Op vrijdag 13 oktober 1307 worden alle kopstukken van de Orde van de Tempeliers opgepakt en later op de brandstapel in Parijs verbrand.

Dat was het formele einde van deze satanische club, de (voor)vader van de huidige Vrijmetselarij.
De aanwijzingen dat we met de aanslagen in Parijs te maken hebben met een goed en lang van te voren beraamde professioneel uitgevoerde militaire operatie, stapelen zich op.

Niet alleen zijn er steeds meer aanwijzingen dat deze operatie lang van te voren gepland was, ook komen er steeds meer satanische verbanden boven water.

In een eerder artikel schreven wij al over de voorpagina van de Economist waar de vreemde pijlen op de grond niet naar twéé data wijzen zoals wij eerst dachten, maar naar één datum: 13 november 2015.

Is het mogelijk dat die twee getallen staan voor twee data? Drie en vijf november?

Het lijkt erop dat iemand heeft ontdekt wat de werkelijke betekenis is van deze getallen:

“115113 cannot be arranged into any other date in 2015 except today, 11/13/15”.


voorspelling economist

Niet alleen vinden we een aanduiding voor de datum van de al lang van te voren geplande aanslagen, ook krijgen we aanwijzingen over de locatie.

Rechts van het meisje namelijk, zie je een schilderij dat is gemaakt door Leonardo da Vinci, met de titel La Belle Ferronière wat in het Louvre hangt in Parijs.

We hebben nu een datum en een stad voor de aanslag. Nu nog informatie over hoe die aanslag eruit zal zien.

Ook dat vinden we op de voorpagina van de Economist. De afbeelding van een ISIS terrorist is duidelijk. De meeste slachtoffers in Parijs werden gedood door een Kalashnikov. Op de afbeelding zie je de terrorist met een dergelijk wapen, omringd door wat je zou kunnen omschrijven als bloedspetters.


voorspelling economist 1

Twee dagen voordat de werkelijke aanslagen in Parijs plaatsvinden, verschijnt er een bericht op Twitter dat er minimaal 120 mensen zijn omgekomen bij een terroristische aanslag in Parijs en dat er zeker 270 gewonden zijn.


twitter voorspelling parijs

De mainstream pers wringt zich in allerlei bochten om hier een verklaring voor te vinden, maar erg geloofwaardig klinkt het allemaal niet.

Volgens de Washington Post is dit bericht toevallig geplaatst door een (ro)bot die zelf nieuwskoppen maakt, gebaseerd op iemand die op Twitter speculeerde over de aanval op Charlie Hebdo en een explosie in Nigeria. Ze vinden het resultaat toch ook wel spookachtig, maar volgens hen is dit hoe het is gebeurd. Is er iemand die dat verhaal gelooft?

Of hoe het mogelijk is dat het verhaal van de aanslagen in Parijs al volledig in de Wikipedia stond, terwijl de aanslagen nog bezig waren. Dat men dit stuk om 23.09 publiceert op Wiki met daarin onder andere de volgende vermelding: “In een verklaring op televisie om 23:58 (lokale tijd) verklaarde de Franse president Hollande de noodtoestand en sloot alle grenzen met Frankrijk”. Oeps, foutje, even Apeldoorn bellen.

De aanslag was lang van te voren gepland, dat is inmiddels nog duidelijker. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat naast een praktisch doel, er ook sprake was van een satanisch element. De exacte occulte toedracht is (nog) niet geheel duidelijk, maar er zijn teveel sporen die weer op een bepaalde manier samenkomen.

Velen herinneren zich nog wel de Noorse moordenaar Anders Breivik. De man die in 2011 in koelen bloede 77 mensen vermoordde en die een manifest had geschreven waarin het volgende naar voren kwam:

"We hebben maar een paar decennia om een behoorlijke verzetsbeweging op te zetten, voordat onze grote steden demografisch worden overspoeld door moslims." Het is een van de waarschuwingen die Anders Breivik in zijn manifest heeft opgenomen.

Individuen moeten opstaan om als moderne kruisvaarders Europa te redden van het islamitische spook. Bij een dergelijke West-Europese verzetsbeweging denkt Breivik aan een nieuwe Orde van de Tempeliers (Tempelorde), genoemd naar de machtigste en rijkste kruisvaardersorde uit de Middeleeuwen.

Hij gebruikt de Latijnse naam Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici (PCCTS). Letterlijk betekent dat de arme ridders van Christus en de tempel van Salomo.

In 2002 wordt die nieuwe Orde van de Tempeliers ook daadwerkelijk opgericht. In Londen zijn acht Tempeliers samengekomen, waaronder Breivik en een nog onbekende Nederlander. De laatste wordt omschreven als een Nederlandse christelijke agnost.


Volgens de Wikipedia zou het verhaal van Breivik niet waar zijn:

Hij stelt dat de leden om veiligheidsredenen sinds de oprichting weinig of geen contact meer met elkaar hebben. Experts hebben hun twijfels over deze beweringen, dat dit in 2002 zou zijn geweest past niet bij Breiviks levensloop.

Medio 2011 verklaarde een Britse blogger Paul Ray dat de Tempelorde waar Breivik in zijn manifest naar verwijst, bestaat.


Misschien berust het allemaal op toeval, maar de aanslagen in Parijs werden uitgevoerd op de satanisch belangrijke dag van vrijdag de dertiende. Een datum die zijn oorsprong vindt in de Middeleeuwen toen de Franse koning op een vrijdag de dertiende de kopstukken van de satanische Orde van de Tempeliers liet arresteren.

Een orde die enkele honderden jaren daarvoor was opgericht.

Ergens rond 1100 werd de Orde van de Tempeliers opgericht met als doel deel te nemen aan de kruistochten. De groep werd erkend door de paus en dit was dan ook het enige gezag dat deze orde accepteerde.

De orde werd vervolgens officiëel erkend door de Katholieke Kerk in 1129 en bleef bijna 200 jaar bestaan. De Tempeliers werden uiteindelijk zo machtig en rijk dat de Franse koning Filips IV de Schone er alles aan deed om van hen af te komen.

Gedurende hun tijd in het Midden Oosten waren de Tempeliers in aanraking gekomen met een aantal mystieke sektes, inclusief tovenaars. Hier deden zij mystieke en occulte kennis op, waardoor ze in feite geen christenen meer waren.

Volgens de Tempeliers was Jezus een God die regeerde in een andere wereld dan de onze en is satan de God die de onze materiële wereld regeert.

Dit is ook de eerste keer dat Baphomet naar voren komt. Deze werd als symbool van satan door de Tempeliers aanbeden.

Tijdens de inwijdingsrituelen moest dan ook Christus worden afgezworen en de nieuwe God satan in de vorm van Baphomet worden aanbeden.

Dit was voor de Franse koning Filips de Schone dan ook de perfecte gelegenheid om de hele Orde van de Tempeliers op te rollen door ze te beschuldigen van ketterij, homoseksualiteit en nog wat van dat soort zaken.

In de vroege ochtend van vrijdag 13 oktober 1307 werden alle belangrijke leden van de Orde opgepakt en later na een aantal schijnprocessen en door marteling verkregen bekentenissen in Parijs op de brandstapel gezet. Vervolgens werd de Orde formeel opgeheven en mocht deze niet langer bestaan.

Volgens een aantal historici is dit de oorsprong van de ongeluksdatum vrijdag de dertiende.

Eveneens volgens sommige historici zoals John Robinson in zijn boek “Born in Blood” en toegegeven door de beruchte Albert Pike, is de Vrijmetselarij ontstaan uit de Orde van de Tempeliers. Wat betekent dat als de Orde satanisch was, de Vrijmetselarij dat ook is.

Wanneer we nu weer terug gaan naar het hedendaagse Parijs waar meer dan 100 onschuldige mensen werden afgeslacht tijdens iets wat alle symptomen heeft van een rituele offering dan zal er ongetwijfeld ergens een verband liggen met deze beruchte satanische orde uit het verleden.

In kringen van vrijmetselaars en liefhebbers van esoterische kennis gaat het verhaal dat de orde nog eeuwenlang in het geheim is blijven bestaan.

In sommige boeken kan men lezen dat er nog tot in deze eeuw grootmeesters van de Tempeliers in functie zijn. Ook is er sprake van grote schatten die door de Tempeliers zijn verborgen en, bijvoorbeeld in Rennes-le-Château, zouden zijn teruggevonden. Daarvoor is echter geen bekend bewijs.

Het plaatje van de machtsstructuur op aarde beschouwend, spelen de geheime genootschappen daarin naast het Zionisme en families zoals de Rothschilds, een belangrijke rol. Ook die gehele structuur is satanisch in opzet.

Dan uiteraard iets dat verregaande consequenties had en waarover wij eerder schreven:

Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in functie was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...

Is het dan toeval dat er in 2007 in het Vaticaan opeens documenten ontdekt zouden zijn die eeuwenlang verkeerd opgeborgen waren en die de Tempeliers weer in ere herstellen?

Het document uit 1308-1314 was onterecht in het archief van de 17e eeuw terechtgekomen. Het Vaticaan gaf op 25 oktober 2007 het boek Processus contra Templarios uit en verklaarde de Tempeliers niet langer ketters.

Niet zo vreemd natuurlijk wanneer je bedenkt dat de Tempeliers satanisch waren en het Vaticaan inmiddels ook.

Via een lezer (dank!) kregen wij het volgende stukje tekst over de motivatie om een dergelijk bloedoffer uit te voeren in Parijs:

Mogelijke motivatie voor het oproepen van demonen ..

De demonen zijn door de scherpzinnigheid en de beweeglijkheid van hun luchtachtig gestalte in staat tot verbazingwekkende prestaties, kunststukjes die op de mensen ten onrechte de indruk maken van wonderen te zijn.

Zo konden de tovenaars van de Farao door hun scherpzinnigheid en beweging snelheid de kiemen die God in zijn schepping heeft gelegd sneller tot ontwikkeling latenkomen..

bron Doctrina Cristiana, een van de eerste boeken is, die ooit werden gedrukt in de Filipijnen

Net zoals de moord op prinses Diana in de Pont d’Alma tunnel een rituele offering was op een van te voren bepaalde locatie, zo zal dat ook gelden voor de slachtoffers in het Bataclan theater.

Hoe alle puzzelstukjes uiteindelijk in elkaar zullen vallen is nu nog niet duidelijk.

Een lezer is alvast begonnen met het filosoferen over bepaalde mogelijkheden/verbanden.

Onder het louvre Het Cimetière des Innocents (Nederlands: Begraafplaats van de Onschuldige Kinderen (zie ook Kindermoord van Bethlehem)) was een begraafplaats te Parijs, die werd gesloten aan het eind van de 18e eeuw. De ligging is ongeveer waar nu Les Halles zich bevinden,

De bezoekers ingang zit : 14th arrondissement, Paris maar de botten liggen echt overal (6 miljoen of meer doden liggen hier)

Wat ik in ellk geval weet is dat er iets onder Bataclan zit aangezien het een laag gebouw is... men bouwde lage/lichte gebouwen op plaatsen waar iets onder zat ( ander zou het instorten ).

Ik heb het idee dat er ook iets belangrijks onder de Bataclan zit..... Ik heb mijn info nog niet kunnen goed samen voegen..

Maar plaats dit gerust want is misschien handig al meer mensen hier over kunnen speculeren.

Vlak bij Bataclan zit het metro knooppunt gemaakt (tempel ??? ) En volgens mij staan er 3 symbolische tempels bij het Louvre,

(zou dit te maken hebben met de Salomon temple ?? )


Is het toeval dat de tweede naam voor de Orde van de Tempeliers is: Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo) (Latijn: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici)

Bonus:

Er is een aanslag op een cafe met Belle (
redactie: la belle équipe = het goede team) in de naam gepleegd ( vrijdag 13 ook te herleiden naar vrouwelijkheid..) Ik heb nog meer met betrekking tot de symboliek op de Bataclan ( winkelhaak + passen die vorm dus ook op Louvre

Ook zie ik de grijnzende katten op de Bataclan aan voor mislukte leeuwen .... vroeger kon men niet goed leeuwen schilderen en werden het mislukte katten :).

Dit is wat we nu toe hebben over mogelijke satanische achtergronden van de afgrijselijke gebeurtenissen in Parijs.

Is de geboorte van wat er vorige week gebeurde in Parijs misschien terug te voeren naar een ver verleden? Een verleden waar wij in de vorm van een zich steeds sterker manifesterend satanisme iedere dag mee te maken hebben?

Ten slot nog een afbeelding van kunstenaar Nicolaas Porter die hij gemaakt heeft naar aanleiding van de aanslagen in Parijs, met eronder zijn toelichting (dank!)

parijs 13-11-2015

Parijs 13 november 2015 . Bewerking van : Foto EPA / Yoan Vala. Mijn bewerking wil de mensen eraan herinneren dat we geestelijke wezens zijn.

Zolang we denken dat we slechts dieren zijn en ons leven begrensd wordt door dood en geboorte komen we geen stap verder in onze ontwikkeling.

Veel mensen vragen zich af wat er na onze fysieke dood gebeurt. Bijna niemand houdt zich bezig met de vraag naar het voorgeboortelijke .

Waar komen we eigenlijk vandaan, wat is onze geestelijke oorsprong?. Het bestaan van een geestelijke wereld (andere dimensies )bewoont door o.a. engelen, aartsengelen en hogere geestelijke wezens blijft voor veel mensen het gebied van vrijblijvende filosofische speculaties.

Dat is geen toeval. De tegenmachten werkzaam door groepen zoals de Illuminati en andere geheime genootschappen, zullen er alles aan doen de geestelijke wereld en haar werking buiten het zicht van de mensheid te houden.

Hoe anders zou ons handelen zijn als we gaan beseffen dat we allemaal geestelijke wezens zijn en dat van karma en reïncarnatie geen filosofische begrippen zijn maar realiteit.