Vrijmetselaars weten precies wat komen gaat

Nu ook Iran troepen naar Syrië heeft gestuurd om aan de zijde van de Russen mee te vechten met de “bestrijding van ISIS” zijn de rapen gaar.

Zo zie je dat het plan zoals beschreven door Vrijmetselaar Albert Pike in 1871 zich voor onze ogen ontvouwt.De kans dat het conflict in Syrië niet zal uitdraaien op de lang voorspelde Derde Wereldoorlog worden met de dag kleiner.

Ook wat dat betreft gaat alles precies volgens het plan dat al heel lang geleden is bedacht en waarvan de laatste stap nu wel heel erg dichtbij komt.

Het is soms moeilijk in dit hele verhaal om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en dat is precies de bedoeling. Dat er zodanige verwarring ontstaat dat uiteindelijk de complete wereld elkaar in de haren vliegt.

Het plan voor wat er nu gebeurt, is al bedacht in de negentiende eeuw en was toen al bekend bij geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars. Het plan voorziet in het creëren van een aantal wereldoorlogen waarbij uiteindelijk de hele wereld “bekeerd” zal worden tot de zuivere doctrine van Lucifer.

Het schema van hoe al die genootschappen, geheimediensten en andere organisaties zich tot elkaar verhouden hebben we al jaren geleden duidelijk gemaakt in het artikel dat heet: Alle wegen leiden naar Lucifer.

Vanwege de precaire actuele situatie in de wereld op dit moment, navolgend nogmaals dat schema:


satan 1

In eerdere artikelen hebben we gewezen op de beroemde brief van de Vrijmetselaar Albert Pike waar hij het plan uiteenzet.

Deze oorlogen werden door Albert Pike al voorspeld in een brief, gedateerd 15 augustus 1871, gericht aan een Italiaanse collega, Mazzini genaamd. Maar, niet alleen deze twee oorlogen worden door Pike in de brief voorspeld, er zal nog een derde en laatste wereldoorlog komen, die nodig is om definitief de Nieuwe Wereld Orde te vestigen. Na deze laatste oorlog zal niemand meer twijfelen aan het nut van één wereldregering.

Hij beschrijft deze Derde Wereldoorlog in de brief als volgt:

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten in de strijd gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat dit wordt veroorzaakt door het absolute atheïsme. Wat op haar beurt weer de oorzaak is van al dat wrede en bloedige geweld.

Dan zullen de burgers overal ter wereld gedwongen worden zichzelf te verdedigen tegen de revolutionairen. Tallozen zullen zich afkeren van het Christendom en wanhopig op zoek gaan naar nieuw spiritueel houvast. Zij zullen het ware licht ontvangen door de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in de openheid zal worden gebracht. Dit zal zowel het einde betekenen van het Christendom als het Atheïsme, beiden zijn overwonnen en tegelijkertijd vernietigd".

We zien nu alles precies zo uitkomen als gepland in een relatief ver verleden. De situatie voor wat betreft Syrië loopt met de dag verder uit de hand en dat moet dus ook.

Dat Amerika nu op hun achterste benen staat omdat Rusland actief meevecht in de strijd tegen ISIS zegt genoeg. In plaats van dat het Westen blij is met een medestrijder tegen het kwaad wordt Rusland alweer zwaar veroordeeld en nu zelfs bedreigd.

Nadat de VS grote druk zette op Turkije, Griekenland, Bulgarije en Cyprus om hun luchtruim niet open te stellen voor Russische transportvliegtuigen met bestemming Syrië, hebben Iran en Irak dat wel gedaan. Dat betekent dat de Russische vliegtuigen vol wapens en militairen 6 uur onderweg zijn, bijna drie keer zo lang als de route via de Middellandse Zee. Vanwege het gevaar van een onbedoelde botsing boven Irak heeft de Amerikaanse luchtmacht de –overigens toch al spaarzame- acties tegen ISIS terug geschaald. Desondanks dreigen de Amerikanen voor het eerst in 42 jaar de Russen met een directe militaire confrontatie.

Als ISIS daadwerkelijk een bedreiging zou zijn voor de wereld dan zou iedere hulp en zeker dat van een machtig land als Rusland zeer welkom zijn. Natuurlijk zet Rusland niet alleen het Westen op deze manier weer volledig te kijk; ook is het een duidelijk signaal voor Westerse troepen om weg te blijven uit Syrië.

Het probleem is inmiddels nog veel groter geworden. De nieuwe vriend van Obama, Iran, heeft besloten om ook troepen naar Syrië te sturen om Rusland en Syrië te helpen in de strijd (tegen ISIS). Nu mag Obama aan het Amerikaanse volk uitleggen hoe het kan dat zijn nieuwe vriend, zelfs nog voordat het nucleaire verdrag in het Congres is goedgekeurd, actief gaat meevechten aan de kant van Assad.

Dat niet alleen, de nieuwe grote vriend strijdt ook nog eens aan de zijde van de voormalig KGB agent, Poetin, die in de afgelopen jaren is uitgeroepen tot de grootste Amerikaanse vijand.

Dat Iran zich nu actief mengt in deze oorlog betekent ook dat Israël en oorlogszuchtig Saoedi Arabië niet veel langer vanaf de kant zullen toekijken.

Terwijl het plan zoals dat werd beschreven door Albert Pike zich voor onze ogen ontvouwt, doet ook laf Nederland een duit in het zakje.

Een Kamermeerderheid wil dat de bombardementen op het terreurleger van IS in Irak worden uitgebreid naar Syrië.

En laat Diederik Samsom zien dat hij de instructies tijdens de Bilderbergconferentie goed in zijn oren heeft geknoopt en niet met zijn laatste beetjes haar ook zijn complete verstand heeft verloren zoals sommigen denken.

Het kabinet kan volgens PvdA-leider Samsom snel besluiten tot het bombarderen van terreurleger IS in Syrië. Volgens de sociaaldemocraat hoeft het namelijk niet lang te duren.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl