Voor een christen heet het het plotseling verdwijnen van de aarde, de opname, maar voor een niet gelovige lijkt het verdacht veel op een evacuatie met ruimteschepen.

Door de opname wordt de gemeente gespaard voor de slotfase van de eindtijd, dat is de Grote Verdrukking.NASA heeft een aantal telescopen in een baan in de ruimte waarvan de STEREO A en STEREO B de bekendsten zijn.

Deze maken vanuit verschillende posities opnames van de zon en op het volgende plaatje is te zien waar deze telescopen zich nu ongeveer bevinden ten opzichte van onze aarde en de zon.


xxx

Op 10 mei 2017 is er een bijzondere opname gemaakt met de STEREO B telescoop. Deze geeft ons dus een beeld van de achterkant van de zon; een gebied waar we normaal gesproken nooit zouden kunnen kijken.

Op die afbeelding staan een drietal enorme objecten.


xxx

Iets dichterbij zien we objecten die lijken op enorme ruimteschepen, waarbij op één een fel licht is waar te nemen aan het uiteinde van een soort uitsteeksel.


xxx


xxx

Een andere bekende ruimtetelescoop is de SOHO. Deze bevindt zich in een omloopbaan rond een fictief punt L, ergens halverwege de aarde en de zon, zoals te zien op de volgende afbeelding.


xxx

En ook op die telescoop is door de bekende Youtube gebruiker Streetcap1 een bijzondere ontdekking gedaan.

Ook daar enkele objecten die veel lijken op enorme ruimteschepen. Ook daar, bij één van die schepen, een soort uitsteeksel met aan het uiteinde iets wat misschien een kleiner schip zou kunnen zijn.


xxx


xxx

We hebben al eerder geschreven over een mogelijk verband tussen de vaker waargenomen enorme ruimteschepen bij de zon en de eindtijd zoals die in de bijbel wordt beschreven.

Velen herkennen de huidige tijd als kenmerkend voor deze eindtijd en voor christenen hoort daar de zogenaamde opname (rapture) bij. Voor hen zijn het geen ruimteschepen die hen komen halen, maar voor een niet gelovige vertoont het verhaal alle symptomen van een buitenaardse vloot die misschien klaarstaat om een deel van de wereldbevolking te evacueren voor de dingen die gaan komen.

Uiteraard blijft het allemaal speculeren, maar interessant is wel dat er wordt gesproken over een opname voordat het echt misgaat op aarde.

De opname van de gemeente is niet hetzelfde als Zijn wederkomst. Met de opname wordt de gemeente naar de hemel gebracht, zonder dat de Here Jezus op aarde neerdaalt. Als de Heer wederkomt zal iedereen Hem zien komen met de wolken. Dan zal Israël worden verlost van haar vijanden en zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg zetten (Zach. 14:3,4). Het Koninkrijk van God zal dan op aarde gevestigd worden (Dan. 2:34,35; Zach. 14:8,9).

Door de opname wordt de gemeente bewaard voor de slotfase van de eindtijd, dat is de Grote Verdrukking.


Wederom, voor een niet gelovige klinkt dit als een evacuatie vanaf de aarde voordat er echte rampen zullen plaatsvinden.

De tijd zal het leren, maar dat het geen camera-afwijkingen zijn die worden waargenomen bij de zon, zoveel is duidelijk.