Bring back our girls (video)

De hele wereld onder aanvoering van Michelle Obama, is begaan met het lot van de ontvoerde schoolmeisjes in Nigeria.

Terwijl haar man, president Obama, verantwoordelijk is voor de bewapening van de ontvoerders, Boko Haram, en de Nederlandse olieboeren zich in de handen wrijven."Vandaag is het precies een maand geleden dat ze in Nigeria werden gekidnapt door de islamitische terreurgroep Boko Haram. Gisteren kwamen voor het eerst videobeelden van de ontvoerde schoolmeisjes naar buiten. Ze lijken ongedeerd en zouden inmiddels zijn bekeerd tot de islam. Maar zullen ze ooit terugkeren naar hun familie? Dit is wat we tot nu toe weten over de ontvoering van de ruim tweehonderd meisjes".

Het heeft misschien even geduurd, maar wereldwijd is spontaan een “bring back our girls” actie gestart onder aanvoering van Michelle Obama en onder andere gesteund door Hillary Clinton en Angelina Jolie.

De volgende foto is intussen door miljoenen mensen bekeken:

bk 2

En wat een verrassing, de feiten blijk wederom anders te zijn dan ons wordt voorgespiegeld en voor deze foto geldt hetzelfde.

Bovenstaande afbeelding die door de mainstream media wereldwijd werd gebruikt is niet eens een Nigeriaans meisje.

Het betreft hier een foto van een meisje uit Guinea-Bissau die zonder enige toestemming van de fotografe, samen met nog twee van haar foto’s, is gebruikt. De fotografe, Ami Vitale, schrok dan ook toen ze ineens haar foto’s overal zag verschijnen:

“THIS IMAGE USED WITHOUT PERMISSION!” she tweeted early Wednesday morning at an Twitter user who apparently first tweeted Vitale’s picure. “SHE IS NOT NIGERIAN AND HAS BEEN MISREPRESENTED TO USE FOR YOUR CAMPAIGN. TAKE DOWN!”

Dat is eigenlijk het hele verhaal van Boko Haram en de ontvoerde Nigeriaanse meisjes. Boko Haram is een moslimsekte die als doel heeft de invoering van shariawetgeving in Nigeria.

Een sekte die regelrecht onder controle staat van Al Qaida in de Islamitische Magreb uit Algerije (AQIM). Deze organisatie op hun beurt staat weer onder controle van het bewind in Algerije die weer worden gesteund door de regering van Obama.

De bewapening van Boko Haram loopt via de eveneens door Amerika gesteunde Lybian Islamic Fighting Group (LIFG) en AQIM.

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken onder leiding van Hillary Clinton heeft twee jaar lang geweigerd om Boko Haram op de lijst van terroristische organisaties te zetten. Kortom, de Amerikaanse overheid is verantwoordelijk voor de instandhouding en bewapening van islamitische terreurgroepen zoals Boko Haram.

Alles wat er momenteel in Afrika gebeurt is onderdeel van het AFRICOM plan van Amerika en hun Europese bondgenoten. Deze strategie is in 2007 gestart en is vooral bedoeld om militair voet aan de grond te krijgen in Afrika in de race om de grondstoffen en om tegelijkertijd China zoveel mogelijk van het continent te weren. 


AFRICOM is opgezet omdat men bang zou zijn dat China troepen naar Afrika zou sturen om hun belangen daar te verdedigen. Dus, moet er zoveel mogelijk onrust worden gecreëerd waardoor Amerika, Engeland en aanhang te hulp kunnen snellen.

Als gevolg zien we krantenkoppen zoals deze:

“British, U.S. experts arrive to help in Nigeria”

De aanstelling van Barack Obama als president is dan ook gebeurd met in het achterhoofd de gedachte dat het inlijven van Afrika gemakkelijker zou verlopen met een Afrikaans-Amerikaanse leider.

Er is ook een reden dat Boko Haram nu in Nigeria in actie komt. Het land is rijk aan grondstoffen waaronder olie en heeft de grootste bevolking en de meeste arbeidskrachten in Afrika. Het is ook een land dat hopeloos is verdeeld door sektarische stammen en religieuze verschillen.

Het is een arm land dat wordt geregeerd door een corrupte elite in samenwerking met oliemaatschappijen zoals BP, Shell, Chevron en anderen. Zolang Nigeria verdeeld blijft zal niemand Engeland, Amerika of Nederland aanvallen vanwege het wegroven van de olievoorraad van het land. Om het verdeeld te houden want dat is in het voordeel van de grondstofdieven, moeten er met enige regelmaat problemen worden gecreëerd. Standaard script wat overal ter wereld helaas nog steeds met succes wordt toegepast.

Gelukkig heeft Michelle Obama het hart op de goede plaats en zet zich volledig in voor de veilige terugkeer van de ontvoerde meisjes.

bk 1

Bronnen:

21st Century Wire
David Icke
Washington Post
NRC

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl