Het is zo langzamerhand een bekend gegeven dat mensen die een onmiddellijk gevaar opleveren voor de gevestigde orde, als op commando, een hartaanval krijgen.

Zo viel de bekende Amerikaanse journalist Andrew Breitbart dood neer op een cruciaal moment en hetzelfde is nu gebeurd met de Duitse journalist Udo Ulfkotte.Afgelopen vrijdag is de bekende Duitse journalist Udo Ulfkotte op 56-jarige leeftijd plotseling overleden aan een hartstilstand. Dat soort dingen gebeurt inderdaad en daarom is het ook een veel gebruikt middel om tegenstanders uit de weg te ruimen.

Voor mensen die niet geloven dat je andere mensen kunt vermoorden door een “hartaanval”, hier een korte video met uitleg:Net zoals Andrew Breitbart was ook Udo Ulfkotte een luis in de pels van de machthebbers.

Het volgende is een deel van wat wij eerder schreven over Ulfkotte:

De onthullingen van de Duitse journalist Udo Ulfkotte in zijn boek “Gekaufte Journalisten” zijn voor eenieder die geïnteresseerd is in de waarheid een openbaring.

Misschien was er bij velen toch nog een sprankje hoop dat het uiteindelijk met de mainstream verslaggeving nog wel goed zou komen. Met het verhaal van Ulfkotte is daar voorgoed een einde aan gekomen.

Jarenlang was hij gerespecteerd journalist voor vooraanstaande publicaties zoals de Frankfurter Allgemeine. De verhalen die Ulfkotte schreef waren voor een groot deel niet van hem zelf afkomstig, maar van inlichtingendiensten zoals de CIA en de Duitse BND.

In het onderstaand video-interview vertelt Ulfkotte hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Hoe alle berichtgeving in Europese landen wordt bepaald door de CIA. Dat alles pro Amerikaans is en vooral gericht tegen Rusland.


Hij vertelt hoe de meeste Westerse journalisten lid worden van transatlantische organisaties die hen uitnodigen om op hun kosten trips te maken naar onder andere Amerika. Hoe alle onkosten voor hen worden betaald en hoe hen dan op een later tijdstip gevraagd wordt om een tegenprestatie te leveren door het schrijven van bepaalde artikelen.

Hoe journalisten dan zogenaamde “unofficial covers” worden van de CIA. Dat het uiteindelijk zover gaat dat de veiligheidsdiensten complete artikelen aanleveren, waar de journalist alleen zijn naam onder hoeft te zetten.

Hij vertelt ook dat hij spijt heeft en niet langer wil meewerken aan deze oorlogsmachine. Want dat is wat hij ontdekte, dat er geen andere bedoeling achter zit dan om telkens weer oorlog uit te lokken. Dat hij bereid is de consequenties te nemen van zijn openbaringen en dat het mogelijk makkelijker voor hem is dan voor iemand anders omdat hij ongehuwd en kinderloos is. Hij realiseert zich dus ter dege dat er risico's verbonden kunnen zijn aan zijn verklaringen.


Dat Ulfkotte volkomen onverwacht is overleden aan een hartaanval is zeer verdacht vanwege vooral de opmerkelijke timing van zijn dood:

Op 10 januari deed hij op het in Duitsland bekende ‘Gelbe Forum’ een oproep om hem te helpen om alle flagrante en systematische wetsovertredingen van bondskanselier Angela Merkel –zoals de bankenredding met belastinggeld, het openen van de grenzen voor enorme aantallen moslims, het ondertekenen van de Verdragen van Lissabon, Maastricht, Dublin en Schengen, en het stopzetten van kernenergie- met onderbouwde feiten op een rij te zetten, en gezamenlijk een aanklacht tegen haar in te dienen – althans, als zo’n aanklacht überhaupt in behandeling zou worden genomen.

Mensen zoals Ulfkotte ontmaskerden de mainstream-media als de werkelijke bronnen van nepnieuws. Iets dat niet alleen nu net gebeurt, maar al in de jaren zeventig begon met de beruchte Operation Mockingbird en tot op de dag van vandaag voortduurt.

Hoe gevaarlijk de waarheid is voor de machthebbers bewijst de dood van Udo Ulfkotte, de man die ongetwijfeld is “gehartaanvald”.