De afgelopen week is het aantal mensen dat besmet is met Ebola met maar liefst 30 procent gestegen naar een totaal aantal van iets minder dan 14.000

Het is belangrijk om niet in de val te trappen en vooral te kijken wie er voordeel hebben bij deze Ebola-uitbraak.Bijna alle besmette gevallen doen zich voor in de drie bekende landen, Liberia, Guinee en Sierra Leone, in de handelsdriehoek van Afrika.

Deze cijfers werden enkele dagen geleden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt en er werd als verklaring voor de sterke stijging opgevoerd dat hier nu ook gevallen meegerekend zijn die dat eerder niet waren.

Waar of niet, duidelijk is wel dat in deze Afrikaanse landen de epidemie allerminst onder controle is. Bij ons verschijnen de Ebola-berichten iets minder prominent op de voorpagina's, maar wereldwijd zit de angst er nog steeds goed in.

Aan de andere kant biedt deze geplande Ebola-hoax natuurlijk ook veel voordelen voor bepaalde partijen. Welke dat zijn, is door auteur Jon Rappoport uitgezocht en op een rij gezet.

De hierna genoemde voordelen zijn in willekeurige volgorde:

 • Afleiding: de voortdurende oorlog van Amerika in het Midden Oosten wordt van de voorpagina's verdrongen. 
   
 • De verkopen van medicijnen en vaccins door de farmaceutische bedrijven zullen toenemen. Het publiek wordt verder geconditioneerd in het accepteren van alle vaccinaties, opvolgen van medische voorschriften, geloven in nep epidemieën, bang worden/zijn van echte bacteriën en angst hebben voor “onverwachte uitbraken”. 
   
 • Door angst is de bevolking gemakkelijker onder controle te houden. 
   
 • De bevolking is zodanig geconditioneerd dat ze van de wieg tot het graf in de macht zijn van het medische kartel en opdrachten van artsen zullen opvolgen. 
   
 • Megabedrijven en investeerders krijgen meer controle over de grondstoffen in West Afrika. 
   
 • De Amerikaanse overheid slaagt erin om militaire aanwezigheid te realiseren in West Afrika. Het doel daarvan is het verbeteren en uitbreiden van hun militaire operaties op het Afrikaanse continent met als grootste econimische concurrent op dit gebied, China. 
   
 • De Amerikaanse CDC (Centre of Disease Control and Prevention) en de WHO vergroten hun invloed, verantwoorden op deze manier hun grote budgetten en proberen over te komen als de redders van de mensheid. 
   
 • Ebola-onderzoekers zien nieuwe mogelijkheden om subsidies te krijgen, kunnen promoveren en verhogen hun status. 
   
 • De “diagnosestellende industrie” maakt grote sprongen vooruit. 
   
 • Het gebruik van irrelevante, nutteloze en onbetrouwbare diagnosetesten voor Ebola zet het toneel voor toekomstige situaties, waarbij duizenden zo niet miljoenen foutieve “positieve” tests zomaar vanuit het niets nieuwe zogenaamde epidemieën zullen veroorzaken. Epidemieën waarin geen enkel virus een rol speelt, net zoals nu gebeurt. 
   
 • Irrelevante en niet bestaande virussen zullen functioneren als dekmantel voor feitelijke en “ongemakkelijke” ziektes, zoals industriële vervuiling, pesticiden, GMO voedsel en straling.
   
 • Het medische kartel met hun bondgenoten in de overheid is weer een stap dichterbij de verplichte vaccinaties voor de gehele bevolking, zonder dat er uitzonderingen zullen worden geaccepteerd. 
   
 • De algemene vergiftiging en het verzwakken van de bevolking door vaccinaties en medicijnen zal dus ook een stap verdergaan. Een verzwakte bevolking is gemakkelijker onder controle te houden. 
   
 • Het opzetten van selectieve quarantaine-centra geeft de overheid extra ongrondwettelijke mogelijkheden om controle over mensen uit te oefenen. Een nep-epidemie kan de aanleiding zijn om (Mediacal) Martial Law uit te roepen. (Redactie: niet veel mensen weten dat wereldwijd geldt dat bij een medische "noodsituatie" al je grondwettelijke rechten komen te vervallen. Dat moment wordt bepaald door overheden en die kunnen dat dus ook oneigenlijk inzetten)
   
 • Onder het mom van “dragers van het virus volgen” krijgt de Big Brother staat meer mogelijkheden voor verdere spionage. 
   
 • Via de combinatie van een epidemie en open grenzen kunnen de autoriteiten nu overal tot de slotsom komen dat er zich een groot aantal ongevaccineerde mensen onder de bevolking bevindt. Conclusie: de kudde dient beschermd te worden door het vaccineren van iedereen met ieder denkbaar vaccin. 
   
 • Onder de dekmantel van een wereldwijde pandemie kan de moderne giftige medische industrie haar tentakels uitstrekken tot iedere plek op de aardbol om zo de voorwaarden te creëren voor het behandelen van geïnfecteerde bevolkingsgroepen. 
   
 • De macht van de veiligheidsdiensten zal worden uitgebreid omdat iedere pandemie een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. 
   
 • De doelstelling van de globalisten om te komen tot één wereldregering is wederom een stap dichterbij. "Iedere epidemie vormt een bedreiging voor ons allemaal". "We moeten dit samen oplossen". "We hebben, naast alle andere dingen, een wereldwijd gecoördineerd gezondheidssysteem nodig voor de hele planeet". 
   
 • Het reizen van en naar ieder punt in de wereld kan op ieder moment worden afgesloten. Meer controle van boven. 
   
 • Door het uitroepen van een bepaalde regio tot geïnfecteerd gebied kunnen er ter plaatse economische aanvallen worden uitgevoerd door ze in quarantaine te plaatsen. Met als gevolg verlies van zaken en geld. Het IMF en de Wereldbank stappen dan naar binnen en sluiten draconische overeenkomsten voor leningen waardoor de volledige controle over die gebieden bij de megabedrijven terecht zal komen. 
   
 • Als gevolg van de angst voor epidemieën zullen alle nationale gezondheidsprogramma's meer macht kunnen uitoefenen over de bevolking. "Wij zijn hier om je te beschermen tegen ziekte en dood", dus accepteer iedere diagnose en behandeling. Geen optie om nee te zeggen en geen weerstand. 
   
 • Er kunnen verdere aanvallen worden uitgevoerd tegen traditionele en natuurlijke oplossing tegen ziektes. "Hoe durven mensen Ebola te behandelen met iets anders dan de (onbewezen en giftige) voorgeschreven medicijnen?" 
   
 • Verdere propaganda zal “diep donker Afrika” verder karakteriseren als het gebied waar “vreselijke dingen” vandaan komen. 
   
 • De functie van het dodelijk virus zal dienen als dekmantel voor de al eeuwenlang durende campagne van het verzwakken en decimeren van de Afrikaanse bevolking door honger, oorlogen, besmette watervoorziening, overbevolking, diefstal van vruchtbaar land en andere natuurlijke bronnen en giftige vaccinatie-campagnes. 
   
 • Gecombineerde overheidsinstellingen zullen steeds vaker gezamenlijk plannen maken en oefenen op pandemische situaties die moeten worden bestreden. Deze maatregelen zullen de macht om de bewegingen en acties van de bevolking verder onder controle te brengen aanzienlijk vergroten. 
   
 • Natuurlijk kunnen op een gegeven moment vaccinaties, die al een giftige cocktail zijn van chemicaliën en bacteriën, worden gebruikt om nog meer giftige elementen aan toe te voegen, waaronder die die mensen steriel en onvruchtbaar maken
   
 • Iets verder in de toekomst zullen we pogingen meemaken om vaccins en medicijnen toe te dienen via voedselproducten of door het sproeien in de lucht. 
   
 • De “oorlog tegen de epidemie” is te vergelijken met de “oorlog tegen terrorisme”, want beiden betekenen verlies van vrijheid en privacy en duren eindeloos. 
   
 • Natuurlijk profiteren de mainstream media ook want zij hebben prachtige angstverhalen die ze kunnen brengen. Hun verkopen zullen stijgen en ze zullen extra adverteerders binnenhalen. 

Rappoport noemt dit alles het Produktiebedrijf van de Werkelijkheid. Een onderneming die met een fictief product succesvol de complete wereldbevolking heeft bedonderd. Die er op hun beurt met open ogen in is getrapt en dit liever deden dan met hun verbeelding en het ontdekken en visualiseren van hun eigen ideeën hun eigen werkelijkheid te scheppen.

De dag dat deze revolutie alsnog zal plaatsvinden is voorlopig weer verder de toekomst in verschoven.

Bronnen:

Jon Rappoport
LA Times