De onthullingen van elitebankier Ronald Bernard zijn de afgelopen korte periode verantwoordelijk geweest voor flink wat beroering en vooral ook een grote stap voorwaarts in het ontrafelen van de werkelijke machtsstructuur.

Via de onthullingen van Bernard kwamen wij terecht bij de ultieme top van de piramide en hun satanische doelstellingen, maar tegelijkertijd roept dit ook vragen op over de Blije Bank.Door deze informatie zijn we voor ons gevoel ook eigenlijk in een wat lastige positie terechtgekomen.

Het begon allemaal met een interview met de oprichter van de Blije Bank in Nederland, de voormalig elite bankier Ronald Bernard. In dat ook door ons gepubliceerde interview bevestigde Bernard zaken die wij eigenlijk al wisten, maar die zelden of nooit door iemand naar buiten worden gebracht.

Althans niet door iemand die niet door de satanische elite als slachtoffers is misbruikt, maar iemand die aan de andere kant stond, de kant van de daders. Via dat interview en een aantal zaken die door Alexandra Bruce van Forbidden Knowledge werden ontdekt via haar contacten, kwamen we op het spoor van de werkelijke elite aan de top van de piramide.

Deze Sekte van het Alziend Oog, ook Sabbateans genoemd, controleren bijna alle belangrijke posities op deze aarde. De filosofie van deze groep is dat zonde, het kwaad goed is en dat op het moment dat iedereen slecht is op deze aarde hun Messias terug zal komen. Deze mensen die geen gevoel of empathie kennen, deinzen er niet voor terug om miljoenen mensen te offeren zoals ze dat hebben gedaan met bijvoorbeeld de holocaust.

Wanneer je succesvol wilt worden als politicus of je wilt carrière maken als bankier of popster en echt aan de top komen, dan betaal je daar een prijs voor. Je verkoopt letterlijk je ziel aan de duivel en wanneer dat eenmaal is gebeurd, is er geen weg terug.

Talloze mensen die geprobeerd hebben om uit dat milieu te ontsnappen en/of geprobeerd hebben uit de school te klappen, hebben dat met hun leven moeten bekopen zoals wij bijvoorbeeld hebben geschreven in een aantal eerdere artikelen, zoals hier en hier.

Ook Ronald Bernard zelf geeft aan dat het heel bijzonder is dat hij nog leeft, terwijl veel van zijn collega’s dood zijn.

Wanneer je al het bovenstaande bekijkt, dan is het merkwaardig dat ze klaarblijkelijk een uitzondering hebben gemaakt voor Ronald Bernard. Waarom hebben ze het karwei niet afgemaakt toen ze hem, zoals hij zelf getuigt, hebben gemarteld? Waarom het risico lopen dat iemand later gaat praten zoals Bernard nu duidelijk doet?

Waarom mag hij als klokkenluider een boekje opendoen over de verschrikkingen die hij heeft gezien en meegemaakt en waarom mag hij een dolksteek zetten in het hart van de Sabatteans door het oprichten van een nieuwe Blije Bank?

Een bank die dan weliswaar anders pretendeert te zijn, maar wel vol trots op haar website zegt dat het geld van de mensen die met hen in zee gaan veilig is, omdat ze dit beleggen op dezelfde plekken als waar de elite dit parkeert? Voed je dan niet het systeem waar je juist zegt je vanaf te willen keren?

Wij hebben ons geld binnen Europa veilig gesteld door te bankieren waar alle multinationals, banken, adel, koninklijke families en de machtigste families op aarde ook bankieren.

Wanneer je kijkt naar het kader van de bank en het bestuur en alles wat daar omheen hangt, dan krijg je met namen zoals Six niet bepaald het gevoel dat je hier met een bank van mensen voor mensen te maken hebt. De familie Six is één van de oudste en rijkste adellijke families van dit land. Een ding is bekend van dit soort mensen; ze keren zich zo goed als nooit tegen hun "eigen mensen". En in het geval van de Blije Bank zou dat dus een hele lijst zijn die dat wel doet?

En hier wordt het voor ons lastig. Wij kennen een aantal mensen die betrokken zijn bij de Blije Bank persoonlijk en dat zijn aardige mensen. Maar, toch, er zijn teveel vragen om geen aandacht hieraan te schenken.

Terug naar een Amerikaanse politica en voormalig bankier op Wall Street, Catherine Austin Fitts, en wat zij bijvoorbeeld zegt over Bitcoin:

Een oogstmachine waarbij alleen nog digitaal geld bestaat en waarbij zij in staat zijn hun inkomsten weer op een aanvaardbaar peil te brengen en daarbij tegelijkertijd iedereen onder controle kunnen houden. Catherine begint hard te lachen als er een vraag wordt gesteld over Bitcoin en de mogelijkheden die dit zou bieden om vrij te zijn van het systeem. Catherine lacht en zegt wat wij eerder hebben gesuggereerd, dat Bitcoin niets anders is dan een onderdeel van de wereldwijde digitalisering van geld en op een gewenst moment in het dan geldende systeem zal worden ingebracht.

Nu is er bij de Blije Bank sprake van een iets ander concept dan de reguliere banken, maar toch een bank, opgezet door iemand die een serieuze klokkenluider genoemd mag worden en die de kern van het systeem open en bloot legt. En toch krijgt de bank van deze man straks gewoon een bankvergunning en draait mee in de bestaande banksystemen.

Dan lees je het volgende op de website:

Daarnaast zijn er mensen bij De Blije B betrokken die banen hebben binnen het huidige bankensysteem. Zij kunnen zich nog niet bekend maken, omdat ze anders kans maken hun baan te verliezen.

Kortom, wanneer kijkend naar het huidige kader en de mensen die dit team zullen gaan versterken, ie er weinig verschil met een “gewone bank”.

We leven in de tijd van rattenvangers en overal ter wereld zie je die van de Sabatteans opduiken. Mensen zoals Donald Trump in Amerika en Emmanuel Macron in Frankrijk.

Ze zijn voorspeld op de voorpagina van de Economist in 2015 (eigendom van de Rothschild) en wie zegt dat ook Ronald en de Blije Bank niet de rol van rattenvanger vervullen? Is deze bank opgezet door de satanische sekte met als bedoeling om alle ontevreden en ontwakende mensen binnen een banksysteem te houden? Dat het hun even niet uitmaakt of het een iets afwijkende bank is, maar desalniettemin weer een bank binnen het volkomen rotte systeem?

Misschien zijn onze vermoedens onterecht en is Ronald Bernard precies wie hij zegt dat hij is en is zijn bank een loffelijk streven om dingen beter te maken voor de mensheid. Vooralsnog roept zijn verhaal en de bijbehorende bank echter teveel vragen op om zomaar te accepteren als eerlijk.

En dat is wederom een verdienste van de Sabbateans. Verdeel en heers, verwarring en deceptie. Niet is wat het lijkt, behalve dat zij precies zijn wat ze lijken, duistere satanische krachten die een eind op weg zijn om de complete wereld in hun grip te krijgen.