We hebben het afgelopen jaar al vele schokkende onthullingen gehoord van Karen Hudes, advocate en klokkenluider van de Wereldbank.

Nu komt ze wederom met een schokkende bericht. Want, diep verborgen in het Vaticaan bevindt zich een voor ons volkomen onbekende mensensoort.

Het zijn geen buitenaardsen, maar een ander soort mens die al heel lang op deze aarde zijn. Je vindt over de hele aardbol aanwijzingen van hun eerdere beschavingen en hun geschiedenis gaat minimaal terug tot de ijstijd.

Door de geschiedenis heen is een groot deel van deze mensensoort verdwenen, ondermeer doordat het zeewaterniveau gedurende die tijd honderden meters is gestegen.

Deze mensen zijn een totaal ander soort dan wij zijn, hebben grote schedels en grote hersenen. Hun DNA is zo compleet anders dan die van ons dat het mengen van de twee rassen volkomen onvruchtbare exemplaren zou opleveren. Karen zegt dat ze dit weet omdat hun DNA onlangs is getest.

Het schijnt niet echt een aardige mensensoort te zijn. Deze Homo Capensis zoals zij ze noemt, proberen de andere soort, wij dus, onder controle te houden door een verdeel en heers tactiek, daarbij gebruikmakend van ons geldsysteem.

Eenzelfde tactiek hebben ze gevolgd gebruikmakend van religie. Georganiseerde godsdiensten waarbij het doel is dat mensen die een ander geloof aanhangen dan anderen elkaar gaan haten waardoor ze elkaar zullen afmaken.

Via het Vaticaan gebruiken ze de mensheid alsof het vee is en dit gebeurt al gedurende onze hele geschiedenis.

De interviewer die met haar in gesprek is gegaan hoofdzakelijk om te praten over geldzaken is dan ook behoorlijk van slag door deze onthullingen. Zij verzekert hem dat wat ze vertelt honderd procent de waarheid is. Dit komt uit de mond van een ontwikkelde vrouw die topfunkties heeft bekleed.

Voor diegenen die niet de hele video willen bekijken en beluisteren; het deel waar ze vertelt over de vreemde mensensoort begint rond minuut 23.

Misschien dat er binnenkort meer informatie beschikbaar komt via Karen over deze totaal onbekende mensensoort.

Bron:

Before it’s News