Wij staan erbij en laten het gebeuren

Er gebeuren op dit moment historische dingen in onze wereld en velen slapen er doorheen.   

Onder onze neus worden wij verkocht en verraden aan de megabrijven, het zogenaamde corporatisme. De taak van de Amerikaanse president Obama is duidelijk. Hij moet ervoor zorgen dat de landen van "de beschaafde wereld" worden onderworpen aan de megabedrijven. Dit gebeurt door de verschillende handelsverdragen die nu in het leven worden geroepen.

De verdragen sluiten Rusland en China uit omdat het doel is om deze twee landen te vernietigen in een poging de Amerikaanse hegemonie uit te laten groeien tot wereldwijde controle.

In plaats van een fysieke oorlog worden landen zoals die van ons onderworpen door de verschillende handelsverdragen die nu worden opgezet.

Er zijn er verschillende, de TTP (Trans Pacific Partnership), TTIP (Transatlantic Trade en Investment Partnership) en TISA (Trade in Services Agreement).

Al deze verdragen hebben een ding gemeen: allemaal bevatten ze een clausule die ISDS heet. Deze sectie die staat voor Investor State Dispute Settlements, voorziet erin dat ieder autonoom land straks niets meer heeft in te brengen.

Het is een internationaal abritragepanel (een team wat disputen moet oplossen) dat uitsluitend bestaat uit corporate lawyers oftewel advocaten die optreden namens de megabedrijven.

Ieder megabedrijf kan zijn klacht over een bepaald land bij dit tribunaal neerleggen en de uitspraak die door deze entiteit wordt gedaan is voor alle partijen bindend en beroep is niet mogelijk.

Wanneer een bepaald land volgens hun eigen wetgeving iets niet wil toestaan dan worden theoretisch de belangen van de investeerders van het betreffende bedrijf benadeeld. Neem als voorbeeld Monsanto. Zij kunnen naar het tribunaal stappen en klagen dat ze worden benadeeld omdat ze hun GMO producten niet mogen verkopen in een bepaald land. Wanneer het tribunaal van oordeel is dat er voldoende waarborgen zijn voor de gezondheid van de mens en dat op deze manier de aandeelhouders van Monsanto worden benadeeld dan kan de nationale regering van een land overruled (gepasseerd) zoals dat heet.corp 2

Zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken waarbij duidelijk wordt dat de megabedrijven, die misschien in handen zijn van zo'n 100 mensen, in feite de zeggenschap krijgen over landen.

Het systeem met dit arbitragetribunaal is zodanig opgezet dat alleen de bedrijven hier zaken aanhangig kunnen maken. Overheden die buitenspel worden gezet hebben geen juridische mogelijkheden om dit tegen te gaan. Dictatuur dus en dan niet nationaal maar internationaal en soevereine grenzen overschrijdend. 

De ISDS sectie geeft investeerders een veel grotere macht dan de belastingbetalers (inwoners) van een land. Zij kunnen belastingbetalers aanklagen omdat ze door hen onrecht wordt gedaan.

Dit is wat onze politici doen. Door het meewerken en ondertekenen van bovengenoemde verdragen plegen ze verraad naar hun eigen bevolking. Dezelfde mensen die hen notabene hebben gekozen om hun belangen te vertegenwoordigen.

Later, veel later, wanneer mensen eindelijk in de gaten krijgen op welke manier ze door hun overheden zijn verraden, zullen ze moord en brand schreeuwen.

Helaas te laat en naar een ISDS hoeven ze niet te gaan want die is er alleen voor investeerders.

Bron:

ZerohedgeBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl