Hamas is tot stand gekomen met volledige steun en medewerking van de Mossad, de Israëlische geheimedienst.

Hun doel en functie is voorkomen dat er een Palestijnse staat zal worden gevormd.
In de Israëlische krant Haaretz verscheen een artikel, geschreven door de Joodse journalist Gideon Levy, waar wij recent een interessant artikel van plaatsten, dat als titel heeft: “Het werkelijke doel van Israël met de Gaza operatie? Het doden van Arabieren”.

Verder staat in het artikel: “Sedert de eerste Libanese oorlog, meer dan 30 jaar geleden, is het doden van Arabieren het voornaamste strategische instrument van Israël geworden. De IDF (Israëlische leger) voert geen oorlogen tegen legers, hun voornaamste doelen zijn burgerbevolkingen. Arabieren zijn alleen maar geboren om te doden en om gedood te worden zoals iedereen weet. Ze dienen geen ander doel in het leven en Israël doodt hen”.

Of het inderdaad gaat om het doden van zoveel mogelijk Arabieren of niet, één ding is duidelijk: Israël wil het liefst dat alle Palestijnen verdwijnen.

Wat Israël betreft is alles precies het omgekeerde van wat het lijkt. Het land plaatst zichzelf, door het op miraculeuze manier tevoorschijn toveren van vijanden op precies de juiste tijd, ALTIJD in de slachtofferrol.

In werkelijkheid is er maar één slachtoffer en dat is de Palestijnse bevolking. Want alles en iedereen zwijgt het liefst volkomen over wat de laatste halve eeuw is gebeurd.

Links zie je Palestina zoals het was en rechts zie je dat het is verworden tot niet meer dan een groot concentratiekamp.pl1

Iemand die zijn leven lang heeft gestreden voor de rechten van de Palestijnen is de inmiddels overleden (vermoorde) Yasar Arafat en zijn PLO met als politieke tak Fatah.

Arafat vormde een werkelijk gevaar en Israël bestreed de PLO dan ook op een hardhandige en wrede manier. Is er een betere manier om een steeds sterker wordende partij te breken dan door tweedracht te zaaien?

Dit was uiteraard ook door Israël bedacht en op deze manier is Hamas ontstaan. Hamas is tot stand gekomen met volledige steun en medewerking van de Mossad, de Israëlische geheimedienst.

Volgens Zeev Sternell, historicus aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem: “Israël dacht dat het een slimme streek was om de Islamists (vroegere naam van Hamas) op te zetten tegen de PLO”.
Hamas werd opgericht door de Palestijnse sheik Ahamd Yassin.

In een al in 2004 gepubliceerd artikel op Global Research kun je lezen hoe Yassin ongestoord zijn gang kon gaan. Hoe Hamas net op kritieke punten zoals bij het tekenen van de Oslo akkoorden aanvallen uitvoerde op Israëlische burgers. Aanvallen die op dat moment de Israëlische overheid heel goed van pas kwamen.

Hoe Yassin die veroordeeld was in Israël tot levenslang plotseling van de ene na de andere dag werd vrijgelaten door de huidige premier Netanyahu op basis van “humanitaire gronden”.

De conclusie van Global Research in het artikel uit 2004 is als volgt:

“De Hamasbeweging heeft zijn kracht opgebouwd door diverse acties om het vredesproces te saboteren, op een dusdanige manier dat het verenigbaar was met de belangen van de Israëlische overheid. De laatste zocht verschillende manieren om toepassing van de Oslo akkoorden te voorkomen. Met andere woorden, Hamas vervulde de functie waarvoor het oorspronkelijk was opgezet: het voorkomen van het tot stand komen van een Palestijnse staat.”

Dat is wat Hamas vandaag de dag nog steeds doet en vervult daarmee nog steeds de rol waarvoor het door Israël in het leven is geroepen.

Hamas is de “vijand” die Israël “het legitieme recht” geeft om ook het restant van de Palestijnse bevolking uit te moorden.

pl2

Kijk goed naar de kaart hierboven en je begrijpt precies wat er gebeurt. Wat zouden wij doen als een vreemd volk ons land wilde afnemen en we mochten alleen nog wonen op Ameland en in de Flevopolders?

Dat vreemde volk infiltreerde ook nog eens in deze gebieden en richtte een verzetspartij op die sabotage-acties tegen zichzelf uitvoerde, waardoor dit vreemde volk zichzelf “slachtoffer” vindt en daarmee het “legitieme recht” krijgt om ons op Ameland en in de Flevopolders plat te bombarderen, omdat we allemaal terroristen zijn.

Ooit afgevraagd hoe het kan dat Hamas niet of nauwelijks slachtoffers maakt met al die “gevaarlijke raketaanvallen”, maar dat alle doden net toevallig aan de andere kant vallen?

Slachtoffers onder een verdreven volk dat al zo goed als niets meer heeft. Wat nog meer slachtoffers telt en nog weer minder toegang heeft tot basisbehoeften, iedere dag die voorbij gaat. Dat daar ook toch nog kinderen geboren worden die ook recht hebben op een leven

Bronnen:

Global Research
Intifada Palestine/Haaretz