ISIS ambtenaar Yasmina Haifa onder druk gezet door Ministerie (Update)

Wij leven in een vrij land waar je zou denken dat eenieder zijn of haar mening mag hebben.

Dit is misschien theoretisch het geval, in de praktijk echter word je keihard aangepakt als je niet doet wat de gevestigde orde wil.
Naar aanleiding van het originele artikel (onder de update), ontvingen we een e-mail van Yasmina Haifi. Een deel daaruit behelste een verzoek omtrent de titel ervan en luidde als volgt:

"Beste redactie,

Dank voor de support. Willen jullie de titel IS ambtenaar aub verwijderen en gewoon Ambtenaar behouden? Ik heb niets met IS te maken en neem daar afstand van."


De titel is door ons bewust gekozen omdat dat dat het onderwerp van haar beruchte Tweet was waardoor de meeste Nederlanders Yasmina kennen. Begrijpelijk dat ze zich wil distantiëren van IS/ISIS en dat is ook de reden dat wij haar reactie hier plaatsen. 

Er zijn nog talloze andere redenen waarom wij niet zomaar titels van reeds geplaatste artikelen aanpassen en wij gaan er vanuit met dit bericht/update Yasmina Haifi verder van dienst te zijn.

Inmiddels is er een petitie gestart om Yasmina Haifi te ondersteunen. We merken dat de site waar die petitie staat niet altijd even goed functioneert, dus blijven proberen. 

Dan is er verder nog de Facebookpagina voor het steunen van Yasmina Haifi die door sympatisanten is gestart voor diegenen die van de verdere ontwikkelingen rond deze ambtenaar op de hoogte willen blijven.

Yasmina, respect voor je lef, eerlijkheid en inzicht. Waren er maar meer zoals jij!

Origineel artikel: 1 juni 2015

Vorig jaar was er grote commotie in ons land omdat justitieambtenaar Yasmina Haifi die werkzaam is voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie als lid van coördinatie terrorismebestrijding, een Tweet rondstuurde.

Zoals wij toen schreven:

Een tweetbericht met de waarheid over de Zionisten van een projectleider van het Nationaal Cyber Security Centre heeft het hele land in rep en roer gebracht. Als door een wesp gestoken buitelen de media en politici over elkaar heen om duidelijk te maken dat zij zich wel goed gedragen.

Yasmina was van mening dat ISIS onderdeel vormt van een Zionistisch plan om de islam zwart te maken.

Het toeval wil dat er vorige week zonder enige twijfel duidelijk is geworden, door geheime gelekte documenten, dat ISIS door de Westerse mogendheden is gesteund en gepromoot als de opvolger van Al Qaida.

De doelstelling was dat de Jihadisten gebruikt zouden worden als het middel om een politiek doel te bereiken: het omverwerpen van het regime van Assad die al jarenlang in de weg stond om een gaspijpleiding aan te leggen van Quatar naar Europa. De achterliggende reden was het onttronen van Rusland als Europa ’s dominerende bron van energie.

Maargoed, de mening van Yamina werd duidelijk niet gewaardeerd door de gevestigde orde in dit land en zij kreeg ontslag. Niet volledig, maar een soort voorwaardelijk ontslag.

Nu bekend is geworden bij het Ministerie dat Yasmina belangstelling toonde voor de Open Mind Conference en ook van plan was om deze bij te wonen, is er ingegrepen en niet zo zuinig ook.

Yasmina is ernstig onder druk gezet door het Ministerie (Van der Steur) om alle commentaren aangaande de Open Mind Conference te verwijderen van Facebook en dergelijke en verder is haar in het oor gefluisterd dat het voor haar toekomst en het behoud van haar baan beter is als ze zich daar aankomend weekend niet gaat vertonen.

Hoezo, we leven in een vrij land? Yasmina wordt behandeld alsof ze een lijfeigene is van het Ministerie. Doe wat wij willen en anders ben je je baan en je inkomen kwijt. In de volksmond heet zoiets chantage.

Zou Van der Steur zich ook zo druk gemaakt hebben als Yasmina gezegd zou hebben dat de Italianen achter 9/11 zitten, of de Turken? Welnee, dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest.

Net zoals wij schreven afgelopen week hoe het kan dat ISIS iedere keer met een grote boog om Israël heen loopt, zo wordt het ook tijd dat de bevolking zich gaat afvragen hoe het komt dat iedereen buiten proportioneel fel reageert als er met de vinger richting Israël wordt gewezen.

De video met daarin een Israelische politica die we vandaag hebben geplaatst in een update van het artikel over de hetze die is gestart tegen de waarheid, toont hoe antisemitisme en de Holocaust door de staat Israël gebruikt worden als een truuk om de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om draait.

Zo begon deze hele saga met een stuk laster in het Parool, anoniem geschreven door Heiba Targhi Bakkali, waarin onder andere journalist Christopher Bollyn werd weggezet als een Holocaust ontkenner.

Deze laatste ontstak in grote woede en heeft vanmorgen vroeg het Parool gebeld en gedreigd hen voor de rechtbank te slepen wegens laster. Dit heeft tot gevolg gehad dat het Parool in allerijl het artikel heeft verwijderd. Dat is echter niet genoeg voor Bollyn; hij eist excuses van de krant.

Gelukkig hebben we nog een kopie van het artikel kunnen redden uit de gedrukte versie van de krant van afgelopen vrijdag 29 mei (foto). En is er altijd nog The way back archive time machine op internet die het originele artikel nog gewoon in z'n geheugen heeft.

parool heiba


Echter, het kwaad was al geschied want ook propaganda nazikrant De Telegraaf was al op het verhaal gedoken als ook de mainstream website GeenStijl die duidelijk opdracht hadden gekregen ongewoon fel van leer te trekken tegen al die "idioten” die de overheid niet geloven.

Hieruit blijkt dat deze internetorganisatie, die er prat op gaat misstanden aan de kaak te stellen, gebruikt wordt als front waar de aanvallen op zaken altijd díe dingen betreffen die geen kwaad kunnen.

Wanneer het er echter op aankomt de naakte waarheid naar buiten te brengen dan komt de ware aard tevoorschijn.

Het goede nieuws is dat, ongeacht wat ze doen, de Open Mind Conference doorgaat. Men zegt wel eens: "There is no such thing as bad publicity" en dat gaat ook zeker nu op.

Door alle commotie dreigt wel de lokatie (The Old School) waar het evenement gehouden zou worden hun betrokkenheid op het laatste moment op te zeggen, maar, de initiatiefnemer laat zich niet voor één gat vangen. Zoals gezegd, die conferentie gaat door en gelukkig dienen alternatieve lokaties zich al aan. Overigens tekent wél de eerste directe schade die de organisatie berokkend wordt zich hiermee al af.

De waarheid laat zich gelukkig niet tegenhouden door opruiende stukjes die worden geschreven door gecontroleerde mainstream media, overheidstrollen en andere enge figuren. Over strafbare feiten gesproken....
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl