Paus bereidt kinderen voor op New World Order

Paus Franciscus bracht afgelopen maandag een vreemde boodschap aan schoolkinderen op bezoek in het Vaticaan.

Hij zei, “De industrie des doods bestaat in de wereld omdat veel mensen bestaan door oorlog”.“Veel machtige mensen willen geen vrede want zij leven van oorlog”, zei hij tijdens een ontmoeting met kinderen van lagere scholen in Rome.

Tijdens dit gesprek met de kinderen legde hij uit dat achter iedere oorlog de wapenindustrie zit.

“Dit is serieus. Sommige machtige mensen verdienen hun geld met de verkoop van wapens en verkopen deze aan het ene land om vervolgens te gebruiken tegen het andere”, zei de paus.

Hij noemde de wapenhandel: “De industrie des doods, de hebzucht waardoor wij allen schade ondervinden, de wens om nog meer geld te bezitten”.

“Het economisch systeem draait om geld en niet om mannen en vrouwen”, zo zei hij tegen de 7.000 kinderen die bij de audiëntie aanwezig waren.

paus 50

“Ondanks dat oorlogen levens kosten, gezondheid en opvoeding, worden deze gevoerd om geld te verdienen en om nog meer winst te maken”, zei de paus.

“De duivel komt binnen door hebzucht en daarom willen ze geen vrede”, zei de 78-jarige Francis.

“Er kan geen vrede zijn zonder gerechtigheid” zei de paus en vroeg de kinderen om deze woorden drie keer luid te herhalen.

“Vrede moet van dag tot dag worden opgebouwd en zelfs als op een bepaalde dag in de toekomst we eindelijk kunnen zeggen dat er geen oorlogen meer zijn dan zal ook vrede dag bij dag worden gebouwd want vrede is geen industriëel product.

In zijn paastoespraak had de paus al opgeroepen om het absurde geweld, bloedvergieten en vervolging in bepaalde gebieden op deze wereld te stoppen.

Het klinkt natuurlijk allemaal heel lovenswaardig van deze paus. Wat niet vergeten zou moeten worden is dat we hier te maken hebben met een echte wolf in schaapskleren. Wat hij hierboven vrij vertaald predikt is dat het zo echt niet verder kan en dat het hoog tijd wordt dat mensen zich met z'n allen verenigen in één wereldclub. Die, als het hem ligt, onder leiding zal komen te staan van de Jezuïeten.

Want deze paus is bovenal een Jezuïet, een trouwe soldaat die niet voor niets de Jezuïeten-eed heeft afgelegd en die als doel heeft de uiteindelijke wereldmacht te vergaren.

"Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (...) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang van mijn superieuren in de Militie van de paus (redactie: de Jezuïeten!) en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de paus of superieur van de broederschap van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”.

De Jezuïten die op aarde de meest belangrijke schakel vormen met de satanische bloedlijnen en het Vaticaan dat in een geheime ceremonie in 1963 (ook het jaar van de dood van Kennedy) onder het bewind van satan is geschaard. 

xxx

Bron:

RT News

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl