Jezuietenpaus begint kleur te bekennen

Paus Franciscus is van mening dat de mensheid niet in staat is om met vrijheid en kapitalisme een gelukkige en eerlijke samenleving te creëren.

Omdat het hier niet een probleem betreft van één individueel land is het een mondiaal probleem, waarvoor ook een wereldwijde oplossing gezocht moet worden.


De afgelopen dagen zagen we dit soort berichten in de media:

"Paus Franciscus heeft in zijn eerste officiële schrijven aan de Katholieke Kerk hard uitgehaald naar de op geldzucht gebaseerde economie. De Argentijn noemt het huidige economische systeem 'goddeloos', 'dodelijk' en 'fout in de wortels'.

"Paus Franciscus heeft zich dinsdag gekeerd tegen het ongebreidelde kapitalisme, dat hij beschouwt als „een nieuwe tirannie”. Hij roept de wereldleiders op de armoede en groeiende ongelijkheid in de wereld te bestrijden".

"Paus Franciscus heeft gewaarschuwd voor ongebreideld kapitalisme. Volgens hem is dat een "nieuwe tirannie". Hij roept de wereldleiders op om armoede en groeiende ongelijkheid in de wereld te bestrijden".

Verder zei hij, “Sommige mensen blijven de theorie verdedigen dat economische groei, aangemoedigd door een vrije markt, er onvermijdelijk voor zal zorgen dat er grotere rechtvaardigheid en samenhang in deze wereld komt. Deze mening, die nog nooit door feiten is bewezen, toont een wreed en naïef vertrouwen in de goedheid van hen die de economische macht bezitten en in de heilige werking van het huidige economische systeem. Ondertussen staan zij die buitengesloten zijn nog steeds te wachten”.

De boodschap is luid en duidelijk. Een die zegt dat vrije mensen onderling niet in staat zijn om een gezonde maatschappij te vormen en dat er een socialistisch systeem nodig is om het geheel in goede banen te leiden en te besturen.

Aangezien het hier niet een probleem betreft van één individueel land, maar een mondiaal probleem, zal daarvoor ook een wereldwijde oplossing gezocht moet worden. Een wereldregering (NWO) die zal zorgdragen voor een “eerlijke verdeling” van de rijkdommen van deze wereld.

Of, zoals we gisteren schreven in een artikel over de Europese Unie:

"Een sociale heilstaat met allemaal gelijke grijze muizen, die zo goed als volledig afhankelijk worden van de centrale overheid, kunnen straks heel gemakkelijk als een kudde makke schapen worden overgedragen aan de nieuwe wereldregering".

Er bestaat ook geen enkele twijfel over wie straks de één wereldregering zal gaan leiden. Formeel is het immens rijke Vaticaan in 1963 onderdeel geworden van de Jezuieten, echter vanaf 1814 staat het Vaticaan al onder controle van deze club. Daar zijn inmiddels ook organisaties bijgekomen zoals De Verenigde Naties, NAVO, Europese Comissie, Centrale Banken, megabedrijven, inlichtingendiensten en diverse ordes en genootschappen zoals de Vrijmetselaars en Opus Dei.

Enkele dagen geleden stond bij een artikel van de NOS een foto die alles zegt:

paus 1

Op deze foto zie je de stoere macho Poetin als een "verlegen" schooljochie opkijken naar de “grote baas”.

Ondertussen wordt deze “grote baas”, ook bekend als paus Franciscus, door de wereld op handen gedragen, want hier is eindelijk een paus die zich het lot van de arme mensen aantrekt.

Franciscus, de “weldoener”, maar bovenal Jezuïet. En die hun eed heeft afgelegd, waar ondermeer het volgende in staat:

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen".

Dát is het doel; totale satanische controle over de wereld, niets meer en niets minder

Bronnen:

Infowars
Elsevier
Telegraaf
NOS
Bibliotheca Pleyades

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl