Er is nieuw bewijs uit het onderzoek naar de verdwenen Boeing 777 van Maylasia Airlines vlucht MH370 naar voren gekomen dat aantoont dat er bewust is geknoeid met systemen in de cockpit.

Dat is gebeurd op een zodanige manier dat dit alleen uitgevoerd kan zijn door iemand met gedegen kennis van zaken.Dit betekent eveneens dat de vlucht niet door een technische storing of iets dergelijks van koers is geraakt, maar dat het de bedoeling was dat dit vliegtuig naar een andere bestemming zou vliegen.

Volgens een onderzoeksrapport van de Australische luchtvaartonderzoekers (ATSB, Australian Transport Safety Bureau) is er gedurende het eerste deel van de vlucht een mysterieus wegvallen van elektriciteit geweest, waarvan men vermoedt dat het een bewuste poging is geweest om letterlijk van de radar te verdwijnen.

Door het wegvallen van de stroom kon ook de zogenaamde transponder niet meer communiceren met de satellieten. Door middel van een code die in deze transponder wordt ingevoerd kunnen verkeersleiders zien waar het toestel zich bevindt en op welke hoogte.

Elektrische systemen aan boord van een Boeing 777 kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgezet, vooropgesteld dat je iemand hebt die weet hoe dat moet.DAt houdt dus in dat een vliegtuig met deels uitgevallen electrische systemen uitstekend door kan vliegen.

De reden dat men weet dat er stroomuitval is geweest die de verbinding met de satellieten en dus de verkeersleiding heeft verbroken, is omdat er vanuit het vliegtuig een signaal kwam dat vroeg om de verbroken verbinding te herstellen. Dit gebeurt automatisch door de apparatuur in het vliegtuig wanneer er een stroomuitval is geweest.

Dit verzoek vanuit het vliegtuig gebeurt zelden of nooit. Dit vindt alleen plaats als bijvoorbeeld de motoren opnieuw gestart moeten worden in de lucht of iets dergelijks.

Voor het vertrek krijgt een vliegtuig een viercijferige code mee van de verkeersleiding. Dit is de zogenaamde “squawk” code. Wanneer de piloot deze vier cijfers invoert in de transponder, komt via de satellieten de verbinding tot stand met de verkeersleiding die dan het icoon van het vliegtuig ziet verschijnen op zijn scherm, met de daarbij behorende informatie zoals locatie en hoogte.

Hoe een dergelijk scherm eruit ziet, kun je zien op het volgende plaatje.


cockpit


Een piloot zal nooit of te nimmer vrijwillig de transponder uitzetten. Het vliegen zonder werkende transponder maakt je niet alleen volkomen onzichtbaar voor de verkeersleiding, maar ook voor andere vliegtuigen, waardoor het risico op een botsing in de lucht enorm wordt vergroot. Zeker naarmate je in drukkere gebieden terechtkomt. Aangezien het bewust uitzetten van de transponder het leven van de bemanning en de passagiers in gevaar brengt, zal de piloot die dit toch doet vrijwel zeker zijn vliegbrevet kwijtraken.

Dat dit tóch is gebeurd bij vlucht MH370 bewijst dat het vliegtuig bewust van de radar moest verdwijnen om naar een andere locatie te vliegen. Niemand gaat door al deze veeleisende handelingen om na 7 uur vliegen het toestel verderop in de oceaan te dumpen. Dat is niet logisch noch voorstelbaar.

Ook bewijst dat wat er gebeurd is, dat wie het dan ook gedaan heeft, voldoende technische kennis bezat om bepaalde elektrische systemen uit te zetten. Een soort kennis die een doorsnee kaper niet heeft.

Wanneer er sprake geweest zou zijn van technische moeilijkheden of een “gewone” kaping dan hebben de piloten de beschikking over een aantal speciale squawk codes die ze kunnen invoeren in de transponder. (Dit is een klein computertje direct naast de rechterhand van de gezagvoerder in een Boeing 777 zoals die van Malaysia airlines.)

7500 we zijn gekaapt

7600 uitgevallen communicatiesystemen

7700 noodsituatie tijdens vlucht

7777  onderschept door militairen

De eerste keer dat het vliegtuig opnieuw verbinding probeerde te maken met de satellieten was drie minuten nadat de militaire radar van het Maleisische leger het toestel had opgemerkt toen het ten noorden van het Indonesische eiland Sumatra vloog.

De positie vanwaar het koers zette richting Malediven om vervolgens te landen op de Amerikaanse basis Diego Garcia.

Niemand heeft ook maar enige aandacht besteed aan de getuigen op de Malediven. Zoals wij schreven in een eerder artikel:

"Daarom is het des te vreemder dat door de Maleisische overheid wordt gezegd dat wat de getuigen op de Malediven hebben gezien en gehoord niet waar is. Het lijkt meer op een poging om de aandacht af te leiden.

Meerdere getuigen, onafhankelijk van elkaar die geen enkel belang hebben om niet de waarheid te vertellen, zijn betrouwbare getuigen. Ook is er geen enkele verklaring gekomen dat het eventueel een ander toestel geweest zou kunnen zijn. Sterker nog, de lokale autoriteiten van de Malediven hebben verklaard dat het tijdstip waarop dit toestel is waargenomen ongebruikelijk is. De kans dat het dus een ander vliegtuig betreft is daardoor ook alweer kleiner."

Dit in combinatie met de vorige week boven water gekomen informatie omtrent het verdoezelen van het zustervliegtuig van MH370 blijft keihard wijzen in de richting van een waarschijnlijk gecombineerde poging van Amerika en Israël om een tweede (nucleaire) 9/11 in scene te zetten. 

Bronnen:

Natural News

Telegraph