Ook in Amerika straks verplichte vaccinatie (video)

Nadat Australië vaccineren verplicht heeft gesteld, is er nu ook in Amerika een wetsvoorstel ingediend dat heet “Vaccineer alle Kinderen”.

Dit houdt in dat alle leerlingen van lagere en middelbare scholen volgens voorschrift van de overheid, zonder uitzonderingen, ingeënt dienen te worden.Er is in Amerika een wetsvoorstel ingediend waarbij alle kinderen die een openbare lagere of middelbare school bezoeken moeten worden gevaccineerd zoals voorgeschreven door het Centre for Disease Control and Prvention (CDC).

Het wetsvoorstel met nummer H.R. 2232 heet de “Vaccineer alle kinderen Wet van 2015” en is ingediend door de democraat Frederica S. Wilson uit Florida.

Onder deze wet mogen geldbedragen voor de betreffende staat vastgehouden worden totdat zij hebben aangetoond dat scholen zich houden aan de vaccinatievoorschriften “tot volle tevredenheid van de minister”.

Mevrouw Wilson toont zich een perfecte voorvechter voor de farmaceutische industrie met haar verklaring dat vaccinaties een bewezen historie hebben waaruit blijkt dat ze veilig zijn en effectief. Over bijwerkingen wordt door haar met geen woord gerept, laat staan over geheime ingrediënten die bedoeld zijn om bijvoorbeeld de vrouwen in hele bevolkingsgroepen onvruchtbaar te maken in het kader van het terugbrengen van de wereldbevolking. Of dat farmaceuten opzettelijk ziektes in vaccins verspreiden zoals waarover een voormalig medewerker van Merck de klok heeft geluid

“Als voormalig hoofd van een lagere school ken ik het belang van kindervaccinaties. Onderzoek heeft uitgewezen dat vaccinaties effectief zijn, ze houden kinderen gezond, redden levens en beschermen toekomstige generaties Amerikanen. De gezondheid en veiligheid van onze kinderen moet de hoogste prioriteit hebben”, aldus mevrouw Wilson in een verklaring voor de pers bij de introductie van haar wetsvoorstel.

“Kinderen die niet zijn gevaccineerd brengen zichzelf en anderen in gevaar via het oplopen en verspreiden van besmettelijke ziektes. Dat is de reden dat ik de "Vaccineer alle kinderen Wet" heb voorgesteld omdat het verplicht inenten van alle leerlingen levens zal redden en toekomstige generaties beschermen.

Terwijl de werkelijkheid is dat het vaccinatiecompensatieprogramma in Amerika al meer dan 2 miljard Dollar aan schadevergoedingen heeft betaald aan de families van slachtoffers van vaccinaties die hopeloos mis zijn gegaan.

Net als in Australië kent ook deze nieuwe wet geen uitzonderingen meer op basis van geloofsovertuiging of gewetensbezwaren. De enige grond die misschien nog geaccepteerd wordt, is een strikt medische.

De wet is er nog niet door en er zullen nog wel de nodige discussies komen, maar wanneer het uiteindelijk bij president Obama terechtkomt om te tekenen dan is het zeer waarschijnlijk dat hij dat zal doen, getuige zijn eerdere uitspraken over het onderwerp.

Ondanks dat er een petitie is ingediend bij het Witte Huis die meer dan 130.000 keer is getekend tegen het verplicht stellen van vaccinaties in welke vorm dan ook, is er tot nu toe niet gereageerd. Een veelzeggend teken omdat dit met het behaalde aantal handtekeningen wel degelijk had gemoeten.

Zo zien we dat overal om ons heen de verplichte vaccinaties een steeds concretere werkelijkheid worden. Dat betekent uiteraard dat het slechts een kwestie van tijd is voordat hetzelfde gebeurt in Nederland.

Tenminste, als wij dat toelaten.

Bron:

Infowars

Meer informatie over vaccineren:

Ikbeneenwatje 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl