Al vrij snel komt men, ook in de alternatieve media, tot de conclusie dat de wereld achter de schermen wordt geregeerd door de Zionisten.

Niets blijkt minder waar want ook een De Rothschild is slechts een soldaat in een machtig leger dat ten dienste staat van de werkelijke machthebbers op deze planeet.Overal zijn de verhalen te lezen over de Zionisten die de controle over de wereld zouden voeren. Legio zijn de verhalen over de Rothschild familie en de Centrale Banken.

Ook een familie zoals de Rothschild echter is niets anders dan soldaten in een klein, maar heel effectief leger, de Orde van Malta.

Deze geheime Orde heeft niets te maken met religie, maar alles met een militaire orde die verbonden is met de Vrijmetselarij. De taak van de Orde van Malta is het controleren van geheimediensten. De Orde is te beschouwen als het leger van de Jezuïeten, de hoogste organisatie die deze wereld kent.

De Orde van Malta komt in de rangorde dan ook net onder de Jezuïeten zelf en staan ook hoger dan wat men gewoonlijk de Illuminati noemt. Zo is het bijvoorbeeld een bekend feit dat de Amerikaanse CIA wordt gerund door de Orde van Malta, zoals ze dat ook doen bij iedere andere veiligheidsorganisatie ter wereld.

Wat wij de New World Order noemen, is een samenzwering van de Jezuïeten en het Vaticaan om alleenheersers over onze planeet te worden.

De Jezuïetenorde bestaat inmiddels zo’n 500 jaar en is de meest smerige en gevreesde organisatie die onze wereld kent.

We hebben al diverse malen (delen) van de door de Jezuïeten afgelegde eed gepubliceerd waaruit blijkt met wat voor soort mensen je te maken hebt.

Napoleon Bonaparte had er honderden jaren geleden het volgende over te zeggen:

“De Jezuïeten zijn een militaire organisatie, niet een religieuze orde. Hun chef is een generaal van een leger, niet een priester of een abt van een klooster. En het doel van deze organisatie is macht, macht in zijn meest duivelse vorm. Absolute macht, universele macht, macht om de wereld te controleren door de wil van één enkel persoon (bijvoorbeeld de Zwarte Paus, de generaal van de Jezuïeten). De Jezuïeten zijn het beste voorbeeld van despotisme en tegelijkertijd de grootste en meest enorme vorm van misbruik”.

Adam Weishaupt wordt over het algemeen beschouwd als de grondlegger van de Illuminati. Ook hij werd opgevoed door de Jezuïeten en ook lid van deze club.

Wie zitten er achter de Jezuïeten; wat voor soort mensen praten we over?

Om dat te kunnen vaststellen moeten we een stukje terug in de geschiedenis.

De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een katholieke religieuze orde die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend als Ignatius van Loyola met verlatiniseerde voornaam.

Inganatius werd ook de eerste generaal van de Jezuïeten en werd na zijn dood opgevolgd door Diego Lainez.

Beiden waren wat men noemt “conversos”. Dat wil zeggen, ze zien eruit als katholieken, ze handelen als katholieken voor het oog van de wereld, maar het zijn geen echte katholieken.

Beiden zijn van oorsprong Joden die zich onder dwang hebben laten bekeren tot het christendom. Dit gebeurde nadat de Spanjaarden hun land weer hadden veroverd van de Mooren en ze alleen maar katholieken in het land wilden.

De Joden die daar woonden, hadden de keuze om te verdwijnen of zich te laten bekeren tot het christendom. Ze kozen voor het laatste, maar bleven uiteraard gewoon Joden.

Deze bekeerlingen die geen echte christenen waren, werden dan ook als zodanig wel herkend in die tijd en ze werden dan ook Marranos (varkens) genoemd. De Marranos hadden daar geen enkele boodschap aan en omdat ze nu christen waren, hadden ze vele voordelen en wisten dan ook door te dringen tot in de hoogste gelederen van de kerk en maatschappij. Veel hoger dan ze ooit als Jood hadden kunnen stijgen.

Ze bleven dan ook niet alleen in Spanje, maar vestigden zich in alle belangrijke Europese locaties, waaronder ook Nederland.

Deze Marranos, Joodse schijnchristenen, kwamen in 1593 naar ons land. Hier wisten men ook wat voor vlees ze in de kuip hadden en ze werden dan ook prompt geweigerd in Middelburg en Haarlem.

In Amsterdam hadden ze meer succes. In hun midden bevonden zich machtige koopmannen en mensen met gewilde vaardigheden. Deze Marranos waren fervente aanhangers van het Huis van Oranje en in ruil kregen ze bescherming van de stadhouder.

Zo hebben we met de Jezuïeten een ogenschijnlijk katholieke orde die niets met religie te maken heeft en die in het leven is geroepen door Joden die voor de schijn waren bekeerd tot het christendom. Formeel worden ze niet varkens genoemd, maar heten ze Cryptojoden.

Deze zelfde schijnchristen Joden zijn als de Marranos overal naartoe uitgewaaierd en zijn daar succesvol geïnfiltreerd in de bovenste lagen van de samenleving.

Overal ter wereld hebben ze vervolgens zorgvuldig geselecteerde leden lid gemaakt van het leger van de Jezuïeten, de Orde van Malta.

Daarom is alles en iedereen op deze planeet die wat voorstelt, lid van deze illustere club. Ze doen zich allemaal voor als heel belangrijk en ogenschijnlijk hebben ze ook veel in de melk te brokkelen, maar uiteindelijk staan ze allemaal onder het bevel van de satanische zwarte paus. Al wordt er ook aangenomen dat de grijze paus nog boven de zwarte staat, waarover wij eerder schreven:

De meest machtige man ter wereld is Pepe Orsini, ook wel genoemd de Grijze Paus. Niet de Witte Paus en ook niet, zoals vaak wordt aangenomen, de Zwarte Paus. Nog iets verder naar beneden vinden we de meest machtige organisatie ter wereld, de Jezuïeten. Deze orde, ook wel genoemd de geheime dienst van het Vaticaan, staat onder leiding van een Generaal, beter bekend als de Zwarte Paus. En ja, de Zwarte Paus is machtig, maar niet de machtigste man op aarde.

satan 1

De Orde van Malta wordt ook wel de “black nobility” genoemd, de zwarte adel. Je komt daar dan ook een scala van bekende mensen tegen, waaronder leden van de Rothschild familie. 

Maar ook mensen zoals Heinrich Himmler, George Bush, Tony Blair en Jimmy Savile komen op de lijst voor.


ridders orde van malta geheime genootschappen

Zelfs mensen van wie je het niet zou verwachten zoals Nelson Mandela waar wij al eerder een artikel over schreven.

In datzelfde artikel stond ook het volgende:

De Malteser Orde is het domein van de zogenaamde Black Nobility. Een groep families die deze titel kregen omdat ze de kunst van vuil spel zo goed beheersen.

“The Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when the population revolted against the monopolies in government, as anywhere else, the leaders of the uprising were quickly seized and brutally hanged. They use secret assassinations, murder, the bankrupting of opposing citizens or companies, kidnapping and rape.”

Het zal weinigen verbazen dat het Huis van Oranje één van die families is. Navolgende foto: Wijlen Prins Bernhard in Malteser Orde kledij riddert zijn dochter Beatrix
tot ridder in deze orde.

mand4

De wereld aanbidt om dit moment de opper Jezuïet paus Fransiscus in het Vaticaan, terwijl men werkelijk geen flauw idee heeft met wie ze te maken hebben.


jezuitenpaus


Hoe geniepig dit alles in de praktijk werkt, is te zien in de volgende video, waarin je kennis zult maken met een aantal werkelijk machtige mensen, maar tegelijkertijd ook personages waar de meesten nog nooit van hebben gehoord.


Je moet toegeven dat het best hilarisch is wanneer je ontdekt dat het Vaticaan wordt gerund door Joden. Wij zijn in ieder geval toch ook weer verrast met de kennis die voortkomt uit dit voortschrijdend inzicht.