De bevolking ontwaakt, maar maakt nog veel te weinig gebruik van de fantastische mogelijkheden die internet tegenwoordig biedt.

Hoe kunnen wij het toelaten dat iemand die wel zijn nek uit steekt, wordt gedemoniseerd door onze eigen overheid en mainstream media? Even los van de achtergrond waartegen dit individu de dingen schrijft die hij schrijft.Om een bevolking zoveel mogelijk onder controle te houden, maken de machthebbers graag gebruik van de kuddementaliteit.

Het is inmiddels ook een wetenschappelijk feit dat deze kuddementaliteit bestaat, alsof wij dat nog niet wisten.


kudde mentaliteit

Bovenstaand gegeven wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om journalisten binnen de mainstream media in het gareel te houden.

Zo is er bijvoorbeeld de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek, waar deze beroepsgroep lid van kan worden en waarbij ze dan dingen zoals een perskaart ontvangen. Wanneer je dan ook een mainstream-journalist bent, word je eigenlijk automatisch lid van deze club, want dan hoor je erbij.

Echter, doe jij niet wat er van een mainstream-journalist wordt verwacht en gedraag je je als een luis in de pels van de machthebbers, dan dien je zo snel mogelijk te worden geloosd als lid van de club.

Iemand die oorspronkelijk in de mainstream journalistiek werkte en zich daarna ontwikkelde tot een voor Den Haag en omstreken lastig mannetje, is Micha Kat.

In Nederland heeft Kat vooral bekendheid gekregen vanwege zijn vasthoudendheid in de zaak van de van kindermisbruik verdachte ex secretaris generaal van Justitie Joris Demmink.

Dan begint in Nederland, hoofdzakelijk vanuit de mainstream media, het demoniseringsproces van Micha Kat. Vanwege een vage en naar het lijkt reeds ontkrachtte “doodsbedreiging” aan het adres van NSB/Telegraaf journalist Bart Mos, wordt hij geroyeerd als lid van het NVJ.

Het gedrag van Micha Kat past niet meer in dat van de kudde en dus wordt hij buitengesloten.


kudde mentaliteit 1

Wanneer je het met bepaalde zaken aangaande journalistiek niet eens bent, kun je een klacht indienen bij de Raad voor Journalistiek.

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf.

Kat heeft een klacht ingediend bij deze Raad op basis van het feit dat hij van mening is dat hij wordt gedemoniseerd door de voormalige kudde waartoe ook hij ooit behoorde. Deze klacht is op vage gronden van “overschrijding van termijnen” van tafel geveegd, maar Kat heeft nog wel de kans in beroep te gaan tegen deze beslissing.

De motivering van zijn bezwaar volgt hieronder en zou eigenlijk verplichte leeskost moeten zijn voor iedereen in dit land die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft en graag wil dat eindelijk in diverse zaken de waarheid boven tafel komt.

Je hoeft het niet met Kat eens te zijn of hem een aardige of zelfs een betrouwbare verslaggever te vinden, maar wanneer iemand zoals hij wordt gedemoniseerd dan is dat niet wat wij in een democratische rechtstaat met z'n allen moeten willen of toestaan. Dan kunnen we binnenkort namelijk taferelen tegemoet zien waarbij zoals nu in Duitsland in opdracht van dictator Erdogan (Turkije) iemand, satiremaker Jan Böhmermann,  wordt vervolgd voor een dol grappige uiting over Erdogan. Gaat Nanninga nu ook vervolgd worden voor haar geitenneukersgedicht over Erdogan? Of Geenstijl voor hun hilarische plaatje en tekst met/over Erdogan?

Voor verdere informatie aangaande de zaak van Micha Kat en andere zaken waar hij zich zoal mee bezighoudt, verwijzen wij naar zijn website Revolutionair Online.

Hier volgt het bezwaar van Micha (waarna dit artikel nog een klein stukje verdergaat met onder meer een interessante video):

Onderwerp: Antw.: M. Kat / B. Mos en De Telegraaf, M. Haenen en NRC Handelsblad, M. Gelauff en de NOS, G. Leistra en Elsevier en P.R. de Vries en PowNed / Beroep tegen beslissing

Geachte mevrouw Beets,

Dank voor de email.

Ik zou u willen vragen het onderstaande ter kennis te brengen van het beroeps-college in de aanloop naar de zitting op 22 april. Kunt u mij bevestigen dat deze mail de heer Myjer heeft bereikt?

Geachte heer Myjer,

In mijn klacht tegen de diverse media die mij hebben gedemoniseerd en mijn reputatie en werkzame leven hebben verwoest, waarbij (deels) is gehandeld op instigatie van Justitie om de 10 strafzaken die tegen mij zijn opgestart (een record in Nederland?) van 'feitelijke basis' te voorzien ben ik nog twee media vergeten. Dat zijn Trouw en het AD. Het gaat om de volgende stukken waarbij opnieuw geen wederhoor is toegepast:

Micha Kat: Een publicist die alleen in complotten gelooftbezwaar kat 1

Opgemerkt zij dat vrijwel alles in bovenstaand stuk inmiddels in bevestigd als de waarheid:

De voormalige journalistiek medewerker van NRC Handelsblad stelt al jaren dat in Nederland een pedofielennetwerk actief is. Voormalig secretaris-generaal Joris Demmink van het ministerie van justitie is volgens de publicist de spin in het web

De heer Demmink is inmiddels niet alleen officieel verdachte van kindermisbruik, hij moet op bevel van de rechter ook worden gehoord in een zaak waarin de overheid wordt bechuldigd van het instandhouden van een pedofielen-netwerk. Demmink weigert overigens te getuigen.

'Complotdenkers zijn vaak echte sekteleidertjes'


bezwaar kat 2

Van de heer Klomp is inmiddels vast komen te staan, dat deze wordt betaald door de politie.

De heer F. van Exter wordt de nieuwe voorzitter van de Raad. Ik wil u erop wijzen dat onder verantwoordelijkheid van de heer Van Exter een pro-Demmink artikel is verschenen in VN waarbij het blad heeft geweigerd mij te spreken maar wel tal van diffamerende passages voorkwamen die aan mij refereerden zoals:

Maar er zijn er evenzoveel die het Haagse afscheidsfeestje met graagte zouden verstoren. Een bont gezelschap van advocaten, journalisten, politici, zakenlieden en oud-politiemensen is er veel aan gelegen om Demmink voor de eindstreep nog een stok tussen zijn benen te planten (zie ook p. 10-11). Voor hen is ‘Joris D.’ een machtsbeluste pederast die zich keer op keer heeft vergrepen aan minderjarigen. En die, om zijn misdaden te verhullen, zijn omgeving heeft gechanteerd, waarbij hij niet terugdeinsde voor internationale complotten.

Demmink-control - Vrij Nederland


bezwaar kat 3

Aldus hebben vrijwel alle Nederlandse media hun steentje bijgedragen aan het verwoesten van mijn reputatie en beroepsmatige bestaan. De NVJ heeft mij -opnieuw zonder wederhoor- geroyeerd op basis van een gefingeerde 'doodsbedreiging' aan een collega. Nogal cynisch dat IK van agressie wordt beschuldigd in het licht van het demoniserings-offensief waar u zich 22 april over moet buigen.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Duidelijk is uit bovenstaande zaak dat je voor de waarheid niet bij de mainstream media moet zijn. De machthebbers, incluis Google met hun nieuwe algoritme, bepalen kennelijk wat de waarheid is en de journalistenslaven hebben te gehoorzamen, ongeacht de feiten.

Waar ze toch als de dood voor zijn, is wanneer de bevolking haar eigen kracht gaat beseffen en ook in de pen klimt.

Het hoe en waarom wordt door voormalig CAI agent David Steele uit de doeken gedaan in onderstaande video. Steele was ooit zelfs presidentskandidaat voor de Amerikaanse Reform Party in 2012 en zou het liefst de bestaande overheid(structuur) volledig schrappen en helemaal opnieuw beginnen.

Wanneer je de video hebt bekeken, begrijp je ook waarom de zaak van Kat zo belangrijk is. Zoals David Steele zegt: “We moeten schrijven, want ze hebben niet genoeg wapens om ons allemaal overhoop te schieten”.

Zoek de misstanden, bijt je erin vast en schrijf erover. Je kunt dat doen voor zaken die spelen in je eigen omgeving of landelijk of internationaal. Je kunt die zaken plaatsen op je eigen blog of website of je kunt ze naar ons sturen en wellicht dat wij het dan publiceren.

Wij zijn met velen en zij zijn met weinig. Laten we nu eindelijk eens gebruik gaan maken van dat gegeven.