De grootste oplichting in de geschiedenis van de mensheid

We zijn iets over de helft van dit bijzondere jaar waarin we in de tweede periode nog grotere veranderingen zullen meemaken dan tot nu toe.

Wat zich voor onze ogen ontvouwt, is een klimaatoplichting van ongekende omvang waarvan wordt gepoogd deze zoveel mogelijk uit het zicht van de mensheid te houden tot het punt dat we niet meer terug kunnen.Als voorloper op de grote klimaatconferentie in Parijs aankomende december, was er afgelopen week een kleinere vierdaagse conferentie over het klimaat, eveneens in Parijs, waarbij we een voorproefje kregen van wat ons in december te wachten staat.

De klimaatconferentie van Parijs 2015 (officiëel: United Nations Climate Change Conference), ook wel COP21 of CMP11, is een klimaatconferentie van het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), die plaatsvindt van 30 november tot 11 december 2015 in de Franse hoofdstad Parijs. Dit is de 21e jaarlijkse vergadering van de Conference of the Parties (vandaar COP 21), en de 11e sessie van de Meeting of the Parties (CMP 11) van het Kyoto-protocol uit 1997. De klimaatconferenties steunen mede op de conclusies van het IPCC, het wetenschappelijk comité van de Verenigde Naties.

Michael Murphey, die zich al langere tijd met geo-engineering bezighoudt, bezocht afgelopen week de vierdaagse conferentie in Parijs, sprak met mensen en is zich een hoedje geschrokken.

Michael is onder andere verantwoordelijk voor de bekende docu-film “Why in the world are they spraying?” en sprak in Parijs klimaatwetenschappers aan met de vraag of ze bij de berekeningen van hun modellen rekening hadden gehouden met geo-engineering of zoals het ook in de volksmond wordt genoemd, chemtrails.

Het antwoord was, vrij voorspelbaar, ontkennend. Iets dat Michael wél ontdekte was wat de werkelijke agenda is achter de niet bestaande klimaatopwarming.

Michael Murphy is geschrokken want hij had zich waarschijnlijk niet gerealiseerd hoe dicht we bij een éénwereldregering, The New World Order, zijn aanbeland.

Wij schrijven al jaren over de illustere Agenda 21 en hoe binnen het kader van dit programma aanstaande september feitelijk de nieuwe wereldregering zal worden aangekondigd, zoals wij eerder schreven:

Het wordt allemaal verkocht als prachtig en als dé oplossing en op het eerste gezicht lijken een aantal dingen ook best redelijk totdat je beseft dat het werkelijk ieder aspect van het leven aangaat wat centraal geregeld zal worden.

De lijst in samengevat in 17 doelstellingen en wanneer je die bekijkt dan begrijp je dat dit het raamwerk is voor de nieuwe wereldregering.


Iedereen die nog niet weet wat die Agenda 21 precies inhoudt, raden wij aan een eerder artikel te lezen. In het verhaal van vandaag is het volgende uit die Agenda 21 heel belangrijk:

Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling.

Het instrument dat men zal aangrijpen om die Agenda 21, die nieuwe wereldregering, heel snel gestalte te geven, is de niet-bestaande klimaatopwarming en de mogelijkheden die men heeft om in dat kader allerlei verplichtingen, betalingen en beperkingen op te leggen aan landen, steden, gemeentes en individuele burgers.


ag 2

Ondanks dat er dus net bekend is gemaakt dat er de afgelopen 22 jaar géén stijging van de temperatuur op aarde is geweest die zou wijzen op opwarming, wordt die niet-bestaande opwarming, die dan door de mens zou zijn veroorzaakt, gebruikt om de felbegeerde nieuwe wereldregering te installeren.

De manier waarop de mens die opwarming dan zou veroorzaken is via CO2 uitstoot oftewel koolstofdioxide.

Omdat ieder levend wezen op aarde CO2 uitstoot, is ook ieder mens op aarde te “pakken” onder de noemer van deze mega-oplichting van de wereldbevolking.

Op het moment dat je begint met ademen, begin je ook met de uitstoot van CO2 en als volwassene stoot je ongeveer een kilo per uur uit en dus ben je een behoorlijke belasting voor het milieu en medeverantwoordelijk voor de opwarming.

De Jezuïet in het Vaticaan is ingeschakeld om vooral de Derde Wereldlanden zo gek te krijgen dat ze in september massaal meegaan in deze oplichting.

Het woord waarmee ze hele wereld zand in de ogen strooien en wat zo mogelijk het meest lelijke is geworden in onze Nederlandse taal, is de term “duurzaam”. Overal kom je het tegen. Nu zie je het al veel, maar dit is slechts het begin.

Het hersenspoelen van de bevolking is in volle ernst begonnen en in september zal de nieuwe grondwet van de wereldregering door de VN worden aangenomen. Vanuit die grondwet zullen er in december in Parijs allerlei klimaatovereenkomsten worden getekend, waarbij landen, steden en burgers aan banden zullen worden gelegd.

Omdat het voor de NWO planners steeds moeilijker wordt om te praten over wereldwijde opwarming, die is er namelijk simpelweg niet, wordt het accent steeds meer gelegd op klimaatverandering. Dát is er namelijk wel degelijk.

De meningen over waardoor die klimaatveranderingen worden veroorzaakt verschillen nogal, maar niet door de CO2 die jij uitstoot, zoveel is zeker.

Wat absoluut wel een rol speelt, zijn zaken zoals HAARP en uiteraard geo-engineering (manipulatie van het weer). Voor in ieder geval een deel zijn de klimaatveranderingen hier aan toe te schrijven. En dus is het logisch dat dit wordt ontkend wanneer een Michael Murphy daar in Parijs navraag naar doet.

Men zal in december een overeenkomst gaan tekenen in Parijs waarbij afspraken gemaakt zullen worden ter vermindering van CO2 uitstoot door landen, bedrijven en burgers.

Als kletsverhaal zal worden opgehangen dat aan alles en iedereen beperkingen zullen worden opgelegd om de CO2 uitstoot zodanig te verminderen dat de temperatuur op aarde met twee graden Celsius zal dalen.

Niet alleen zal dit kapitalen aan extra belastinggeld opleveren voor de elite, voor het grootste deel opgehoest door de nu heel snel verdwijnende middenklasse, maar het wordt ook de perfecte manier om wereldwijd de burger te kunnen controleren.

Het is niet voor niets dat er nu overal slimme meters worden geïnstalleerd en er steeds meer sprake is van “black boxes” in auto’s. Dit zijn straks de (verplichte!) middelen waarmee de burger wordt gecontroleerd en hoe er automatisch een bedrag van je bankrekening wordt gefietst omdat je bijvoorbeeld een licht hebt laten branden terwijl je op stap was en dat is uiteraard geen duurzaam gedrag, wat zal worden bestraft.

Er zal worden vastgesteld wat het aantal kilometers is dat jij nog mag rijden om duurzaam te blijven. Kom je daar overheen dan zul je onmiddellijk moeten betalen. Daar zal de nodige dwang in worden toegepast en als je probeert niet mee te doen, zul je als asociaal worden bestempeld en zwaar beboet. 

Wat heel duidelijk werd op de conferentie in Parijs, volgens Murphy, is dat er werd gezegd dat er een “global problem” (wereldwijd probleem) is wat vraagt om een “global solution” (wereldwijde oplossing).

Ze hebben gekozen voor CO2 als “probleem” om de eenvoudige reden dat dit een integraal onderdeel vormt van het leven op onze planeet. Alles en iedereen laat een CO2 “voetafdruk” na en is dus op die manier ook te vangen binnen deze regelgeving.

Dit jaar zullen wij waarschijnlijk de grootste veranderingen ooit meemaken in ons leven. Alles wat wij tot nu toe “normaal” vinden, zal veranderen.

Dit is bij verre de grootste oplichting óóit in de geschiedenis van de ons bekende mensheid. Het is een alles of niets offensief om nu eindelijk die wereldregering te installeren.

De klok staat nu werkelijk op 1 seconde voor twaalf. Het gevoel dat we hier drastisch iets tegen moeten doen, groeit met de minuut. Ideeën?

Bron:

State of the Nation

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl