Op oudejaarsavond is er door de Russische president Vladimir Poetin een belangrijk strategisch document ondertekend.

Door de Westerse pers uitgelegd als het formeel classificeren van Amerika als “vijandig”, is het in werkelijkheid een formele oorlogsverklaring aan de New World Order.


Het afgelopen jaar zijn de betrekkingen tussen het Westen, met Amerika voorop, en Rusland tot een bedenkelijk laag punt gedaald. Misschien zelfs nog wel lager dan ten tijde van de Koude Oorlog.

Al eerder dit jaar gaf de veiligheidsraad van de Russische president Poetin aan waar wat hen betreft de schoen wringt.

Zij presenteerden een document waarin onder andere het volgende stond.

De strijdkrachten worden gezien als de basis van de Amerikaanse veiligheid en militaire superioriteit wordt gezien als een belangrijke factor in het Amerikaanse leiderschap van de wereld.

Onderdeel van de voortdurende dominantie van Amerika en hun partners vormt het voeren van een anti Rusland beleid.

Met andere woorden, het Kremlin definiëerde toen al de Amerikaanse buitenlandpolitiek als anti Rusland en derhalve gevaarlijk voor de Russische nationale veiligheid.

Op oudejaarsavond is dit door Poetin bevestigd in een nieuw strategisch document:

Het ANP bericht hierover het volgende:

Rusland heeft de Verenigde Staten bestempeld als potentieel gevaarlijk voor de nationale veiligheid.

Het strategisch document, dat president Vladimir Poetin op oudejaarsavond tekende, toont aan hoe de verhoudingen zijn verslechterd. In het vorige strategische stuk uit 2009 kwamen zowel de VS als de NAVO niet voor.

Rusland heeft zijn rol in het oplossen van internationale conflicten uitgebreid, stelt het document. Daardoor ontstaat "een tegenreactie van de VS en hun bondgenoten, die proberen vast te houden aan hun dominantie in internationale betrekkingen". Dat kan leiden tot "politieke, economische, militaire en informatiedruk", verwacht Poetin volgens het stuk.

Er steekt natuurlijk iets meer achter dan het alleen maar verklaren dat Amerika een gevaar vormt voor de Russische veiligheid.

Wat het document in feite zegt, is dat Rusland niet accepteert dat alle belangrijke wereldbeslissingen alleen door Amerika en bondgenoten zullen worden genomen, maar dat het Kremlin heeft besloten dat ze daar zelf een prominente rol in gaan spelen.

Rusland zegt door middel van dit document dat er een einde is gekomen aan de Amerikaanse wereldhegemonie en dat er dingen veranderen in de nieuwe wereldorde.

Het document is dan ook niet zozeer bedoeld om Amerika te bestempelen als een dreiging, maar als een presentatie die een nieuwe werkelijkheid voor de wereld definieert.

Dit komt natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht vallen. Laten we kijken naar de situatie zoals die ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden was.

Het is mei 2013 als Hillary Clinton die publiekelijk heeft verklaard dat Poetin geen ziel bezit, een arrogante speech houdt waarbij ze zegt dat het afgelopen moet zijn met Rusland en China die klaarblijkelijk geen enkele prijs betalen voor het steunen van het regime van de Syrische president Assad, die hoe dan ook dient te verdwijnen.

Luister vooral goed naar het antwoord van Poetin, toen.Nu is het begin 2016 en is Amerika de regie voor wat Syrië betreft volkomen kwijt en is er geen sprake meer van dat Assad moet verdwijnen.

Nu zijn we op een punt beland waarbij Rusland formeel de Amerikaanse hegemonie aan de kaak gaat stellen. En dat iets wat gelijkstaat aan een oorlogsverklaring aan de New World Order.

Er wordt natuurlijk dikwijls gesteld dat ook Vladimir Poetin onderdeel vormt van de elite en het spel meespeelt. Dat ook hij niets anders is dan een aangestuurde “puppet” die ervoor moet zorgen dat er zoveel mogelijk chaos in de wereld ontstaat, waardoor de mensheid dan bereid is om de één wereldregering te accepteren.

Het zou kunnen natuurlijk, maar het kan ook zo maar zijn dat we hier te maken hebben met een echte leider die werkelijk opkomt voor de belangen van zijn volk.

Je kunt namelijk ieder verwijt maken wat je wilt richting Poetin, maar niet dat de man geen ziel heeft, die bovendien ligt bij zijn eigen volk. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop hij alle GMO producten en gewassen heeft verbannen uit Rusland. Niet de acties van een leider die geen ziel heeft, maar wel één die kijkt naar de gezondheid en welzijn van de bevolking.

Los van de immense verschillen tussen de twee wordt Poetin zoals men ook deed bij de Lybische leider Gaddafi, voor het oog van de wereld afgeschilderd als een wrede dictator, terwijl het in werkelijkheid mannen zijn met hart voor hun volk.

Waar het op lijkt, is dat Vladimir Poetin de luis is in de pels van de New World Order. Dat hij in het begin bewust het spel heeft meegespeeld tot het moment waarop hij de tijd rijp achtte om weg te breken van de geplande weg.

Dat is de reden dat Poetin ook wel de verrader van de New World Order wordt genoemd. Dat hij niet verder is gegaan op het pad zoals dat door Reagan en Gorbatsjov was uitgestippeld, waarbij Rusland aan de hand van grote broer Amerika een gehoorzaam onderdeel zou vormen van de NWO.

Nu voor het eerst heeft Poetin dat standpunt formeel gemaakt door het ondertekenen van dat strategische document enkele dagen geleden.

“Rusland heeft zijn rol in het oplossen van internationale conflicten uitgebreid, stelt het document. Daardoor ontstaat "een tegenreactie van de VS en hun bondgenoten, die proberen vast te houden aan hun dominantie in internationale betrekkingen".

Veel duidelijker dan dit kan niet. Het zullen dan ook spannende tijden worden, waarbij wij er min of meer vanuit gaan dat de beroemde helderziende Edgar Cayce uiteindelijk gelijk zal krijgen.

Zoals wij schreven in een eerder artikel:

Hij zei in die voorspelling verder dat Rusland het baken van hoop voor de wereld zal worden.

Cayce voorspelde zowel het begin als het eind van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de jaren '20 waarschuwde hij voor de komende rassenonlusten in Amerika en hij voorspelde de dood van twee presidenten.

“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms noemt Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens. Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch zal vanuit Rusland de hoop van de wereld weer komen”.


De volgende twee video’s leggen uit waarom Poetin de verrader van de NWO wordt genoemd. Alhoewel anderhalf jaar geleden gemaakt, zijn de video’s absoluut het kijken waard.

Deel 1 is gemaakt in mei 2014 en deel 2 in juli 2014, vlak na het neerschieten van vlucht MH17.