Klimaatopwarming, historische miskleun woekert voort

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag over het klimaatbeleid wordt historisch genoemd.

Dat is het ook want het is een historische miskleun van de eerste orde die doorborduurt op dat de mens de aanstichter en oorzaak is van klimaatopwarming. Wat een overwinning, nog meer overheidsinmenging en bijbehorende belastingen.
Valt het niemand op dat terwijl we in aanloop naar de grote VN conferentie in september, zoals we voorspelden, en onder de noemer van Agenda 21 de eenwereldregering zal worden gelanceerd, we worden doodgegooid met alarmerende klimaatberichten?

Rampspoed en tegenslag zal ons deel zijn als we niet heel snel de CO2 uitstoot beperken, want ojé wat stijgen die temperaturen.

Nog maar eens uit een eerder artikel:

Het is duidelijk dat er geen natuurlijke temperatuurstijgingen zijn op aarde. Je hebt wel dat de temperaturen soms fluctueren, maar gezien over een langere periode blijkt dat er de laatste jaren per saldo geen opwarming van de aarde is geweest.

Zomaar wat berichten van de afgelopen weken:

In Schotland was de temperatuur tot 15 juni van dit jaar twee graden lager dan normaal en was het de koudste juni sinds 1972.

De Noorse stad Tromsø heeft de koudste juni in 33 jaar. Heel Noorwegen heeft te kampen met de koudste juni in 92 jaar.

In New Foundland worden in het midden van juni nog vorstwaarschuwingen afgegeven.

Ook in ons land leek het meer op herfst dan zomer en werden op 15 juni nog temperaturen gemeten van min 4,1 graad Celsius in Twente.

Dan zie je vervolgens iets heel merkwaardigs. De rechtbank in Den Haag heeft namelijk bepaald dat de klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens. Heb je het ooit zo zout gegeten?

Op de rechterlijke beslissing over vermindering van de CO2-uitstoot is woensdag verheugd gereageerd. Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 vindt dat de duurzaamheidsbeweging „Urgenda een historische rechtszaak heeft gewonnen”.

De rechtbank in Den Haag bepaalde woensdag dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat in ons land de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met zeker 25 procent is teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna negenhonderd mede-eisers hadden de zaak aangespannen.

De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie volgens het huidige beleid onder de 17 procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen. Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet burgers hiertegen beschermen.


Nu worden dus zelfs de rechtbanken voor het Agenda 21 karretje gespannen en niemand die het opmerkt. Alom wordt “de overwinning” van Urgenda gevierd. Waarschijnlijk krijgt het bestuur gratis tickets voor de toespraak van de paus bij de VN in september. Uiteraard zijn wij voorstander van een duurzamere samenleving maar dat staat in onze ogen los van de zogenaamde door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde.

Men loopt verder toch ook zo langzamerhand tegen een "klein" probleem aan en dat heet mini-ijstijd.

Het heeft er alle schijn van dat de zon namelijk roet in het eten gaat gooien. Steeds meer berichten wijzen erop dat we door het gebrek aan activiteit op de zon, het ontbreken van zonnevlekken, aan de vooravond staan van een zeer koude periode.

Vergelijkbaar met de tijd van 1645 en 1715 die bekendstaat als het Maunder minimum. Dat was de periode dat de Hollandse meesters hun beroemde winter scenes schilderden.

De enige vraag die eigenlijk nog open staat, is hoelang het gaat duren voordat we te maken krijgen met deze mini-ijstijd. Volgens een aantal Russische wetenschappers staat deze op de stoep en kan in principe dit jaar al beginnen. Engelse collega's denken dat het allemaal wat langer gaat duren.

Dan ontstaan er dus berichten zoals in de Engelse Independent waarbij ze zich in allerlei bochten moeten wringen om een en ander kloppend te houden.

Want, zeggen ze daar, ondanks dat er een grote kans is dat die mini-ijstijd gaat komen, is dat niet genoeg om de opwarming van de aarde, veroorzaakt door de uitstoot van CO2 door de mens, te stoppen.

Met andere woorden: pak je schaatsen vast, maar houd er wel rekening mee dat de opwarming gewoon doorgaat. Wat een totale onzin. Dat is ongeveer hetzelfde als het niet stijgen van de temperatuur de afgelopen decennia verklaren met “een kleine pauze” in de temperatuurstijging.

Wat waarschijnlijk voor ons veel relevanter is, is de volgende grafiek. Daarop zijn per tien jaar het aantal vulkaanuitbarstingen weergegeven.

klim 1

Dan zie je dat wanneer je de periode 1930 tot 1940 vergelijkt met die van 2000 tot 2010 er een verdrievoudiging van het aantal vulkaanuitbarstingen te zien is. 

Al deze vulkanen gecombineerd gooien vele tonnen as en andere ellende de atmosfeer in. Dit kan voor de mens wel eens een echte klimaatverandering inhouden want uiteraard wordt hierdoor het zonlicht geblokkeerd en daalt de temperatuur.

Overigens spreekt iemand als David Wilcock over een interplanetaire klimaatverandering wat zoveel betekent als dat er op alle planeten in ons zonnestelsel vergelijkbare veranderingen merkbaar zouden zijn; in dit geval opwarming. Het heeft niets met het gedrag van mensen te maken.

Ondertussen wachten wij op een volgende uitspraak van de rechtbank in Den Haag waar waarschijnlijk het ontkennen van klimaatverandering veroorzaakt door de mens, net als holocaustontkenning dat al is, onwettig en strafbaar wordt verklaard. 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl