We kunnen het leuk vinden of niet, maar alles wijst erop dat de mens zijn langste tijd op deze planeet heeft gehad. 

Bijna overal ter wereld lopen de geboortecijfers terug en de ook alsmaar producerende delen van de populatie, veelal moslim volkeren, zullen de mensheid niet kunnen behoeden voor de ondergang.De geboortecijfers wereldwijd laten een alarmerende daling zien. Het getal dat aangeeft hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld heeft in de leeftijd van 15-49 (fertility rate) is sinds 1960 ongeveer gehalveerd. Dit heeft al verregaande consequenties voor onze huidige maatschappij, maar een nog verder teruglopende bevolking heeft nog veel ergere gevolgen.

Op de volgende grafiek zie je het verloop van die fertility rate voor de wereld als geheel en de individuele continenten.


xxx

Het is logisch om te bedenken dat dit grote economische gevolgen heeft omdat het aantal werkende mensen steeds minder wordt en de groep afhankelijke ouderen steeds groter.

Uiteraard gaat men kijken naar de oorzaken van die terugloop in de wereldbevolking en dan komt men met een aantal redenen:

De beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen wordt genoemd, de veranderende geloofsovertuigingen, de emancipatie van de vrouw en hun groeiende deelname aan het arbeidsproces.

De volgende grafiek laat zien hoe het aantal mensen dat deelneemt aan het arbeidsproces steeds verder zal afnemen ten opzichte van de totale bevolking.


xxx

Bovenstaande grafiek is grotendeels gebaseerd op de teruglopende geboortecijfers en heeft waarschijnlijk nog niet voldoende rekening gehouden met de komende robotisering van de maatschappij, waarbij een groot deel van de banen zal worden overgenomen door technologische entiteiten.

Al het bovenstaande heeft geen rekening gehouden met dat er zich een nog veel grotere ramp voor de mensheid aftekent aan de horizon.

Iets meer dan 20 jaar geleden werd in België de eerste aflevering van seizoen 6 van de populaire serie FC de Kampioenen uitgezonden. In die aflevering is voor die tijd, 2 december 1995, toch wel iets belangrijks te zien. De sponsor van de club, Balthasar Boma, heeft wat bijzonders:

Boma heeft een nieuwe aankoop: een mobiele telefoon. Hij gebruikt deze om te laten zien hoe hij belangrijk is. De Kampioenen lachen hem uit tot er ene Constant van Anderlecht belt met het plan om een oefenwedstrijd te spelen tegen de Kampioenen. De sponsor van de club, Balthasar Boma heeft iets nieuws:

En nu, net 20 jaar later, hebben we een wereld waar honderden miljoenen mensen volkomen verslaafd zijn aan hun smartphone. Overal waar je kijkt, zie je mensen turen naar hun scherm en de overheid wil zelfs maatregelen gaan nemen omdat het aantal ongelukken op de weg door afgeleide mensen schrikbarend stijgt.

De eenvoudige mobiele telefoon van Balthasar Boma 20 jaar geleden is uitgegroeid tot een complete internetcomputer. Een apparaat dat kan functioneren dankzij de fenomenale toename van het aantal draadloze netwerken in ons land.

Wie vandaag de dag in een gemiddelde woonwijk met analyse instrumenten metingen doet naar het aantal Wi-Fi netwerken, schrikt zich een ongeluk. In gemiddelde woningen in reguliere woonwijken zijn vandaag de dag in de 2,4 GHz frequentieband tientallen, tot soms wel 50, verschillende Wi-Fi netwerken te vinden.

Om een idee te krijgen, hierbij een overzicht per vorig jaar:


xxx

Gemak dient de mens en overal in ons land kun je met je smartphone en laptop uit de voeten.

Maar, wat heeft dit te maken met het einde der mensheid?

Alles.

De onzichtbare netwerken die ervoor zorgen dat wij permanent in een soort magnetron verblijven.


xxx


xxx

In een artikel dat wij enkele jaren geleden schreven over de gevaren van straling voor meisjes kwam de Britse deskundige Barrie Trower met het volgende.

In een nieuw artikel komt Barrie Trower met alarmerende cijfers over de gevolgen van WiFi voor meisjes. In dat artikel staat dat maar liefst 57,7 procent van schoolmeisjes die worden blootgesteld aan WiFi straling een risico lopen op doodgeboren kinderen, afwijkingen in de foetus of kinderen die bij de geboorte genetisch zijn beschadigd.

Dat niet alleen, de door hen opgelopen genetische schade kan worden doorgegeven aan volgende generaties. Barrie geeft vervolgens een vereenvoudigd voorbeeld over hoe dit werkt:

Stel je voor dat je vijf jaar oud bent en je zit met op school met een laptop in de buurt van je buik. Theoretisch kunnen je eileiders bestraald worden totdat je de middelbare school verlaat op een leeftijd van ergens tussen de zestien en achttien jaar. Als je zwanger wordt zal ieder van je follikels of eiblaasjes gedurende langere tijd te lijden hebben gehad onder de voortdurende stroom microgolven.

Het gevolg hiervan is dat er een grote kans bestaat dat je geen gezond kind ter wereld zult brengen. Als je bijvoorbeeld als student zwanger wordt dan produceert jouw embryo (als het vrouwelijk is gedurende de eerste 100 dagen) ongeveer 400.000 follikels (binnen de eileiders) voor de toekomstige geboorte.


In een onlangs door ons gevoerd gesprek met Dr. Roel Veldhuizen, bekend van zijn colums op Orjana, liet deze zich iets opmerkelijks ontvallen.

Dr. Roel verwacht dat vanwege de gevolgen van straling op de voorplantingsorganen van zowel jongens als meisjes de mensheid binnen drie generaties vanaf nu volkomen zal zijn uitgestorven.

Kinderen zitten al vanaf jeugdige leeftijd met een laptop op schoot, waardoor de straling direct op hun voorplantingsorganen is gericht en (vooral) ook jongens die met een smartphone in hun broekzak rondlopen zo dicht mogelijk bij hun (gevoelige) voorplantingsorganen.

Het is de onzichtbare killer waar we nu nog niet de gevolgen van merken. De generatie die nu nageslacht krijgt, heeft nog niet de volledige aanval op hun voortplantingsorganen meegemaakt zoals kinderen die nu voor hun kiezen krijgen.

Twintig jaar geleden liep Balthasar Boma nog trots te pronken met zijn nieuwe speelgoed. Nu bevinden de kinderen zich in een alles verwoestende magnetron.

De kans dat deze kinderen ooit zelf opa of oma zullen zijn, wordt met de dag kleiner.