Wij worden onpasselijk bij de gedachte dat een overheid denkt dat ze het recht hebben om over ons lichaam te mogen beschikken door het invoeren van dingen zoals verplichte vaccinaties.

Naast je lichaam komen ze ook voor je hersenen en door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie heb je als mens geen schijn van kans meer volgens Julian Assange.We hebben nu al meer dan een dagtaak aan het ontmaskeren van alle propaganda zoals die permanent door de mainstream-media wordt gevoerd. Omdat dat nu wordt gedaan door mensen, slagen we er redelijk gemakkelijk in om hun tactiek te doorzien en te ontmaskeren. Er wordt al wel veel geautomatiseerd geschreven, maar nog niet op erg ingewikkeld niveau. De hele verhaal lijn moet ingegeven worden en dan kan de software het verhaal schrijven.

Volgens Wikileaks oprichter Julian Assange wordt dat een compleet ander verhaal als in de nabije toekomst al die propagandakanalen worden gerund door A.I. (artificial intelligence)

Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie (AI) is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont.

Een artefact (ook wel geschreven als artifact) (Latijn: ars = 'kunst'; factum = 'gemaakt') is een kunstmatig verschijnsel. Oorspronkelijk had dit woord de betekenis van iets dat ongewenst is, en optreedt in een experimentele situatie. Tegenwoordig wordt het woord ook wel gebruikt om een willekeurige, soms slechts minimale verandering door toedoen van menselijk handelen aan te duiden, in tegenstelling tot een verschijnsel dat geheel natuurlijk tot stand is gekomen.


Volgens Wikileaks oprichter Julian Assange vormt deze AI één van de grootste bedreigingen voor de mensheid.

Te midden van alle andere gevaren die ons nu al omringen, komt daar ook nog die van AI bij en volgens Assange kan de menselijke perceptie zich niet langer meten met de door AI gecontroleerde propaganda.

Hij zegt dat de ontwikkelaars van deze AI denken dat ze bezig zijn met het scheppen van een soort hemel op aarde, maar dat ze in werkelijkheid geen flauw benul hebben van de gevolgen.

Assange vertelde dit alles via een videolink tijdens het Meltdown Festival in Londen.

Hij zegt verder dat er een tijd zal komen waarbij AI gebruikt zal gaan worden om de perceptie van de bevolking “te corrigeren”.

“Stel je voor dat een Daily Mail onder controle staat van een dergelijke kunstmatige intelligentie en hoe dat eruit zou zien als er maar één Daily Mail wereldwijd zou zijn? Dat is waar een Facebook en Twitter in zullen veranderen”.

Het probleem is volgens Assange niet zozeer dat mensen worden beïnvloed door propaganda zoals bijvoorbeeld de BBC, omdat dit soort dingen altijd al gebeurd zijn, maar dat AI de mogelijkheden zal gaan bieden om dit proces vele malen sterker te maken.

De grootste zorg van Assange is dan ook op welke manier ze AI zullen gaan gebruiken voor propagandadoeleinden.

“Als je A.I. programma’s hebt die alle zoekopdrachten bijhouden en de Youtube video’s die door gebruikers worden ge-upload, dan kan men door middel van AI bepaalde perceptiecampagnes opzetten die 20 tot 30 stappen vooruit kunnen denken. Het gevolg daarvan is dat het compleet buiten de perceptiemogelijkheden van de mens komt te liggen.

Het is dan niet eens meer een schaakspel omdat de mens simpelweg niet meer in staat zal zijn om te ontwaren wat er gebeurt.

Hij vertelde verder dat hij via Wikileaks bronnen binnen de instituten in Silicon Valley weet dat de wetenschappers die nu werken aan AI dit doen omdat ze werkelijk denken dat ze wereld een betere plek zullen maken, waarbij mensen hun hersenen zullen digitaliseren door ze te uploaden naar deze AI systemen en als gevolg daarvan voor altijd in een simulatie zullen leven.

Hij noemde dit een religie voor atheïsten. “En als je dan toch in een simulatie leeft, waarom die dan niet zodanig programmeren dat je in een permanent feest van orgies zit met oneindige aanvoer van drugs en seks”.