Amerikaanse mol in Oekraine nu president

De enorme schaal waarop de mensheid wordt beetgenomen blijkt wederom uit een aantal door Wikileaks onderschepte telegrammen.


Daaruit blijkt dat de “nieuwe” president Petro Poroshenko door Amerika in 2006 al “Onze insider Petro Poroshenko” werd genoemd.Wanneer je een staatsgreep pleegt in een land dan wil je er wel zeker van zijn dat degene die uiteindelijk de macht krijgt aldaar ook iemand is die doet wat jij wilt, anders heeft de hele staatsgreep weinig zin.

Je moet dat natuurlijk ook weer niet te opzichtig doen want het moet lijken alsof de bevolking dit zelf wil anders worden de inboorlingen alleen maar onrustig.

We zullen hier verder niet ingaan op het feit dat er een staatsgreep is gepleegd door het Westen (Amerika) in de Oekraïne. Dat is al voldoende beschreven en onderbouwd. Het bewijs daarvan is zo overweldigend dat daar geen verdere discussie over gevoerd hoeft te worden.

Dan zijn er daarna "democratische" verkiezingen en wordt Petro Poroshenko gekozen tot nieuwe president van de Oekraïne. Hoe past hij in het plaatje? Is het misschien iemand die niet zo pro Amerika is en toch meer pro Rusland.

Door de meer dan enthousiaste reacties uit Amerika na de verkiezing van Poroshenko bestaat daar geen enkele twijfel over. Het is duidelijk dat Poroshenko voor wat Washington betreft, de ideale man is.

Maar, is er ook bewijs dat Poroshenko de Amerikaanse kandidaat is die de plaats van de verdreven president Janoekovitsj moest innemen? Dat bewijs is er zeker als je weet waar je moet kijken.

Weer zien we het grote nut van een organisatie zoals Wikileaks. In een geheim onderschept telegram uit 2006, notabene gericht aan de zwaar corrupte Hillary Clinton, zie je letterlijk staan dat Amerikaanse autoriteiten refereren aan Poroshenko als volgt:

“Our Ukraine (OU) insider Petro Peroshenko”kv 1Met andere woorden: Al in 2006 had Amerika de huidige nieuwe president Poroshenko volledig in hun zak. “Onze Peroshenko”.

Het is daarmee wederom gelukt om een wettig gekozen president en regering onderuit te halen door middel van een staatsgreep en deze te vervangen door een eigen marionet.

Zo wordt eens te meer duidelijk wat voor smerig spel er wordt gespeeld. Iets wat tot nu toe honderden onschuldige burgers het leven heeft gekost, waaronder talloze kinderen. Een vies en smerig spel waar ook de Nederlandse overheid willens en wetens aan meewerkt.

Wie, oh, wie in onze Tweede Kamer heeft de moed om Minister President Rutte het vuur na aan de schenen te leggen en hem te vragen hoe hij het kan verantwoorden dat ons land een staatsgreep steunt die een wettig gekozen president verjaagt omdat deze corrupt zou zijn. Om vervolgens een “nieuwe” president te steunen die zo mogelijk nog corrupter is?

Ook hier komt Wikileaks ons weer te hulp. Uit een ander onderschept telegram uit 2006 zeggen Amerikaanse autoriteiten het volgende over Petroshenko:

"Poroshenko was tainted by credible corruption allegations, but wielded significant influence within OU; Poroshenko's price had to be paid."

Uit andere onderschepte telegrammen blijkt dat Petroshenko door de jaren heen optreedt als informant voor Amerika en hen allerlei vertrouwelijke informatie toespeelt. Zodanig dat daarbij de vraag rijst of hij niet keihard landverraad pleegde. Hij voorzag de Amerikaanse overheid van allerlei strategische informatie die later gebruikt zou worden voor de staatsgreep tegen Janoekovitsj.

Diegenen die nog steeds twijfelen aan het verhaal hierboven willen wij adviseren om zelf de door Wikileaks onderschepte telegrammen te lezen.

De moraal van het verhaal is duidelijk: Dankzij klokkenluiders zoals Julian Assange en zijn organisatie Wikileaks is de wereld in staat om waarheid van propaganda te onderscheiden.

Utopisch te denken dat er in dit land nog politici zouden zijn die wat met die informatie doen.


Bron:

SCG News


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl