MH17, tijd dat de bevolking het heft in eigen handen neemt (video)

We hebben diverse malen kunnen zien hoe groot de macht van de bevolking is wanneer men er van overtuigd is dat iets belangrijk genoeg is om te delen.

In de niet aflatende misleiding van het publiek door de mainstream media is het nu hoog tijd dat het publiek een aantal feiten met elkaar deelt.Er zijn inmiddels enkele weken verstreken sinds de ramp met vlucht MH17 en bijna iedereen is er dankzij de niet aflatende propaganda van overtuigd dat dit vliegtuig is neergeschoten met een BUK luchtdoelraket, afgevuurd door pro Russische separatisten.

Dat deze “moordzuchtige rebellen” dit konden doen hebben we te danken aan die boef Poetin..... wordt gezegd.

Bijna niemand kijkt naar de feiten zoals die op tafel liggen. En daarom, bij deze, een aantal voor iedereen controleerbare zaken op een rij. Feiten die laten zien dat het officiële verhaal zoals dat wordt “verkocht” niet kan kloppen.

1) Het vliegtuig kreeg opdracht van de verkeersleiding in Kiev om op een lagere hoogte te gaan vliegen dan wat in het vliegplan stond.

2) Het vliegtuig krijgt een koerswijziging ten opzichte van alle voorgaande MH17 vluchten over de Oekraïne. Een die hen direct boven gevaarlijk gebied bracht. 

mh 1


3) Volgens de gegevens van Flightradar24 moet het vliegtuig op het laatste moment een bocht naar links hebben gemaakt om bij de crashsite terecht te kunnen komen. Deze plek ligt ergens tussen de 14 en 20 kilometer terug op dezelfde route. 

site 4

Dit alleen al bewijst dat het vliegtuig niet door een BUK raket uit de lucht geschoten kan zijn want dan was het toestel onmiddellijk gedesintegreerd en vóór het laatst bekende punt op de radar terechtgekomen.

4) Volgens een getuige die bekend is bij de journalist Joost Niemöller en die aanwezig was op de nabestaandenbijeenkomst op Schiphol is er door een woordvoerder van Malaysia Airlines tot twee keer toe verklaard dat er op het laatste moment een “distress call”, een noodoproep, kwam van het vliegtuig en dat er een sterke daling was ingezet.

5) Delen van het toestel tonen aan dat deze zijn doorboord met kogelgaten, overeenkomstig die van een zwaar kaliber machinepistool.

Deze gaten zijn duidelijk zichtbaar op de vleugel. 

oek 3

Op een deel van de romp toebehorend aan de cockpit.

cp 1

Andere delen van het vliegtuig.

17 1

De OVSE waarnemer Michael Bociurkiw die als één van de eersten op de rampplek aanwezig was en daar dagenlang heeft rondgelopen, verklaart kogelgaten te hebben waargenomen in delen van het vliegtuig, zoals die worden veroorzaakt door een zware mitrailleur. Verder vertelt hij dat in al de tijd dat hij heeft rondgelopen op de crash site hij geen sporen van een raketinslag heeft gezien.

Een Duitse deskundige, Peter Haisenko, komt tot de conclusie dat het type gaten in delen van het vliegtuig absoluut kogelgaten zijn.

Wij ontvangen bericht van een ex straaljagerpiloot die verklaart dat dit soort gaten alleen kunnen worden veroorzaakt door een zwaar kaliber machinepistool.

6) Russische radarbeelden tonen aan dat er zich ten tijde van de crash vlakbij het ramptoestel een Oekraïense SU-25 gevechtsvliegtuig bevond. Een toestel dat als standaardbewapening een 30 mm boordkanon bezit. 

nt 5

7) Talloze getuigen op de grond verklaren eveneens dat ze zagen dat er zich naast het passagierstoestel een militaire jet bevond.

Aangezien het publiek om dit moment wordt overspoeld met propaganda die op geen enkel aantoonbaar feit berust, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte worden gesteld van werkelijke feiten zoals die hierboven staan beschreven.

Ons verzoek aan iedereen is dan ook om ze met zoveel mogelijk mensen te delen. wanneer dat gebeurt is er waarschijnlijk (hopelijk) genoeg gezond verstand bij het gros van de mensen om zelf na te denken en eigen conclusies te trekken.

Het enige wat ons als mensheid kan behoeden voor een komende oorlog is het naar buiten brengen en delen van de waarheid.

Geef de psychopaten geen kans en help mee. En dus, lieve kijkbuiskinderen, morgen..... de ontmaskering!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl