Met het neerhalen van een passagierstoestel van Malaysia Airlines in de Oekraïne lijkt een complete oorlog weer een stapje dichterbij.

Moeten wij ons zorgen maken over de steeds dreigender wordende situatie of weten we misschien al hoe dit uiteindelijk zal aflopen?


Update:

Het komt niet vaak voor dat een artikel voordat het goed en wel is gepubliceerd een update krijgt. In dit geval is het neerschieten van weer een toestel van Malaysia Airlines in de Oekraïne dermate schokkend dat dit gerechtvaardigd is.


ps 1

Wat zijn de kansen dat twee identieke toestellen van dezelfde luchtvaartmaatschappij neerstorten, neergeschoten of gekaapt worden binnen een tijdsbestek van enkele maanden? Gebaseerd op bestaande luchtvaartstatistieken is die kans zo goed als nihil.

De factor “toeval” kun je dan wat ons betreft onmiddellijk uitsluiten. De volgende vraag die zich aandient is: “Wie heeft er voordeel bij als er een passagierstoestel in die regio uit de lucht wordt geschoten?”. Het antwoord is duidelijk. Het zijn niet de separatisten in de Oekraïne of Rusland die hier enig voordeel bij zouden behalen.

Het regime in Kiev met Amerika en EU die aan de touwtjes trekken, uiteraard wel.

Wij zijn geen helderzienden, maar ongetwijfeld zal straks “na onderzoek” blijken dat dit toestel met een wapen van Russische makelij uit de lucht is geschoten door de separatisten en dat Poetin verantwoordelijk is omdat hij ervoor heeft gezorgd dat zij in de Oekraïne deze wapens in handen kregen.

Daarmee zal de demonisering van Rusland de volgende fase ingaan.

De tweede vraag is dan: “Waarom is er wederom gekozen voor een toestel van Malaysia Airlines?

Het antwoord daarop moet waarschijnlijk worden gezocht in het occulte. In een eerder artikel over het verdwenen toestel van Malaysia Airlines, vlucht MH370, plaatsten wij al het volgende plaatje:


pc 2

In zowel het wapen van de Oekraïne als die van Malaysia Airlines komt de drietand voor, het symbool dat hoort bij de duivel. Zoals wij schreven in het eerdere artikel:

“Dat het geen toeval is dat hij (Barack Obama) nu in het Witte Huis woont, een plek die precies de punt vormt van een drietand, gebaseerd op het patroon van straten in Washington. Deze drietand is dan weer onderdeel van een omgekeerde pentagram, het symbool voor de kerk van satan.

De duivel wordt ook niet voor niets altijd afgebeeld met een drietand. En hoe meer je erop gaat letten hoe vaker je de drietand tegenkomt. Van het Pentagon tot een gedenkteken voor 9/11”.

We hebben natuurlijk onlangs de vreemde boodschap gehad van Christine Lagarde waarin zij maar bleef herhalen hoe magisch het getal 7 is.

Het zal dan ook geen toeval zijn dat het vliegtuigtype dat werd gekozen de Boeing 777 was, in de 7e maand van dit jaar en een jaartal wat opgeteld ook weer een 7 maakt.

Bovendien:

-de eerst vlucht van dit vliegtuig was op 7-17-1997, dus vandaag 17 jaar geleden.

-vlioegtuigmodel 777

-vlucht# MH17

Een boodschap die niet anders kan worden uitgelegd dan als een occulte met een waarschuwing voor wat er gaat komen. Een en ander gecentreerd rond wat zij het magische getal 7 noemt.  Wanneer we ervan uit gaan dat de werkelijke machthebbers achter de schermen satanisch zijn dan kan het belang van data en nummers niet worden onderschat.

In het satanisme is zeven een heilig getal. Men gelooft dat de zeven over alle aspecten van het universum regeert, van het lichaam van de mens tot de planeten in het universum en van alle spirituele zaken.

Een ander vreemd gegeven is dat het eerste toestel van Malaysia Airlines verdween op het moment dat de staatsgreep in de Oekraïne ongeveer begon. Waarschijnlijk luidt het neerschieten van het tweede toestel de volgende fase in van de geplande vernietiging van Rusland zoals beschreven in het navolgende originele artikel.


Origineel artikel:

Gisteren publiceerde Martin Vrijland een artikel over de huidige situatie in de Oekraïne, waarbij hij af sloot met de volgende opmerking:

“Waarom Amerika zo nodig de Oekraïne in deze coup moest forceren en het land nu in status van oorlog is, blijft de hamvraag”.

Op de website RINF staat een uitgebreid artikel waarin wordt geprobeerd deze vraag te beantwoorden.

De kern van het antwoord is dat een aanval op en de nucleaire vernietiging van Rusland (Derde Wereldoorlog) het uiteindelijke doel is achter dit alles. Voordat dit gebeurt moet de Oekraïne eerst etnisch gezuiverd worden van alle pro Russische elementen zodat er een stabiel marionettenregime aan de macht blijft en dat er vervolgens biljoenen zullen worden verdiend met het aanleggen en installeren van allerlei nucleaire bases, niet alleen in de Oekraïne, maar ook in andere NAVO landen.

Zo zegt RINF, dit is allemaal bekokstoofd op de Bilderberg conferenties waarbij de sleutelfiguren in dit macabere spel allemaal aanwezig waren. De voorbereidingen hiervoor zijn al jaren bezig en die bijeenkomst is daarvoor perfect omdat ze plaatsvinden uit het zicht van de NSA, de Russische en alle andere veiligheidsdiensten. Zo heb je de “juiste” mensen op de “juiste” plek in een complete privé omgeving.

Meer achtergronden over de voorbereidingen van een zogenaamde “first strike” op Rusland is te lezen in een artikel van dezelfde auteur op Washington’s Blog.

Om straks in alle rust de Oekraïne te kunnen ombouwen tot een gigantische nucleaire basis in de achtertuin van Rusland is het nodig dat de huidige marionettenregering niet wordt weggestemd en vervangen door een pro Russische regering. In 2010 kreeg de afgezette pro Russische president Janoekovitsj een overweldigende meerderheid van de stemmen in dat deel van de Oekraïne dat nu wordt gebombardeerd en waar de “terroristen” wonen.

In de documentaire “Ukraine Crisis Today” wordt duidelijk dat we in het oosten van de Oekraïne te maken hebben met etnische zuiveringen. Het wordt duidelijk dat de mensen die worden getroffen door bommen geen “collateral damage” (toevallige bijkomende schade) zijn in een oorlog, maar het doelwit van een etnische zuivering onder het motto: “Vertrek of sterf”. We kunnen bij een volgende verkiezing tenslotte niet het risico lopen dat er een nieuwe Janoekovitsj wordt gekozen.

Vanuit een nucleaire basis in de Oekraïne is Amerika (NAVO) in staat om binnen tien minuten Moskou volledig te vernietigen. Om dat in alle rust te kunnen voorbereiden moeten er zoveel bommen op de “terroristen” in het oosten worden gegooid zodat ze uiteindelijke de boodschap zullen begrijpen dat ze door het door Amerika geïnstalleerde bewind in Kiev niet gewenst zijn en zullen vertrekken.

Het zal volgens RINF hoe dan ook een keerpunt worden in onze geschiedenis want hoewel Amerika in het verleden vele malen eerder een coup heeft gepleegd, is het dit keer toch anders. Door deze staatsgreep komen ze direct oog in oog met een andere nucleaire grootmacht, Rusland, en kan een uiteindelijke uitkomst heel goed een nucleaire oorlog worden waarbij de beschaving zoals wij die kennen vernietigd zal worden.

In deze “endgame” waarin wij ons op dit moment bevinden, gaat het om niets anders dan de totale wereldheerschappij (NWO). Iemand die zich daar niet bij heeft neergelegd en dit ook niet zal accepteren is Vladimir Poetin en zijn Rusland. Sterker nog, niet alleen werkt hij niet mee aan de voorgenomen wereldheerschappij van Amerika/Israël, hij ligt zelfs volkomen dwars, zoals vorig jaar ook bleek in Syrië.

Zo schreven wij in een eerder artikel al over het “verraad van Poetin” aan de NWO.

“Echter, waarschijnlijk heeft een Amerikaanse topdiplomaat, Christopher R. Hill, de spijker op z'n kop geslagen door te zeggen dat Rusland de “New World Order” heeft verraden, een Order waar zij volgens Hill de laatste 25 jaar onderdeel van hebben uitgemaakt.

Volgens Hill bestond voor Rusland de weg naar de New World Order uit Russische deelname aan de westerse systemen, instituten, markteconomieën en een parlementaire democratie. Met andere woorden, een New World Order geleid door de Jezuïeten met als voornaamste uitvoerende macht de bankiers en megabedrijven. 

Zo zegt Hill dat het toegeven en meewerken van Rusland aan deze New World Order één van de belangrijkst behaalde mijlpalen was in het tijdperk na de Koude Oorlog. Eigenlijk is hij een beetje verbaasd dat Rusland al die voordelen van de The New World Order laat voor wat ze zijn en volkomen maling schijnt te hebben aan het “grotere doel”.

Poetin zelf heeft aangeven niet te zullen bezwijken onder druk, opgelegd door anderen, zoals we schreven in een eerder artikel:

In maart 2012 hield Vladimir Poetin na zijn verkiezing tot president met tranen in zijn ogen in Moskou een historische toespraak voor het Russische volk.

In die toespraak waarschuwde hij voor krachten die erop uit waren op Rusland “op te slurpen” en dat er niets en niemand is die aan Rusland zijn wil gaat opleggen. Na ongeveer anderhalve minuut in onderstaande korte video kun je dit horen:

De vraag waarom dit alles gebeurt in de Oekraïne is daarmee beantwoord. De echte hamvraag is of Poetin zal afwachten en alle voortdurende provocaties zal blijven slikken. Of zal hij omdat hij uiteraard ook weet wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn, besluiten om zelf eerder in actie te komen.

Op een hoger niveau is het een strijd tussen licht en duister. Zoals we schreven in een eerder artikel in verband met het Derde geheim van Fatima: 

Er wordt ook gezegd in Rusland dat Poetin één van de “zeven speciale kinderen” is van de nationale orthodoxe kerk. Kinderen die zijn geselecteerd, opgevoed en beschermd door de kerk gedurende de afgelopen honderd jaar. Poetin zou van deze zeven de laatste zijn en voorbestemd om Rusland te leiden naar wat wij de eindtijd zouden noemen.

Het is dan ook waarschijnlijk dat de door Poetin met buitenaardsen gesloten overeenkomst  met volledige instemming en medewerking van de Russisch orthodoxe kerk is gebeurd. Ook dat Poetin het spel met het satanische westen heeft meegespeeld tot het moment dat de tijd rijp werd geacht om te breken. Te oordelen naar de toespraak uit begin 2012 zal dat ergens kort voor die datum hebben plaatsgevonden.

Dat de door Amerika en de daarachter opererende satanische krachten uiteindelijk niet zullen zegevieren, werd al in de jaren dertig van de vorige eeuw voorspeld door de beroemde “slapende profeet” Edgar Cayce, zoals wij schreven in een eerder artikel:

In de jaren dertig deed Cayce een voorspelling over de “zonden” van wat hij noemde de “key nations”, de belangrijkste landen ter wereld.

Amerika: is haar motto “in God we trust” vergeten 
Engeland: verwaandheid 
Frankrijk: lust 
China: isolationisme 
India: het niet delen van kennis 
Italië: onderlinge strijd 

Hij zei in die voorspelling verder dat Rusland het baken van hoop voor de wereld zal worden. 

Cayce voorspelde zowel het begin als het eind van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de jaren '20 waarschuwde hij voor de komende rassenonlusten in Amerika en hij voorspelde de dood van twee presidenten. 

“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms noemt Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens. Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch zal vanuit Rusland de hoop van de wereld weer komen”


Bron:

RINF