Den Haag is (mede)schuldig aan de lange stroom vluchtelingen

Onder wat wij noemen Operatie Chaos wordt Europa overstroomd met een alsmaar groeiend aantal vluchtelingen.  
Overal krijgt deze groep mensen voorrang terwijl eigen burgers naar achteren worden geschoven en vaak helemaal niet meer aan de beurt komen.Mensen uit Afrika en het Midden Oosten zijn niet op de vlucht geslagen omdat ze dat nu zo graag willen. Ze doen dit uit wanhoop omdat ze door de “bevrijdingsacties” van het Amerika/het Westen/ons van huis en haard verdreven zijn.

Deze mensen valt niets te verwijten, maar desalniettemin worden ze bewust als wapen gebruikt in wat wij noemen Operatie Chaos.

Zoals wij schreven in een artikel eerder deze maand:

Afgezien van het humanitaire aspect van de zaak worden de vluchtelingen gebruikt als wapen om in Europa totale chaos te bewerkstelligen. Dit wordt dan ogenschijnlijk gedaan door Amerika, maar ook de VS zelf is slachtoffer van een enorme toestroom van illegale immigranten die door de overheid wordt gedoogd en zelfs gepromoot.

Het probleem is dat wij nog steeds teveel denken als landen. Amerika doet zus en Amerika doet zo. Het is uiteraard niet de Amerikaanse bevolking die dit allemaal bedenkt want ook zij zullen slachtoffer worden, net zoals wij.

Het zijn de duistere krachten die achter de schermen opereren zonder nationale grenzen. Die de politici van bepaalde landen volledig onder controle hebben waardoor het lijkt dat het bepaalde landen zijn die iets doen, zoals in dit geval Amerika.

Wanneer het dus gaat over Amerika in dit verband dan betreft dat een kleine groep die de politiek en de acties van het land bepalen. Een kleine clubje dat onder talloze verschillende namen door het leven gaat zoals de elite, de globalisten, de één procent, de illuminati en The Powers That Be. Voor het gemak gebruiken wij hier het woord Illuminati.

De destabilisatie en ontwrichting van Europe door Amerika wordt door de Illuminati veroorzaakt via de banken en grote bedrijven waarvan zij uiteindelijk de eigenaar zijn. Deze instituten maken de dienst uit en niet de verschillende nationale overheden.

Het land Amerika is een werktuig in hun handen dat ze gebruiken om de wereld volledig te destabiliseren en waar mogelijk conflicten te creëren door het tegen elkaar opzetten van verschillende groeperingen. Hoe meer verschillende bevolkingsgroepen zich in een bepaald land bevinden des te meer kans op totale chaos.


We beginnen nu langzamerhand op een punt te komen waarbij door de enorme stroom van vluchtelingen al delen van onze maatschappij worden ontwricht.

Mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en misschien al jarenlang noodgedwongen bij familie inwonen, kunnen hun borst nat maken. Zij zullen voorlopig absoluut niet aan de beurt komen omdat vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen voorrang hebben bij het toewijzen van een sociale huurwoning.

Een ander aspect zijn bijvoorbeeld mensen die een buitenlandse partner hebben en een aanvraag of bezwaar indienen voor een verblijfsvergunning. Omdat zo goed als alle IND personeel bezig is met het registreren van vluchtelingen komen deze aanvragen onderop de stapel te liggen en zijn de wachttijden enorm en onacceptabel toegenomen. De IND neemt nu bijvoorbeeld ijskoud een half jaar de tijd om te antwoorden op een bezwaarschrift.

Zo zijn er waarschijnlijk nog meer voorbeelden waarbij de eigen bevolking slachtoffer wordt van de stroom vluchtelingen. Allemaal heel voorstelbaar en de meeste mensen begrijpen ook dat deze mensen geholpen moeten worden, maar er komt een omslagpunt.

De eerste duidelijke signalen daarvan zie je in Duitsland waar bijvoorbeeld in Dresden groepen van de bevolking het niet langer accepteren. Zij worden dan automatisch geclassificeerd als Neonazi’s. Nu zullen die daar ongetwijfeld rondlopen, maar er zijn ook steeds meer “normale” burgers die zich bij die protesten aansluiten.

Het is allemaal onderdeel van Operatie Chaos. Het is de bedoeling dat men elkaar in de haren gaat vliegen, dat de weerstand tegen vluchtelingen zodanig zal groeien dat zaken volledig uit de hand lopen.

De mainstream media onder aanvoering van ons nationale NSB vod gooit natuurlijk fiks olie op het vuur door hele pagina’s te wijden aan gedupeerde Nederlanders die dankzij de stroom vluchtelingen niet in aanmerking komen voor een woning.

Ze jutten de boel verder op via hun stelling van de dag waarbij ze de burgers vragen of het terecht is dat de vluchtelingen voorrang krijgen bij huisvesting?

De wachtlijsten voor Nederlanders om een sociale huurwoning te krijgen worden steeds langer omdat asielzoekers een streepje voor hebben op de woonmarkt. Vindt u de voorrang voor vluchtelingen terecht of moeten zij achteraan sluiten in de rij?

Het grootste gevaar dat onze samenleving op dit moment bedreigt, is dat de vluchtelingen het mikpunt zullen worden van een steeds bozer wordende bevolking.

Terwijl de volkswoede zich zou moeten richting op de omgekochte Amerika managers in Den Haag die als Nederlandse volksvertegenwoordigers door het leven gaan. Zij hebben door hun corrupte en slaafse houding er mede voor gezorgd dat er een dergelijke stroom vluchteling is ontstaan.

Dat zijn de werkelijke schuldigen, die ook nu nog onverminderd doorgaan met het helpen van het “verdrijven van dictators” in gebieden op deze wereld waar ze totaal niets te zoeken hebben. Waar alleen de bankiers en grote (Amerikaanse) bedrijven beter van zullen worden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl