Demmink, hoe ver laten we het gaan?

De vorige week vermoorde journalist Fred de Brouwer wist hoe ver de macht van Joris Demmink reikte.

Niet alleen was dat de reden dat hij Nederland was ontvlucht, maar zelfs nog vorige maand waarschuwde om voorzichtig te zijn met Demmink.


Telegraaf journalist Bart Mos heeft een tweet verstuurd met daarin een emailbericht die de verongelukte oud Panorama journalist Fred de Brouwer vorige maand verzond. Ons tot op heden een raadsel hoe Mos aan deze boodschap van De Brouwer komt.

fb 1

Nu is de man die anderen waarschuwt voor Demmink zelf het slachtoffer geworden van een laffe moordaanslag. Wat ons betreft is het onmogelijk dat het hier om een simpel, veel te goed getimed, verkeersongeluk gaat. Tekende hij met dit emailbericht zijn eigen doodvonnis?

Het gros van de bevolking leest dit, haalt de schouders op en houdt de kop lekker veilig in het zand. De Demmink propagandamachine begint onmiddellijk een tegenoffensief door iedereen die denkt dat Fred de Brouwer door toedoen van Demmink is vermoord voor volkomen gestoord uit te maken.

Je vraagt je af of de mensen die Demmink aan alle kanten beschermen ’s nachts nog kunnen slapen. Of zouden ze zichzelf in slaap sussen door tegen beter weten in te hopen dat de man toch onschuldig zal blijken?

Er zijn argumenten op te werpen als “iemand is onschuldig totdat hij of zij door een rechtbank is veroordeeld”. In een normale rechtstaat is dat zeker waar. Maar, in een land waar het recht wordt gecontroleerd en gestuurd door dezelfde lieden die zich schuldig maken aan de meest afgrijselijke misdaden, gaat dat argument niet langer op.

Dan is het aan de burger zelf, om met behulp van bijvoorbeeld internet, op zoek te gaan naar informatie die voorhanden is. Door zelf na te gaan denken en niet blind varen op de geprogrammeerde berichten die ons via de mainstream media bereiken.

De reeks verdachte sterfgevallen rondom Joris Demmink zijn niet “toevallig” tot stand gekomen. De beerput die vele malen groter is dan menigeen denkt moet koste wat kost gesloten blijven.

Alleen al het feit dat Fred de Brouwer schrijft dat hij uitvoerig is geïnformeerd door een ex minister omtrent dat Demmink letterlijk over lijken gaat en vervolgens zelf  “onder zeer verdachte omstandigheden” om het leven komt, moet toch genoeg zijn om om uit de hypnose te komen.

De moord op Fred de Brouwer bewijst eens te meer dat normale regels zoals die worden gehanteerd in een rechtstaat, hier niet meer gelden.

Via een lezer kregen we de tip om eens te kijken op een website die de historie beschrijft van het Ronde Huis op de Veluwe. Als zelfs maar een fractie waar is van wat daar staat, dan besef je dat zoals wij al eerder schreven, een Joris Demmink nooit veroordeeld zal worden. De misbruikziekte zit vergroeid in onze samenleving als een woekerend kankergezwel.

Een klein stukje van wat daar ondermeer staat:  

“Het Ronde Huis bestaat niet meer in de bossen bij Nunspeet, waardoor de sporen werden gewist, doch de herinneringen leven en komen meer en meer naar buiten. Rond en in het Ronde Huis speelde zich Dutroux achtige taferelen af zoals verdwijningen,moord ,mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong in de betere standen (de elite) van Nederland tot in de Oranje-Dynastie toe.”

En verder:

“Opstelten, lid van de De Remonstrantse Broederschap,maar tevens een vrindje van Joris Demmink en Ben Korthals en Piet Heijn Donner. Demmink en Opstelten en Ben Korthals kennen elkaar van haver tot gort vanuit de Leidse studentenvereniging Minerva. Ivo Opstelten is de baas van Joris Demmink.

Ivo Opstelten, onze nieuwe minister van Veiligheid, zit vuistdiep in het Demmink-pedofielen dossier. Hij is de man die voor de camera verklaarde: “een minister liegt niet”.

De vrouw van Opstelten komen we tegen als “kinderrechter” in Rotterdam en daarna als rechter bij de rechtbank in Den Bosch. De positie als rechter te Den Bosch zou mevrouw Opstelten tien jaar lang bekleden om per 1 april 2009 te worden bevorderd tot vice-president, een positie die ze dus thans bekleedt volgens de registers van Rechtspaak.nl.

In de periode dat mevrouw Opstelten recht sprak te Den Bosch zijn daar meerdere cruciale Demmink-vonnissen uitgesproken, met name in de zaak-Baybasin (2001) en in de pedo-zaak ‘Anne Frank Plantsoen’ (2003).

Uiteraard zitten zowel meneer als mevrouw Opstelten ook diep in het Koninklijk Huis, net als Demmink. Mariette was tot 2007 bestuurslid van het Oranje Fonds en tot op heden bestuurslid van het Juliana Welzijnsfonds en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis”.

Wie het hele verhaal wil lezen, klik hier.

Ieder heeft haar of zijn eigen verantwoordelijkheid in deze wereld. Je kunt je ogen sluiten voor de waarheid, je kunt ervan weglopen of je kunt jezelf informeren en zeggen: “Tot zover en niet verder”.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl