Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
Geef je lichaam niet in handen van de overheid
Vrijdag, 13 januari 2017 20:28
PDF Afdrukken

In de omgekeerde wereld waarin wij leven, moet je straks eigendomsrecht over je eigen lichaam claimen, anders ben je van de overheid.

In september van dit jaar is er een wet aangenomen door de Tweede Kamer waarin jij automatisch na je dood eigendom wordt (of liever gezegd: blijft) van de staat en dat men jou aan stukken mag snijden.


De tijd vliegt en het is alweer enkele maanden geleden dat er door de Tweede Kamer een afgrijselijke wet is aangenomen.

Nog even waar het ook alweer over ging:

De meest gluiperige man van Nederland, Alexander Pechtold, zal stiekem een fles champagne hebben opengetrokken op zijn voorlopige overwinning in het Nederlandse parlement voor wat betreft de donorwet.

Een gedrocht van een wet, misdadig zelfs, die toch vrolijk door onze volksvertegenwoordiging wordt aangenomen.

Wat houdt dat wetsvoorstel van de meest enge partij van Nederland, D66, in?

Daar, waar je nu in principe nog steeds beschikt over je eigen lichaam, is dat straks niet meer het geval. Want, vanaf het moment dat je wordt geboren ben je donor, tenzij je expliciet aangeeft dat niet te willen zijn.

Wanneer je daarover nadenkt, is dat krankzinnig. Iemand heeft al besloten dat jij je lichaam aan stukken laat snijden om organen te laten oogsten op een moment dat een overheid bepaalt wanneer dat kan.

Hiermee wordt een elementair mensenrecht geschonden en dat is dat jij beschikt over je eigen lichaam en niet een overheid. Natuurlijk kun je er onderuit wordt er gezegd, maar dan moet je dat wel aangeven. Met andere woorden, de omgekeerde wereld wordt de norm.

Het wetsvoorstel is met maar één stem verschil aangenomen omdat een Tweede Kamerlid van de Partij van de Dieren de trein heeft gemist. Wij missen wel vaker de boot in dit land, maar er is nog een kans en dat is de Eerste Kamer.

Wanneer het daar echter ook wordt goedgekeurd, is het helaas wet en ben je vanaf dat moment eigendom van de staat.


Deze stemming in de Eerste Kamer is nog niet gebeurd, maar zal waarschijnlijk niet al te lang meer op zich laten wachten. De leden van de Eerste Kamer hebben dan ook nog de mogelijkheid om deze wet daar te deponeren waar het hoort, in de prullenbak.

Via een persbericht kregen we de volgende reactie met visie van Pieter Fokkink, gepensioneerd wetenschappelijk hoofdmedewerker voor onder andere wijsgerige aspecten van medische technologie, onder ogen. We vinden dit de moeite waard te delen en is daarom te lezen via deze pdf.

Ook heeft een lezer ons benaderd met het verzoek een brief te publiceren die hij heeft geschreven. Het is een bericht aan de leden van de Eerste Kamer, met het verzoek het eigendomsrecht van het lichaam van de burger te respecteren en niet in te stemmen met de nieuwe donorwet.

De tekst van de brief volgt hierna en wie deze ook wil sturen naar de leden van de Eerste Kamer kan deze hier als een pdf bestand downloaden, printen, ondertekenen en versturen.

Eerste Kamer der Staten Generaal
T.a.v. de voorzitter van de Eerste Kamer
Postbus 20017
2500 EA Den Haag


……………………………2017

Betreft: Wetsvoorstel donorregistratiesysteem

Geachte Eerste Kamer leden,

Deze brief is gericht aan alle Eerste Kamer leden.

Het Betreft een wetsvoorstel van mevrouw P. Dijkstra over de vernieuwing van de donorwet.

Allereerst moet de nadruk gelegd worden op het feit, dat indien iemand vrijwillig besluit donor te worden, dit zijn goed recht is.

Het voorstel van een nieuw donorregistratiesysteem moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar dit donorwetsvoorstel is onaanvaardbaar en verwerpelijk.

Met dit wetsvoorstel zal iedereen die geen donor wil worden, zijn lichaam veilig moeten stellen door dit aan te geven in het donorregistratiesysteem, ter voorkoming van ongewilde verdeling van zijn lichaam, bij constatering van een hersendood.

Iemand die dus geen donor wil zijn, moet dan door middel van het donorregistratiesysteem zijn eigen lichaam terug verkrijgen van de overheid, die zich dit op onrechtmatige wijze automatisch heeft toegeëigend. “in bezit genomen”

Hoe ver kun je gaan; Is dit geen schending van de mensenrechten? Gedwongen verdwijning. Dit zijn waanzinnige ideeën die ontoelaatbaar zijn, van een overheid die ons zou moeten beschermen!

Ook christelijke Kamerleden die normaal ten strijde trekken tegen abortus en euthanasie, zouden zich toch met hand en tand moeten verzetten tegen een dergelijk wetsvoorstel.

Deze brief wordt o.a. per mail ter inzage aan velen getoond en mocht dit wetsvoorstel toch van kracht worden, dan roep ik een ieder op om samen te bekijken in hoeverre er stappen ondernomen kunnen worden tegen deze dubieuze wetgeving van onze overheid.

Graag wil ik het hierbij laten, in het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

…………………


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl