Lady DIE (update 18-12-2013)

Engeland heeft een nieuwe troonopvolger. De uitzinnige vreugde van de massa en de belangstelling van de pers kent geen grenzen.

Net als Joris Demmink zal ook deze vriendelijk ogende doch afgrijselijke familie niet voor altijd aan de waarheid kunnen ontsnappen.


Update: 19 december 2013

Het laatste nieuws uit Engeland aangaande het nieuwe vooronderzoek door Scotland Yard naar de dood van Diana is dat men na vier maanden onderzoek tot de conclusie is gekomen dat er “geen geloofwaardig of relevant bewijsmateriaal” is over de betrokkenheid van de Engelse SAS bij de dood van Diana. Een SAS soldaat, .N, die betrokken zegt te zijn geweest bij de moord op Diana bracht nieuw bewijsmateriaal naar voren waardoor extra onderzoek werd gedaan. Over deze klokkenluider horen we niets meer. Hoe verrassend zou je bijna zeggen.

En hier moet de wereld het dan maar mee doen. De Reptielen in Buckingham Palace zullen ongetwijfeld in de handen wrijven en de wereld kan weer verder in slaap worden gesust met de officiële versie van het verhaal.

Iemand die zegt dat dit de zoveelste cover-up is en dat men het verhaal voorgoed in de doofpot wil laten verdwijnen, is Mohammed Al Fayed, de vader van Dodi. Hij blijft ervan overtuigd dat hij ooit gelijk zal krijgen en dat onomstotelijk bewezen zal worden dat zijn zoon samen met Diana werd vermoord.

De advocaat van Al Fayed, Simon McKay zegt, “Deze zaak had nooit aan de Metropolitan Police (Politie van Londen) gegeven mogen worden omdat zij er alle belang bij hebben om met een resultaat te komen zoals wij dat nu gezien hebben. Met iedere andere uitslag zouden ze hun eigen Paget Report uit 2007 onderuit gehaald hebben”.

Het zal niemand verbazen dat Buckingham Palace ieder commentaar op deze zaak weigert.

Na 16 jaar strijd is Al Fayed in ieder geval niet bereid op te geven en laat weten door te gaan met het bekendmaken van de waarheid. Dat beiden niet door een ongeluk om het leven zijn gekomen, maar zijn vermoord.

Bron:

Express


Update Lady Die 8-10-2013

De mysterie en verwarring rond de inmiddels beruchte SAS soldaat N. blijft voortduren. Alhoewel het nog steeds niet duidelijk waar deze man verblijft en of hij wel of niet in Engeland is, blijken er gegevens van zijn laptop te zijn doorgespeeld aan de politie.

Eén van de dingen is onderstaande foto. Hierover is in Engeland de nodige opheft ontstaan omdat het een tweetal SAS scherpschutters laat zien op een publieke brug ergens in Wales boven een snelweg. Het is niet duidelijk of één van de schutters soldaat N. is.

De sterke indruk die uit dit beeld ontstaat is dat er iemand vanaf dit punt op klaarlichte dag op de korrel wordt genomen.

die 1” border=

Deze foto werd aangetroffen op de computer van N. De officiële verklaring is dat het hier “een oefening” betreft.

Een oefening, op klaarlichte dag, in een publiek toegankelijk gebied waarbij het duidelijk is dat er iemand op de snelweg onder de brug uitgeschakeld dient te worden? Alles kan, maar het klinkt niet echt aannemelijk. En dan de mannen in donkere lange jassen die lijken de toegang tot de brug te "bewaken".

De uitleg is niet erg geloofwaardig mede omdat er meerdere “actiefoto’s” op de computer van N. zijn aangetroffen die betrekking hebben op gevoelige operaties ondermeer in Afghanistan.

Het is inmiddels ook duidelijk dat N. als SAS soldaat in alle opzichten buiten zijn boekje is gegaan door ook via e-mail zijn toenmalige vrouw allerlei operationele details te sturen, een doodzonde binnen deze elitegroep.

The Daily Mail doet aan alle kanten aan damage control door te zeggen dat het een oefening was, maar dat het wel begrijpelijk is dat er mensen zijn die deze foto aangrijpen om een wilde samenzweringstheorie te ontketenen dat Lady Die zou zijn vermoord.

Bovendien, zo weet deze krant te melden, dat soldaat N. vorige maand verklaard zou hebben dat zijn ex vrouw dit allemaal heeft gedaan om “moeilijkheden te veroorzaken”.

De opdrachtgevers van The Daily Mail zijn dan ook blij met deze berichtgeving:

die 2” border=

Het feit dat N. op alle fronten naar zijn ex vrouw uit de school klapte over zaken waarover hij als SAS soldaat absoluut niets mocht zeggen, maakt het heel aannemelijk dat zijn ex vrouw wel degelijk van hém gehoord heeft dat het de SAS was die verantwoordelijk is voor de moord op Diana.

De volgende foto is, zo zegt de Daily Mail, genomen vlak voor het fatale “ongeluk”. Naast de chauffeur Henri Paul zie je de lijfwacht Trevor Rees, met op de achterbank Diana.

die 3” border=

Naast alle perikelen rondom soldaat N. komt er nu ook weer uit een andere hoek de beschuldiging dat de SAS verantwoordelijk is voor de dood van Diana.

De “royalty” auteur John Morgan die al 9 boeken over Diana heeft geschreven, zegt dat ze op het moment dat bovenstaande foto werd genomen, achtervolgd werden door SAS soldaten vermomd als persfotografen.

Ook dat zij als eersten ter plekke waren na “het ongeluk” om ervoor te zorgen dat Diana het niet zou overleven. Maar, volgens Morgan heeft de SAS een grote fout gemaakt.

Normaal gesproken rijden de persfotografen in Parijs, de paperazzi, op een soort lichte scooters. Deze “persfotografen” reden echter op zware motoren. Het soort “heavy duty” motoren die niet gebruikt worden door de reguliere paperazzi. Bovendien, zo zegt Morgan, kon later vastgesteld worden waar ieder lid van de paperazzi zich op dat moment bevond, en dat was behoorlijk ver achter de auto van Diana. Dit omdat hun lichte scooters niet in staat waren op de auto bij te benen.

Het was volgens Morgan dan ook niet voor niets dat enkele dagen voor het ongeluk enkele hooggeplaatste en ervaren MI6 mensen (Engelse geheime dienst) zich naar Parijs begaven om de aanval te coördineren.

Bronnen:

Daily Mail
Daily Star


Update: 24-9-2013

Het was te verwachten dat er iets zou gebeuren met soldaat N, de ex SAS soldaat die aan zijn vrouw had bekend dat een elite-onderdeel van de SAS, The Increment genaamd, verantwoordelijk was voor de dood van Diana.

Er stond een afspraak gepland tussen N. en de hoofdinspecteur van Scotland Yard waarbij N. na de schokkende onthullingen van zijn ex vrouw en haar moeder aan de tand zou worden gevoeld omtrent de ware toedracht op die bewuste dag.

Echter, zo ver is het nooit gekomen want volgens de laatste berichten is N. het land ontvlucht en niet meer bereikbaar. Er gaan geruchten dat hij zich ergens in Saoedi Arabië zou bevinden, maar niemand weet het zeker.

De vraag is natuurlijk of de man inderdaad vrijwillig is verdwenen of dat er een andere reden is dat hij in ieder geval op dit moment niet te verhoren is door Scotland Yard.

Het zou sommige mensen heel goed uitkomen als deze soldaat N. nooit meer boven water zou komen.

Bron:

Daily Mail

Update: 16-9-2013

Het lijkt erop dat in de rituele moord op Prinses Diana er steeds meer belastende zaken boven water komen. Zo is nu bekend geworden dat de Engelse Premier David Cameron op de hoogte was van de beschuldigingen tegen een eliteteam van de SAS en “vergeten” is de politie hiervan op de hoogte te stellen.

Zowel David Cameron als de Minister van Defensie, Philip Hammond, ontvingen in februari een brief van de vrouw van SAS soldaat N. met daarin de toedracht van de moord op Diana. Geen van beiden vond het nodig om de politie te informeren. Deze kwam pas in actie naar aanleiding van een klacht van Mohammed Al Fayed, de vader van de eveneens vermoorde vriend van Diana Dodi Al Fayed.

De vrouw had naar beiden een brief gestuurd met de mededeling dat haar leven gevaar liep vanwege haar ex man. Ze had ze een kopie van de brief uit september 2011 die haar moeder naar het hoofd van de SAS gestuurd, bijgesloten. Daarin stond het verhaal van SAS soldaat N. over dat hij zijn vrouw had verteld over de betrokkenheid van de SAS bij de moord op Diana.

In de brief vertelde ze ook dat ze bang was dat haar man haar zou laten “verdwijnen” door te knoeien met haar auto. Een bijna enge overeenkomst met de brief die Diana ooit zelf heeft geschreven.

Op 1 maart krijgt ze een officiëel antwoord van Downing Street waarin ondermeer staat: “Het spijt mij te moeten horen dat u moeilijke tijden doormaakt. De heer Cameron waardeert het dat u de tijd en moeite heeft genomen om uw zorgen te delen”. Namens het leger krijgt ze een antwoord van ongeveer gelijke strekking van ene generaal Wall, maar in geen van beide brieven wordt ook maar in het minst gerefereerd aan de beschuldigingen richting SAS van de moord op Diana.

Nu de moord op Diana weer steeds meer in de belangstelling komt te staan is deze laatste onthulling weer een duidelijk signaal dat er men uiteraard alles aan zal doen om dit in de doofpot te houden. Cameron en de Minister zijn niet “vergeten” om de politie te informeren. Beiden hoopten dat deze vrouw stilletjes zou verdwijnen.

Om nog eens in het kort uit te leggen waar het bij de rituele moord op Diana eigenlijk allemaal om draait, hier een korte samenvatting van David Icke:

Bron: Express UK

Update: 8-9-2013:

Wij schreven in onze vorige update dat er dankzij een door de ex schoonmoeder van een Britse SAS soldaat geschreven brief nieuwe ontwikkelingen waren omtrent de moord op Prinses Diana.

Dit schijnt nu toch echt een vervolg te krijgen, want de politie heeft inmiddels de ex vrouw van de soldaat op een geheime locatie ondervraagd. In dat verhoor heeft de gescheiden vrouw verklaard aan Schotland Yard dat zij er honderd procent zeker van is dat haar ex man de waarheid heeft verteld.

Ze vertelde dat haar ex man hierover had gesproken op een punt in hun huwelijk dat er nog geen relatieproblemen waren. Het was toen dat hij haar vertelde dat er een zogenaamd “SAS hit team” verantwoordelijk was voor de dood van Diana en haar vriend Dodi Fayed. Dit zei hij niet één keer, maar diverse keren. Hij vertelde haar dit toen ook niet om haar bang te maken of te bedreigen omdat ze op dat moment nog gewoon op goede voet met elkaar stonden en er nog geen scheuren in hun relatie waren ontstaan.

Volgens een bekende van het stel, “Zij was er heilig van overtuigd dat hij de waarheid sprak toen hij zei dat de SAS betrokken was bij de dood van Diana”. De soldaat die voorlopig alleen bekendstaat als “N” vertelde dat de chauffeur van Diana en Dodi, de Fransman Henri Paul, werd verblind door een heel fel licht vlak voordat hij de macht over het stuur verloor.

Dit verhaal is ook in overstemming met een getuigenverklaring tijdens het officiële onderzoek naar de dood van Diana. Een vroegere spion van MI6 verklaarde toen dat zijn collega’s hadden voorgesteld om een dergelijke methode te gebruiken om de Servische leider Slobodan Milosevic te vermoorden. Ook hier zou het “ongeluk” plaatsvinden in een tunnel en zou de chauffeur worden verblind door een zogenaamd “strobe light”, waardoor de auto zou verongelukken.

Ook vertelde deze getuige destijds dat er zich binnen de SAS een kleine geheime groepering bevindt onder de naam “The Increment” die verantwoordelijk is voor dodelijke operaties (moordpartijen) en dergelijke, in opdracht van MI6.

Het schijnt dat Detective Chief Inspector Philip Easton behoorlijk onder de indruk is van de verklaringen van deze vrouw. Klaarblijkelijk heeft ze een wat men noemt “compelling account” gegeven, een aangrijpend of indrukwekkend verhaal van de gebeurtenissen. Toen men haar vroeg of het niet een beetje een te fantastisch verhaal was, ontkende ze dit en zei, “Niet, als je met een SAS soldaat samenwoont”.

De volgende stap wordt dat de politie de inmiddels uit het leger ontslagen soldaat “N” gaat verhoren. Ondanks dat “N” is veroordeeld voor verboden wapenbezit en ontslagen uit het leger, is hij toch toegelaten tot de exclusieve veteranenclub van de SAS. Het lijkt erop dat men hem op deze manier toch wil proberen onder controle te houden en over te halen om zijn mond dicht te houden.

Dat laatste kon toch wel eens een probleem worden. “N” schijnt zoveel eergevoel te hebben dat hij moeilijk of niet kan liegen. Het is dan ook door zijn eerlijkheid dat zijn maatje Sergeant Nightingale voor een krijgsraad terechtkwam en werd veroordeeld (zie vorige update).

Dan is er natuurlijk altijd nog de mogelijkheid dat ook “N” op zijn beurt een noodlottig "ongeval" krijgt. Charles en zijn moeder hebben tenslotte veel te verliezen.

Bron:

Express UK

Update 25 augustus 2013: 

Ongeveer een maand geleden schreven we (zie originele artikel hieronder) dat de Engelse koninklijke familie, net zoals Joris Demmink, niet voor altijd zal wegkomen met de door hen gepleegde misdaden.

Het begint er nu zowaar naar uit te zien dat Prins Charles een aantal lastige vragen moet gaan beantwoorden. Naar aanleiding van nieuwe informatie die boven water is gekomen heeft de politie contact opgenomen met hem. Ook de hoogste rechter die destijds het onderzoek heeft geleid is geïnformeerd.

De grote vraag is nu of er een nieuw onderzoek zal komen naar de dood van Diana of dat de “koninlijken” er wederom in slagen het deksel stevig op de doofpot te houden. Het feit dat de politie contact heeft opgenomen met Charles betekent in ieder geval dat de mogelijkheden van een nieuw onderzoek wat dichterbij zijn gekomen.

Mohammed Al Fayed, de vader van de toenmalige vriend van Diana en eveneens slachtoffer, Dodi Al Fayed, is eveneens door de politie geïnformeerd. Al Fayed heeft altijd volgehouden dat Diana en Dodi zijn vermoord door de Britse koninklijke familie, dus die zal blij zijn met deze nieuwe ontwikkelingen.

Deze hebben alles te maken met een recentelijk geschreven brief van een schoonmoeder van een SAS scherpschutter. De SAS zijn de Britse elitetroepen, vergelijkbaar met onze mariniers en commando’s.

Deze SAS militair wordt voorlopig omschreven als “N” en zou samenwonen met een collega SAS scherpschutter Danny Nightingale in het Engelse Hereford.

Volgens de schoonmoeder heeft “N” aan zijn toenmalige vrouw verteld dat de Britse SAS de dood van Diana had “geregeld”. De brief van de schoonmoeder schijnt al geschreven te zijn in 2011, net na de scheiding van haar dochter met “N”.

Deze dochter ging vervolgens na een ruzie met haar ex-man naar de politie om te vertellen dat hij scherpe ammunitie waaronder een handgranaat verborgen hield in het huis dat hij deelde met sergeant Nightingale. Beiden kwamen daardoor voor een militaire rechtbank en “N” kreeg een gevangenisstraf van twee jaar en Nigtingale kwam uiteindelijk met de schrik vrij.

Tijdens het proces tegen Nightingale werd “N” door de krijgsraad beschouwd als een “witness of truth”, een betrouwbare getuige. Het zal dan ook niemand verbazen dat men nu “N” probeert af te schilderen als een soort doorgedraaide veteraan die maar wat raaskalt.

De informatie is in ieder geval voorlopig genoeg voor Scotland Yard om contact op te nemen met Charles. Nu maar hopen dat er meer SAS soldaten hun mond opendoen want een openbaring gedreven door gewetenswroeging van Charles hoeven we niet te verwachten zo vermoeden we.

Bron:

Express UK

Origneel artikel: 25 juli 2013:

David Icke schreef een onderschrift bij de navolgende foto: 

“Duizenden hersenloze mensen die smeken om gecontroleerd te mogen worden en als slaaf te mogen fungeren buiten Iguana Paleis om de “koninklijke” baby te vieren en de volgende generatie van Windsor parasieten die hen leeg zullen persen”.


wind 1

Nergens blijkt misschien duidelijker uit tot welke wandaden deze familie in staat is dan uit de moord op Prinses Diana.

Dat is een verhaal wat niet zomaar in enkele woorden te vatten is. Echter, de onderstaande documentaire van de Britse filmmaker Chris Everard is een film die eigenlijk iedereen zou moeten zien.

Net als 9/11 wat nu opnieuw in de belangstelling komt te staan en Joris Demmink ook nu eindelijk wereldnieuws lijkt te worden, zo zou dit ook moeten gaan met de Engelse “koninklijke” familie.

Als al die makke schapen die staan te blaten buiten de hekken van het paleis de moeite zouden nemen om de onderstaande documentaire te bekijken, dan zouden zelfs deze sheeple wakker worden.

“We wisten allemaal dat Diana was vermoord. Zo simpel is het”.

Een boodschap van de Britse filmregisseur Chris Everard:

"Vanaf 1997 ben ik bezig geweest met onderzoek naar het ongeluk dat Prinses Diana heeft gedood, haar metgezel Dodi Al Fayed, de chauffeur Henri Paul en de vreselijk gewonde ex paratrooper Trevor Rees-Jones.

Lady DIE (sterf) vertegenwoordigt bijna tien jaar onderzoek door mijzelf, David Icke en de co-auteurs van het boek: “Diana, het verborgen bewijs”, John King en John Beveridge.

Er is door ons een Mercedes S280 gekocht van exact hetzelfde model en bouwjaar zodat wij de tests die nodig waren voor deze documentaire konden uitvoeren. De film duurt bijna 4 uur en werkelijk alles betreffende deze moord wordt diepgaand onderzocht.

De vreselijke geschiedenis van de “koninklijke” familie wordt blootgelegd, inclusief de geveinsde zelfmoord/moord op Stephen Ward, de verbanden tussen Prins Philips en het Profumo schandaal, occulte cocktailfeestjes op het Cliveden landgoed in de jaren 60, het exorcisme van de Stephen Ward cottage, de dubbele moord in de Tower van Londen, de gedwongen euthanasie van koning George in 1936, zijn dood was precies afgestemd op de tijd van de ochtendeditie van de Times en uiteraard toont de film de resultaten van een volledig en diepgaand onderzoek naar het auto-ongeluk wat de dood betekende voor Prinses Diana.

De film onderzoekt ook het handgeschreven briefje van Diana, wat ze aan haar butler gaf om veilig te bewaren en waarin stond dat er een nep auto-ongeluk waarin zij zou sterven, werd voorbereid door de mensen die voor prins Charles werkten.


wind 2

Wat bedoelde koningin Elizabeth toen ze de butler van Diana, Paul Burrel, waarschuwde met de woorden, “Er zijn donkere en mysterieuze krachten aan het werk in Engeland”.

ladydie filmBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl