Eén van de meer onlogische besluiten ooit is de benoeming van Camiel Eurlings tot president directeur van luchtvaartmaatschappij KLM.

Behalve als je bedenkt dat hij lid is van de meest machtige Ridderorde op deze wereld, een die direct valt onder de Zwarte Paus.Hoe kan het dat een Camiel Eurlings wordt benoemd tot president directeur van onze nationale trots, de KLM, en vervolgens enige tijd later het bericht verschijnt: Air France slokt KLM versneld op?

Kortom, ondanks alle geruststellende woorden kunnen we er gevoegelijk vanuit gaan dat binnen niet al te lange tijd de KLM zoals wij die ons hele leven hebben gekend, zal verdwijnen.

Camiel Eurlings is een onlogische keuze als president directeur van de KLM. Deze nog relatief jonge man heeft geen ervaring in de luchtvaart en voor zover bekend niet eens affiniteit daarmee. Hij is een politicus die om onduidelijke redenen ineens van het Haage toneel verdwijnt en dan plots weer opduikt als baas van KLM om, zo blijkt, de versnelde verkwanseloperatie te voltooien. Air France slokt KLM op en op de uitvoerende taken na lijkt alles te worden verplaatst naar Parijs waarbij een groot aantal bestuurlijke funkties hier in Nederland zullen komen te vervallen.

De formele reden die Camiel geeft dat hij in maart 2010 uit de politiek verdwijnt, is omdat hij meer tijd aan zijn privéleven wil besteden en voornemens is een gezin te stichten met zijn Hongaarse vrouw Enikö Borbely.

Precies een jaar later is er nog geen gezin, maar neemt zijn vrouw plotsklaps ontslag bij de ING waar ze werkte als persvoorlichter en verdwijnt volgens de berichten weer terug naar haar geboorteland Hongarije. De reden waarom de relatie stuk liep en de werkelijke oorzaak dat hij zich terugtrok uit de politiek blijft onduidelijk.

Wel doen er hardnekkige verhalen de ronde dat Camiel “een probleem” zou hebben. Dat is dat hij niet van te jonge jongetjes kan afblijven. Er wordt gesuggereerd dat hij hierdoor chantabel zou zijn en op deze manier in de tang van de Fransen (Air France) zou zitten. En op die manier gedwongen zou zijn om mee te werken aan het "opdoeken" van de KLM.

Echter, in het jaar 2010 gebeurt er nog iets. Na zijn vertrek uit de politiek in maart van dat jaar en vóór het vertrek van zijn vrouw bijna exact een jaar later, wordt Camiel Eurlings op 30 oktober 2010 benoemd tot Ridder in de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

cam 1

Wellicht zit daar het wérkelijke geheim van Camiel Eurlings.

De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem (Latijn: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, ook wel sepulchrijnen genaamd), is een Rooms-Katholieke ridderorde. Als je zo de Wikipedia leest, lijkt het een onschuldig clubje dat zich bezig zou houden met het verspreiden van het Katholieke geloof.

Echter, niets is minder waar. Het is de belangrijkste ridderorde van het Vaticaan en in het bijzonder van de Jezuïeten. Hun taak is het beschermen van het hoofdkwartier van de Jezuïeten, Borgo Santo Spirito (gelegen net buiten het Vaticaan), en dan het in bijzonder de Zwarte Paus.

Ze staan in rangorde bóven de Orde van Malta waar we eerder over schreven naar aanleiding van de dood van Nelson Mandela. Ze vallen onder de directe verantwoording van de Zwarte Paus en zijn tien Jezuïetenassistenten.

In feite kun je stellen dat Camiel in een invloedrijkere club zit dan de koninklijke Oranjes. Is dat wellicht de reden dat Camiel hals over kop de politiek moest verlaten? Een toekomstige rol als Minister President zou welhaast onmogelijk worden voor iemand die hoger in de rangorde staat dan de koning of koningin.

De Orde van het Heilige Graf is niet alleen de belangrijkste Ridderorde, maar hun rijkdom en politieke macht schijnen legendarisch te zijn. Ze hebben de controle over alle goud in alle Centrale Banken over de hele wereld en hebben in feite ook via ingenieuze financiële en fiscale constructies, uitgevoerd door derden zoals CFR (Council on Foreign Relations), volledige controle over de G-20 landen en daardoor indirect ook over de meeste andere landen.

De blanke niet Joodse leden van deze Orde staan boven iedere wet. Ze worden ook wel “The Untouchables” genoemd.

En dus werkt Camiel niet in het belang van de KLM, hun personeel of Nederland, maar in dat van zijn duistere opdrachtgevers in Borgo Santo Spirito. Aangezien hun doelstelling ligt in de verwezenlijking van de New World Order, is het niet zo vreemd dat Camiel moet meewerken aan meer centralisatie van macht. Dan is er nog een tweede niet te vergeten belangrijke reden en dat is zorgen dat individuele landen zo snel mogelijk naast hun souvereiniteit ook hun identiteit verliezen. Het verdwijnen van de KLM doet precies dat. Nationalisme past niet in een Nieuwe Wereldorde zoals wordt beoogd.

De vraag is of dit allemaal geheel vrijwillig is gebeurd van de kant van Camiel. Of is hij misschien geselecteerd op basis van bepaalde criteria en vervolgens intensief bewerkt door een agent van de Jezuïeten?

Was zijn vrouw, Enikö Borbely, wel degene die hij dacht dat ze was? Zo stond er in oktober 2010 een artikel op een website met daarin het volgende:

“De dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije was sterk verbonden met reactionair katholicisme. Dat leeft door. Hoe ultramontaans geïnspireerd is de plotselinge verschijning van de Hongaarse Mariska Orbán op het politieke toneel? Hoe gearrangeerd het aanstaande huwelijk van Camiel Eurlings met de Hongaarse Enikö Borbely?”

Volgens de berichten heeft zij hem de bons gegeven en is halsoverkop vertrokken. Was dat omdat haar opdracht voltooid was en Camiel was toegetreden tot de Ridderorde om de van hem verwachte taken uit te voeren?


Bronnen:

Occupy Borgo Santo Spirito
Klokkenluider Online
Vatican New World Order
The Unhived Mind
Nederlands
Telegraaf
Michiel van Bergen