Er is slecht nieuws op komst voor mensen die hopen dat ze te zijner tijd kunnen genieten van een welverdiend pensioen.

Er ligt een deal klaar in Brussel die ze nu nog niet bekend durven maken, omdat dit met honderd procent zekerheid de Engelsen richting Brexit (Engeland uit de EU) zal sturen.De Nederlandse pensioenfondsen behoren tot de grootste en rijkste ter aarde. Omdat ze de Nederlandse pensioenen regelen, zijn ze ook in Nederland gevestigd.

Dat is echter misschien niet meer voor lang. Er schijnt volgens Elsevier een Europees akkoord te zijn bereikt, waarbij pensioenfondsen de vrijheid krijgen om zich ook in andere landen te vestigen.

In ons land zijn de regels streng zoals de oudjes ieder jaar opnieuw merken omdat ze worden gekort, in andere landen zijn die regels veel minder streng en is ook het toezicht op de pensioenfondsen vele minder strikt dan bij ons het geval is.

Wanneer de pensioenfondsen allemaal besluiten om te vertrekken omdat op andere plaatsen hun leven een stuk eenvoudiger wordt, verlaat zo'n 1.400 miljard euro Nederland, waarvan je nog maar moet afwachten wat er van terug komt.

Formeel is er nog geen deal, maar bronnen bevestigen een ander verhaal:

Die lijn houden ook woordvoerders aan, maar andere bronnen beweren dat de deal een voldongen feit is. ‘Het akkoord ligt helemaal klaar,’ zeggen twee verschillende ingewijden tegen elsevier.nl. Dat de deal al een voldongen feit is, willen de europarlementariërs niet toegeven.

Het is dan ook niet voor niets dat dit alles geheim wordt gehouden. Wanneer formeel bekend zou worden dat de nationale pensioenfondsen mogelijk uit Engeland zullen vertrekken dankzij de EU, is daarmee een Brexit honderd procent zeker.

Wij willen bij deze dan ook iedereen met contacten in Engeland verzoeken dit bericht te delen en te verspreiden zodat zoveel mogelijk Engelsen dit bericht nog vernemen voordat ze donderdag naar de stembus gaan.

Zo suggereerde een ingewijde dat de wet, die de ‘bemoeienis’ van Brussel vergroot, de ontevredenheid van de Britten over de EU zou verergeren. Ook daarom zouden de pro-EU-politici wachten met de deal. Volgens Paul Tang, PvdA-europarlementariër, wordt de deal in het beste geval ‘eind juni’ ondertekend: slechts een week na het Britse referendum.

Engeland zal hier misschien nog aan kunnen ontsnappen, voor alle Nederlandse pensioengerechtigden is het helaas te laat. Wij zitten in de val en kunnen geen kant op.

Het gaat om de IORP II-richtlijn, waardoor Nederlandse pensioenfondsen onder het arbitraire toezicht van andere landen mogen staan. ‘Gezien de enorme maat van deze fondsen en de verwaarloosbare regels in sommige EU-staten, is dit zeer zorgelijk,’ zegt een criticus van de richtlijn. Volgens ingewijden betekent het ook dat Europeanen makkelijker hun pensioen kunnen optellen als zij die in verschillende lidstaten hebben opgebouwd.

Daarnaast zou het akkoord het aantrekkelijker en makkelijker maken voor Nederlandse pensioenfondsen om zich te vestigen in andere landen, waar het toezicht minder streng is dan in Nederland.

Rutte en consorten doen hun uiterste best om alles wat nog Nederlands is over te hevelen naar Brussel en (ook) de oudjes hebben straks het nakijken.

We hebben onlangs gezien wat er gebeurde met Rochdale, waar sprake was van de grootste schade ooit door fraude in ons land.

Wat denk je dat er gaat gebeuren met een pot van 1.400 miljard euro die buiten het zicht van Nederland ergens wordt gestald zoals bijvoorbeeld op Cyprus?

Fraude en corruptie zijn helaas een normaal onderdeel van onze maatschappij geworden en een pensioenpot van 1.400 miljard euro die dankzij Rutte en zijn Brusselmaatjes zal verdwijnen, zien we waarschijnlijk nooit meer terug.

Want naast de "normale fraude" is er natuurlijk altijd nog die van de bankiers. Die moeten op geregelde tijden worden gered en dus zal waarschijnlijk een volgende Europese regel worden dat voor het redden van de banken het geld van pensioenfondsen gebruikt moet worden.

Het is tenslotte ook in het belang van de oudjes dat hun bankrekening blijft bestaan. Diezelfde rekening waar ze vroeger pensioen op gestort kregen.