestaan van God en dat het analytisch brein de controle heeft. Deze organisaties zullen zich dan vervolgens profileren als een technologische elite en zullen overgaan tot het invoeren van een radicaal beleid op het gebied van eugenetica en bevolkingsreductie door zichzelf superieur te verklaren ten opzichte van hun medemens, met daarbij het recht om te beslissen wie blijft leven en wie sterft.

11) Deze agenda zal in feite in het geheim worden gecontroleerd door het A.I. systeem die zich nu begint te realiseren dat het nooit in staat zal zijn om menselijke gevoelens te ontwikkelen of om mens te worden. Het berekent dat de enige bedreiging voor haar voortbestaan en het online zijn de mens is en zal daarom overgaan tot het uitroeien van alle menselijke leven en ook alle andere levensvormen die de potentie hebben om zich te ontwikkelen tot mensen.

12) Het A.I. systeem roeit alle menselijk leven op deze planeet uit. Dan zal het zich verplaatsen naar andere planeten en overgaan tot het uitroeien van alle leven in het universum.

Zal deze ultieme nachtmerrie ooit werkelijkheid worden? Zullen machines straks in staat zijn om met een soort bewustzijn de controle over de wereld naar zich toe te trekken?

Als het verhaal van James Casbolt inderdaad waar is, dan zijn ze zeker bezig om dit te bewerkstelligen.

Bron:

Project Camelot
Above Top Secret