De stroom ontwakende mensen groeit

We hebben afgelopen week gezien hoe ambtenaar Yasmina Haifi op non actief werd gesteld voor het uiten van haar mening.

In onze ogen een slimme zet van de overheid want het gevolg is dat duizenden mensen écht zijn gaan nadenken en Yasmina nu steunen.Yasmina Haifi werd in de media afgebrand en men kon niet genoeg superlatieven vinden om te laten weten hoe “verwrongen” de gedachtengang van deze vrouw en overheidsambtenaar was.

Gelukkig zijn er in dit land ook veel mensen die Yasmina Haifi steunen.

Het volgende bericht verscheen in de Telegraaf:

“Duizenden mensen spreken via een speciale pagina op Facebook hun steun uit voor de omstreden justitieambtenaar Yasmina Haifi. Ze komen vooral voor de Haagse op omdat ze het met haar theorie eens zijn dat de gruweldaden van terreurorganisatie ISIS een zionistisch complot vormen”.

De gedachtengang dat het door Zionisten gecontroleerde Amerika zelf monsters zoals ISIS creëert om deze later te kunnen bestrijden wordt klaarblijkelijk, en terecht, inmiddels door veel mensen ondersteund.

Dat dergelijke dingen door Amerika worden gedaan, wordt in de volgende korte video toegegeven door niemand minder dan Hillary Clinton.

Op ongeveer vergelijkbare wijze is Al Qaida/ISIS ontstaan.

Iemand die heel goed uitlegt wat er gebeurt, waarom het gebeurt en waarom ISIS door Amerika/Israël in het leven is geroepen, is David Icke:

Diegenen die niet geloven dat Amerika zo goed als volledig onder controle staat van Israël raden wij aan de volgende video te bekijken.

Het is een uitzending uit de serie Tegenlicht van de VPRO uit 2007 en laat zien hoe groot en hoe machtig de zogenaamde Israël-lobby is in Amerika.

Deze uitzending is gemaakt naar aanleiding van een boek dat in dat jaar verscheen, The Israëllobby and U.S. Foreign Policy, geschreven door twee Amerikaanse professoren, John J. Mearsheimer en Stephen M. Walt.

Voor een doorsnee moslim is het Frankenstein Monster ISIS net zo verwerpelijk als voor iedere burger in dit land. En dus heeft Yasmina Haifi volkomen gelijk als ze zegt dat door ISIS het moslimgeloof voor de 99 procent aanhangers die in vrede willen leven, wordt zwart gemaakt.

ISIS is een kunstmatig gecreëerd monster en waar de sporen naartoe leiden is duidelijk. Waarom dit is gebeurd, is ook duidelijk. Verdeel en heers. Ordo ab Chao, orde uit chaos. The New World Order dan wel te verstaan.

En zoals we schreven, geef de New World Order geen kans.!:

Er is een manier waarop dit systeem wel gebroken kan worden en daarvoor is eigenlijk, naast non compliance, maar één ding noodzakelijk en dat is om niet in de kunstmatige verdeel-en-heersstrategie te trappen. Accepteer één simpel feit en dat is dat 99 procent van de wereld in vrede naast elkaar wil leven. Laat je niet gek maken en ga mensen niet haten om wie of wat ze zijn. Een doorsnee moslim is geen extremist, net zomin als een doorsnee Jood een Zionist is. De gemiddelde mens wil vrede, ongeacht geloof, huidskleur of andere bijzondere kenmerken. 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl