Merkel betrapt en paus valt verder door de mand (video)

Een grote niet aflatende toestroom van intolerante vreemdelingen met een volledig andere cultuurachtergrond dan ter plaatse, zal automatisch tot botsingen leiden.

Niemand mag daar iets over zeggen en Frau Merkel vergeet dat de microfoon openstaat als ze Mark Zuckerberg aanmaant om Facebook nog verder te censureren.Het is waarschijnlijk één van de meest geraffineerde plannen ooit: Het overspoelen van West Europa met grote stromen vluchtelingen die er een volkomen andere cultuur op na houden, die voor het overgrote deel nooit zullen integreren en die in no time erin zullen slagen om een gevestigde maatschappij voorgoed te ontwrichten.

De bewoners van een getroffen land zitten met een enorm moreel dilemma. Van nature zullen de meesten graag bereid zijn om anderen te helpen die hulp nodig hebben, maar tegelijkertijd zien ze de ontwrichting in hun land hand over hand toenemen.

De vraag is hoe deze mensen die anderen willen helpen, zouden reageren als ze eenmaal beseffen dat ze gebruikt en misbruikt worden in een ziek spel. Een spel dat erop gericht is om West Europa in totale chaos te storten.

We hebben reeds meerdere artikelen geschreven onder de noemer Operatie Chaos over de geraffineerde manier waarop dit plan is opgezet. Af en toe maken de deelnemers ernstige (onthullende) fouten zoals dat ook vaak voorkomt bij False Flag operaties.

Iedereen vroeg zich eigenlijk al af of Frau Merkel wel goed bij haar verstand was toen ze de grenzen van Duitsland wijd open zette voor een oneindige stroom vluchtelingen. Iemand helpen is één ding, je land naar de Filistijnen helpen een ander.

Dat Merkel handelt in het kader van een groter plan bleek enkele dagen geleden toen ze bij de vergadering van de VN in New York een onderonsje had met Facebook founder Mark Zuckerberg.

Wat het tweetal klaarblijkelijk was vergeten was dat de microfoon nog open stond tijdens hun conversatie. Merkel confronteerde daarbij Zuckerberg met de vraag of hij nu eindelijk iets zou doen om de kritische commentaren over vluchtelingen die Duitsland binnen komen op Facebook te censureren.

Waarop Zuckerberg antwoordde, “Daar moeten we nog wat aan werken”. Een indicatie dat ze al bezig zijn om kritische commentaren over het Duitse (en ook andere landen) vluchtelingenbeleid weg te halen of te verhinderen op Facebook. “Werk je hier al aan?”, vroeg Merkel, waarop Zuckerberg bevestigend antwoordde.

De mainstream media springt uiteraard direct op ter verdediging van het censuurbeleid van Facebook door ervan uit te gaan dat eenieder die kritiek heeft op het Duitse overheidsbeleid aangaande vluchtelingen wel een racist moet zijn of iemand die lijdt aan xenofobie.

Zo werd ook een artikel dat vorige week door Infowars op Facebook werd geplaatst zonder opgaaf van reden verwijderd. Dit was een artikel over de paus die net zoals Merkel er vanalles aan doet om de illegale immigratie te bevorderen en zoveel mogelijk chaos te veroorzaken.

De werkelijke reden van het bewust laten ontstaan van die chaos en de mede verantwoordelijkheid hiervoor van de Westerse overheden, inclusief Den Haag, wordt door de mainstream pers volledig buiten beschouwing gelaten.

Het is natuurlijk een ding om te (s)preken zoals de paus doet, maar het is iets heel anders als je je eigen woorden daadwerkelijk in praktijk moet brengen.

Zo vroeg hij afgelopen juni tijdens een toespraak op het St Pietersplein in Rome vergeving voor hen die de deur sluiten voor vluchtelingen die ver van huis een veilig onderkomen zoeken.


ref1

Een Italiaans televisieprogramma probeerde te testen hoe de mooie woorden van de paus in de praktijk zouden uitpakken.

Zij huurden een acteur in die zowel Arabisch als Engels spreekt en stuurden hem als Syrische vluchteling gewapend met de typische plastic zak naar het Vaticaan en directe omgeving.

De volgende video is een 6 minuten durende reportage zoals die op 24 september werd uitgezonden op de Italiaanse televisie.

Het is in het Italiaans zonder ondertiteling, maar dat is ook niet nodig want je ziet heel duidelijk hoe deze vluchteling nergens onderdak krijgt, ook niet bij het Vaticaan, en volledig aan zijn lot wordt overgelaten. Ja, hij mag een suite huren in een hotel voor 500 Euro per nacht.Propaganda in een vooropgezet plan, dat is waar wij mee te maken hebben en niets over mogen zeggen want dan ben je politiek “niet correct”.

Bron:

Infowars

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl