Het eerste wat sneuvelt in een totalitaire staat zoals de komende New World Order is de waarheid.

Helaas voor de samenzwerende duistere elite achter de schermen worden er nu opeens heel veel, we mogen hopen teveel, mensen wakker.
Enige tijd geleden verscheen er in het AD een artikel over de geestelijke staat van complotdenkers, waarover wij het volgende schreven:

Iemand die over iets nadenkt en daar een aantal kritische vragen over stelt, wordt immer weggezet als complotdenker. Dat op zich is uiteraard al waanzin. Om al die honderdduizenden mensen die zelf nadenken over van alles en nog wat te rubriceren/stigmatiseren onder één noemer, die van complotdenker, is krankzinnig. Het is klachtwaardig.

Maargoed, nood breekt wetten en het ridiculiseren van andersdenkenden heeft altijd goed gewerkt en waarom zouden we dat ook nu niet weer gebruiken. We komen er toch straffeloos mee weg.

Dit keer hebben ze waarschijnlijk een leerling journalist van het AD opdracht gegeven om een stukje te schrijven waarin mensen die zelf nadenken en niet alles zonder meer geloven, worden weggezet als een soort minderwaardige tokkies die je eigenlijk alleen maar kunt ridiculiseren. De comments onder hun sfeermakende en opruiende stukje liegen er niet om. Het wordt zelfs door reaguurders opgemerkt dat de sfeer is omgedraaid de laatste tijd en dat mensen massaal wakker worden. Het AD wordt afgeslacht op hun eigen medium, wordt onder andere door lezers aldaar opgetekend. Al met al geweldig nieuw dus.

Waarschijnlijk had Chris Klomp, de journalist in kwestie, geen flauw benul toen hij het artikel schreef wat hij voor emoties opriep bij een deel van de bevolking.

Hij heeft nu een soort vervolgartikel geschreven waarin onder andere het volgende staat:

Al snel na het publiceren van het verhaal kwamen de reacties los. Ze bevestigden bijna allemaal waar het verhaal in essentie over ging.

Over mensen die bang en gefrustreerd zijn en in hun pogingen om controle te krijgen over een complexe wereld overal op de weg spoken en beren zien. De reacties waren dan ook voorspelbaar. De media zijn uiteraard niet te vertrouwen.

De wereld zal spoedig aan haar einde komen. En er zal een nieuwe wereldorde opstaan die er op uit is om kinderen straffeloos te kunnen misbruiken. Wie dat niet ziet, is uiteraard onderdeel van het complot en dient – als de tijd rijp is – voor een tribunaal te komen.


Het spel dat door de mainstream-media wordt gespeeld, is ondertussen duidelijk en volledig in lijn met wat wij in het eerdere artikel daarover schreven.

Wat Chris Klomp niet schijnt te beseffen, is dat tijden snel aan het veranderen zijn. Dat er ondanks het programmeren door de mainstream-media toch steeds meer mensen de weg weten te vinden naar de alternatieve media en zelf gaan nadenken.

En je hebt helemaal gelijk Chris want de reguliere media zijn inderdaad niet te vertrouwen. Dat komt omdat ze keer op keer worden betrapt bij het verspreiden van leugens en niets meer dan gecontroleerde spreekbuizen zijn voor de gevestigde orde en hun opdrachtgevers.

Wat Chris Klomp ook niet in de gaten heeft, is dat hoe meer van dat soort stukjes hij schrijft, hoe meer mensen wakker zullen worden. Die zich bovendien ineens zullen afvragen waarom deze Klomp zich zo driftig bezighoudt met “dat soort mensen” als ze alleen maar onzin uit zouden kramen.

Inmiddels is Klomp meegesleurd in een soort oorlog tussen hem en de man die hij als volgt omschrijft.

Een van de bekendste complotdenkers van Nederland reageerde meteen op het verhaal. De naar Ierland gevluchte en meermalen veroordeelde oud-medewerker van NRC trok het verhaal over de complotdenkers slecht en zette de aanval op mij in op zijn eigen website en via de telefoon.

Deze ruzie wordt door Klomp in zijn nieuwe artikel gebruikt om te laten zien wat voor soort mensen “complotdenkers” zijn.

Daar zit gelijk het gevaar van mensen zoals Klomp. Zij gebruiken hun mainstream uithangbord voor het over één kam scheren van iedereen die zelf kritisch nadenkt. Ze nemen een aantal extremere voorbeelden en stellen dan dat deze symbool zouden staan voor eenieder die niet in de mainstream fabeltjes gelooft.

Gebrek aan humor kun je Chris trouwens niet verwijten:

"Natuurlijk. Ik weet ook wel dat dit zich allemaal maar afspeelt in de marge van het internet. Niet iets om je heel erg druk over te maken."

Als dat zo is, waarom besteed je er dan zoveel tijd en aandacht aan Chris?


mahatma ghandi

Enerzijds is de paniek bij de mainstream-media wel begrijpelijk want het lezerspubliek loopt bij bosjes weg. Nu wordt er uiteraard gezegd dat de papieren versies weliswaar teruglopen, maar dat dit wordt gecompenseerd door de digitale abonnementen.

Dat is slechts voor een klein deel waar. De cijfers zoals die dit jaar bekend zijn gemaakt, laten zien dat de daling van de lezersaantallen razendsnel verloopt.

De betaalde papieren oplage van landelijke dagbladen is in 2014 met 4,9 procent gedaald. Dat is de grootste daling sinds het begin van deze eeuw.

Dat het verlies van lezers bij lange na niet wordt gecompenseerd door digitale abonnementen blijkt uit de volgende grafiek. In dit voorbeeld is de Telegraaf gebruikt omdat dit de grootste is, maar voor alle (dag)bladen geldt grofweg hetzelfde.


cijfers mainstream media

Om de waarheid boven tafel te krijgen zijn er kritische denkers nodig. Iets dat door de mainstream-media zelf is veroorzaakt doordat ze hun ziel en zaligheid al lang geleden hebben verkocht aan lieden zoals de vertegenwoordigers van de Bilderbergconferentie en niet de waarheid publiceren.

Die waarheid is iets wat de wereld hard nodig heeft met het toenemende aantal vrijheidsbeperkende middelen die worden ingezet tegen burgers wereldwijd en die worden recht gepraat met alle leugens uit de mainstream media. Niet voor niets is er de uitdrukking: The truth will set you free, de waarheid zal je bevrijden!