Je kunt nog zo fantastisch goed zijn in het werk dat je doet in overheidsfuncties, maar als je weigert de pedofiele elite in Den Haag te beschermen, dan wordt het een korte carrière.

De Amsterdamse korpschef P. J. Aalbersberg is zo’n man waarop de elite wel kan vertrouwen.De stinkende Demmink beerput zal niet weggaan, ondanks alle pogingen daartoe van de Nederlandse elite.

Keer op keer zal worden aangetoond dat ze liegen, dat ze proberen elkaar af te dekken en keer op keer zullen ze aan de kaak worden gesteld voor wat ze zijn. Laffe leugenaars die liever kinderen laten verkrachten en vermoorden dan dat ze hun carrière om zeep helpen.

De volgende in de serie leugenaars is de huidige politie korpschef van Amsterdam: Pieter Jaap Aalbersberg, oftewel P.J. Aalbersberg.

In maart 2014 was het volgende te lezen in het Katholiek Nieuwsblad:

Bij de Demmink-verhoren deze week aan de rechtbank in Utrecht getuigde oud-rechercheur Leen de Koter dat in 1997 het Rolodex-onderzoek naar hooggeplaatsten, die beweerdelijk pedofiel waren, werd stopgezet. Een van de te onderzoeken verdachten was Joris Demmink.

De Koter suggereerde dat het stopzetten van het onderzoek onder anderen van Aalbersberg uitging, die gezegd zou hebben: "Maar dat is onze baas!"


En twee jaar later bij nu.nl

Het zogenoemde Rolodex-onderzoek werd stopgezet toen duidelijk werd dat topman Joris Demmink van justitie erbij betrokken was. Dat stellen twee rechercheurs die in het onderzoeksteam zaten vrijdag voor de rechtbank.

"Demmink was een van de subjecten", stelt De Graauw volgens het AD tijdens het verhoor. "We kregen informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) dat hij betrokken was bij pedoseksuele contacten." Ook was een officier van justitie in beeld.

Maar het onderzoek werd gestopt voordat het team iets met die informatie kon doen. De Graauw snapt niet waarom dat gebeurde. "Bij een dergelijk zwaar opgetuigd onderzoek heb ik het halverwege stoppen nooit meegemaakt."

Ook voormalig officier van justitie Fred Teeven was erbij toen verteld werd dat het onderzoek moest worden stopgezet. Teeven beriep zich eerder in deze zaak op zijn zwijgplicht als officier.


Het verhaal is duidelijk. Bij een justitieel onderzoek naar kindermisbruik met de codenaam "Rolodex" komt Joris Demmink, naast een aantal andere Justitie mensen, in beeld als verdachte.

Aalbersberg geeft volgens rechercheur De Koter opdracht om het onderzoek stop te zetten. Bovenstaande zijn keiharde feiten die door betrouwbare getuigen onder ede voor een rechtbank worden verklaard.

WeAreChange Rotterdam doet heel goed werk en heeft in het kader van bovenstaande Aalbersberg met een aantal zaken geconfronteerd.

Wanneer Aalbersberg wordt gevraagd of hij dat heeft gezegd, ontkent hij dat in alle toonaarden, met andere woorden, rechercheur De Koter liegt.

Hij probeert dan met een handigheidje er onderuit te komen door te zeggen dat hij niet geweest kan zijn, omdat hij in die tijd een andere positie bekleedde.

Alhoewel later blijkt dat er bij het CRI (De Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) kwam voort uit de in 2000 opgeheven Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), ressorterend onder het KLPD) wel degelijk een P. Aalbersberg voorkomt, moet er volgens Aalbersberg sprake zijn van een persoonsverwisseling omdat hij nu eenmaal P.J. Aalbersberg is.Het handigheidje dat Aalbersberg probeert uit te halen, is door te zeggen dat hij in die tijd niet de verantwoording had voor de observatieteams binnen het CRI en dus nooit de man geweest kan zijn die de opdracht heeft gegeven. Niet noemend dat hij nog steeds binnen diezelfde dienst werkzaam was, enorme invloed en autoriteit genoot en dus wel degelijk zijn invloed kon laten gelden. Hij maakte dus misbruik van het feit dat hoewel hij niet de formele verantwoordelijkheid had hij wel degelijk de invloed en autoriteit had om druk uit te oefenen en beslissingen te forceren. Er heerst binnen dit soort diensten een duidelijke angstcultuur.

Op zich kan het technische gezien wel juist geweest zijn, maar Aalbersberg had wel degelijk een hoge belangrijke functie binnen de CRI in die tijd, was ondanks zijn ontkennen volledig op de hoogte en alhoewel misschien niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de observatieteams, zal zijn "mening" wel degelijk een heel grote factor zijn geweest in het besluit om het onderzoek naar Joris Demmink en andere belangrijke Justitie figuren vanwege kindermisbruik, stop te zetten.

Ook op vragen van Micha Kat direct bij de politie Amsterdam komen geen antwoorden, zoals verwacht.

Mensen die zwijgen en de elite ter wille zijn, worden beloond. Maar... Aalbersberg zal gerust de baas van de Amsterdamse politie zijn geworden vanwege zijn uitmuntende eigenschappen.