George Soros helpt vluchtelingen die naar Europa willen komen (video)

Wat heeft George Soros het toch onvoorstelbaar druk met alle ogenschijnlijk goede doelen waar hij zich mee bezighoudt.

Zijn persoonlijke goede doel echter is de nieuwe wereldregering en hoe groter de puinhoop in Europa wordt des te sneller zal deze er komen.Een van de machtigere mensen op deze planeet is ongetwijfeld de Hongaars-Joods zakenman George Soros. Hij is ontzettend rijk, heeft heel veel invloed en gebruikt beiden om zo snel mogelijk de door de elite, waar hij toe behoort, gewenste wereldregering van de grond te krijgen.

Zoals later deze maand duidelijk zal worden, wordt die nieuwe wereldregering gerealiseerd via de zogenaamde Agenda 21. Kort door de bocht is hun insteek: De wereld en alles wat daar op leeft, gaat naar de filistijnen en het is allemaal de schuld van de mens.

De mensen die straks mogen blijven op deze wereld komen terecht in een soort socialistische heilstaat waarbij ze allemaal gelijk geacht worden te zijn en volkomen afhankelijk van de staat.

Hoe George Soros opereert wordt duidelijk via een stuk uit een eerder artikel van ons:

Degene die achter dit misselijkmakende plan zit is niemand minder dan George Soros. Naast de Wikipedia informatie zijn er ook andere gegevens beschikbaar over George Soros (Member: Council on Foreign Relations, Member: Carlyle Group, Multi-billionaire, Major Stockholder: Halliburton, Hungarian Jew, Socialist-Communist, Financial Backer of Barack Hussein Obama, Friend of Rupert Murdoch, Freemasonic Jewish Labor Zionist).

Zo schreef de in Texas zetelende Amerikaanse Senator Ted Cruz ondermeer:

“De initiatiefnemer van dit grootse plan is George Soros die openlijk pleit voor socialisme en gelooft dat de globale ontwikkelingen dienen plaats te vinden door het opheffen van de nationale soevereiniteit en privé eigendom. Agenda 21 probeert “niet duurzame” zaken zoals golfbanen, weilanden en verharde wegen af te schaffen. Zij hopen dat moeder aarde ongeschonden zal blijven door de mensheid. Iedereen wil schoon drinkwater en schone lucht, maar met Agenda 21 wordt alles onmenselijk door juist dát weg te halen wat vanaf het begin typerend is geweest voor de Amerikanen, vrijheid”.

Het is deze zelfde George Soros die de AVAAZ organisatie financiert, steunt en in de achtergrond aanstuurt. Het is dan ook niet voor niets dat ook Ricken Patel, één van de medeoprichters van AVAAZ, gewerkt heeft voor bepaalde type organisaties:

• De ‘International Crises Group’ welke door George Soros e.a is opgericht; hier werkte Patel als ‘Conflictanalyst’,
• The Rockefeller Foundation, (link)
• The Simons Foundation, (link)
• The Bill & Melinda Gates Stichting (link)
• Het ‘International Center for Transitional Justice’ Dit is een NGO, een zg. non-overheidsorganisatie, echter onder de vleugels van de VS-regering, die kantoor houdt in New York. Deze werd in 2001 opgericht en wil gruweldaden en mensenrechtenschendingen voor het internationale hof brengen.

De AVAAZ organisatie is niets anders dan een instrument wat in het leven is geroepen om de mensheid te conditioneren en te programmeren. De doelstelling van deze club is identiek aan de stemmen die opgingen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog die riepen: “Dit nooit meer”.

Het speelt handig in op de menselijke emoties en de angst en onzekerheid die er heerst bij velen. Het stuurt de mensen naar “oplossingen” die altijd weer uitkomen op een overkoepelend controlerend wereldorgaan, zoals de smerige agenda van hun baas, Agenda 21. “We zijn dichtbij een oorlog geweest, gelukkig is er niets gebeurd en dus wordt het hoog tijd dat we ons wereldwijd verenigen”.

Verdeel en heers, het creëren van chaos en angst en het presenteren van de “oplossing”.

Hij wordt ook direct in verband gebracht met en zelfs als brein gezien achter de ellende in Oekraïne.

Het bovenstaande is mogelijk een wat lange introductie over wie en wat George Soros is, maar wel nodig om te kunnen begrijpen waarom hij het hierna volgende doet.

Soros steunt en financiert een organisatie die heet W2EU, een afkorting voor Way To Europe. Zij helpen allerlei vluchtelingen met het plannen van hun reis richting het beloofde land (in dit geval Europa).

Zo heeft de Sky nieuwsorganisatie op het Griekse eiland Lesbos een soort handleiding voor vluchtelingen aangetroffen onder de asielzoekers.


soros1

In die handleiding staat precies beschreven waar vluchtelingen terecht kunnen in de Europese landen. Welke instanties ze moeten hebben, niet alleen om te registreren, maar ook als ze die eerste fase achter de rug. Zo staan er onder andere telefoonnummers en adressen in van organisaties waar ze terecht kunnen voor allerlei voorzieningen.

Vervolgens wordt het verhaal verkocht door de activisten van W2EU alsof ze heel begaan zijn met het lot van de vluchtelingen en deze mensen willen helpen.

George Soros en gewone mensen helpen, die combinatie bestaat nu eenmaal niet.

Als George Soros inderdaad iemand was die graag vluchtelingen helpt dan zou hij een deel van zijn enorme vermogen beschikbaar kunnen stellen om iets nuttigs te doen voor die mensen.

Zoals een ander anoniem rijk iemand die heeft aangeboden om een eiland te kopen waar een grote groep vluchtelingen veilig zouden kunnen leven.

Het eiland dat een miljardair wil kopen om honderdduizenden vluchtelingen te laten wonen, moet de naam krijgen van Aylan Kurdi, het verdronken Syrische jongetje.

Soros is er alleen op uit om zo snel mogelijk Europa volledig te ontwrichten zodat op korte termijn zijn socialistische wereldheilstaat kan worden geïnstalleerd.

Als je het vluchtelingenprobleem wilt oplossen, moet je beginnen met het aanpakken van levensgevaarlijk ongedierte zoals George Soros.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl