Het platteland wordt leeggeruimd voor Agenda 21

De mens is een zware belasting voor de natuur en eigenlijk zouden wij helemaal niet meer in landelijke gebieden horen te vertoeven.

Wanneer deze gebieden door geo-engineering onbewoonbaar worden gemaakt dan ben je al een heel eind op weg met het leggen van de basis voor het bouwen van megasteden.Langzaam maar zeker wordt duidelijk waarom men de jetstream boven de oceaan laat afbuigen zodat we in grote delen van Amerika te maken krijgen met niet alleen extreme droogte zoals in Californië, maar ook de inmiddels beruchte Polar Vortex, zoals wij eerder schreven.

Zoals uitgebreid besproken in de documentaire “Why in the world are They Spraying?” is duidelijk geworden dat geo-engineers de mogelijkheid hebben om door het sproeien in de atmosfeer van aluminiumoxide en andere chemicaliën de jetstream te manipuleren en om te buigen, waardoor weerpatronen in bepaalde gebieden volkomen veranderen.

Eén van de gevolgen van dat ombuigen is het fenomeen dat we sinds kort kennen en dat is de zogenaamde Polar Vortex. De Jetstream voor de kust van Californië wordt omgebogen richting poolgebied waardoor daar warmere weersomstandigheden ontstaan en er de ergste droogte in de afgelopen 1000 jaar in Californië ontstaat. Aan de andere kant wordt door deze Polar Vortex ijskoude lucht centraal Noord Amerika binnengevoerd.


Dan is het ook niet zo vreemd dat er nu allerlei “wetenschappelijke” onderzoeken worden gepubliceerd die aantonen dat de droogte die tot nu toe is opgetreden nog helemaal niets is vergeleken met wat er komen gaat. Dat moet dan heftig zijn want Californië bevindt zich nu al in de droogste periode sinds de afgelopen 400 jaar.

In een gecombineerd onderzoek van NASA, de Columbia en de Cornell universiteit waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in Science Advances wordt nu gesteld dat de bevolking zich in grote delen van Amerika moet voorbereiden op “nog niet eerder meegemaakte droogte condities”.

Volgens de wetenschappers zal het landschap de volgende 35 jaar nog veel verder uitdrogen en dat is, zo zeggen zij, voor een groot deel te wijten aan de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming.

De gebieden die het ergst zullen worden getroffen zijn die in het zuid westen en grote delen van de Midwest. Zo waarschuwen de wetenschappers dat dit allemaal grote gevolgen zal hebben voor de landbouw, wat niet zo vreemd is.

Bedenkelijk en zelfs wel verdacht is dat deze droogte wordt toegeschreven aan de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming. Terwijl de cijfers laten zien dat er de afgelopen 18 jaar helemaal geen opwarming is geweest. We weten ook dat men via geo-engineering in staat is om de stroom van jetstreams te veranderen.

De reden van dit alles voert ons weer terug naar Agenda 21.

Indien straks grote delen van Amerika onleefbaar zullen worden dan zullen de mensen die er nu wonen gedwongen zijn om ergens anders heen te trekken. Wanneer je dit bereikt door middel van geo-engineering dan zullen steeds grotere concentraties mensen zich vestigen in de grote steden, wat precies de bedoeling is.

Zoals wij schreven in een eerder artikel:

Dit plan heet Agenda 21 en is door 178 landen, waaronder Nederland, ondertekend. Dit zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsplan heeft als doel “de aarde terug te geven aan de natuur”, waarmee een samenleving wordt geschapen waarbij de mens ondergeschikt is aan het milieu en de natuur.

Het laatste wat je dan als elite wilt is dat die overgebleven mensen vrij in de natuur zullen gaan wonen, want dat is in de eerste plaats slecht voor de natuur en in de tweede plaats zijn ze dan moeilijker onder controle te houden. Daarom zal het toekomstbeeld van onze samenleving dan ook worden bepaald door grote groepen mensen die in microappartementen in megagrote steden zullen wonen.


Wanneer dan straks de burgerbevolking massaal in konijnenhokken woont in grote steden dan zal ongetwijfeld de jetstream weer worden aangepast. De eerst kurkdroge streken zullen dan weer groen en welvarend worden.

De gewone mens echter krijgt daar geen toegang meer want die heeft bewezen in het verleden zodanig belastend voor het milieu te zijn dat men dat niet nóg een keer wil riskeren.

Grote, uitgestrekte landhuizen voor de elite is dan natuurlijk een heel ander verhaal...

Bron:

Independent
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl