Opgejaagd, verguist, vervolgd, bewonderd, opgesloten, gestraft, vrijgelaten, verbannen, verketterd, geliefd en gehaat.


Welkom bij de wekelijkse column van Micha Kat, journalist.xxx

Oude versus nieuwe media; verum ab chao!

Een enorme stank onder alle stenen van de zaak-Demmink

Beste lezer,

Onder werkelijk elke steen van het Demmink-verhaal blijkt als deze wordt gelicht een hoop stront te liggen die alle begrip te boven gaat. Enige weken geleden zagen we dat bij het lichten van de steen Dick Willard, de Haagse jongenspooier die kinderen regelde voor rijke perverts. Deze site berichtte hier uitgebreid over op 11 mei. Recent werd de steen Aalbersberg gelicht. Daaronder werd een zo mogelijk nog grotere beerput zichtbaar van leugens, bedrog maar vooral van samenspanning van de politie met de pedonetwerken. Dit is werkelijk niet te bevatten: in plaats van de burgers te beschermen en het algemeen belang te dienen, blijkt de politie grotendeels te opereren als een soort prive-legertje van een groep satanische pedofielen. Niet alleen weigert de politie deze criminelen aan te pakken, het gaat allemaal nog veel verder: de pedofielen worden ook actief beschermd en kostbare mankracht en middelen worden ingezet niet tegen deze pedo's, maar tegen de tegenstanders van de pedo's zoals uw columnist! Dit geldt overigens niet alleen voor de politie: onze complete juridische 'infrastructuur' (politie, rechterlijke macht, openbaar ministerie, jeugdzorg) wordt ingezet om de elite-pedofielen te bedienen en te beschermen!

Maar goed, we hadden het over het lichten van stenen in het Demmink-verhaal en over de stront die onder deze stenen tevoorschijn komt. What about de steen-Hulspas? Deze medewerker van De Volkskrant meende -net als Aalbersberg- voor Demmink te moeten opkomen. Dat deed Hulspas met wat een 'dodelijke aanval' had moeten worden op uw columnist, de grootste tegenstander van Demmink in dit land. 'Paranoïde gek' en 'koning van het gekkenhuis' waren enkele kwalificaties waarmee Hulspas uw columnist definitief het zwijgen dacht te kunnen opleggen. Hulspas gebruikte deze extreme bewoordingen omdat uw columnist 'de zaak Demmink onderzoekt' en het leven van deze eerwaarde ambtenaar daarmee 'tot een hel heeft gemaakt'. Het trof uw columnist al direct: dit zijn geen woorden die een 'gewone' journalist gebruikt, al helemaal niet om een collega te diskwalificeren. Zoiets is in Nederland nog nooit gebeurd. Bovendien ken ik Hulspas. Wat is hier aan de hand? What about al die andere tientallen journalisten die de zaak-Demmink hebben onderzocht? What about Koen Voskuil van het AD die de scoop bracht over de eerder genoemde contacten van Demmink met de Haagse jongenspooier en niet alleen een rechtzaak hierover van hem won, maar ook nog eens in het gelijk werd gesteld door de schrijfster Yvonne Keuls?

En inderdaad: wat afgelopen week over Hulspas bekend is geworden is opnieuw een bewijs voor onze stellingen: er is altijd meer, nooit minder en de werkelijkheid is altijd 100 keer erger dan zelfs de bekendste complotdenker van Nederland kan verzinnen. Deze site besteedde er gisteren een uitgebreid artikel aan. The bottom line is dat Hulspas de zaak-Demmink aanvalt namens de overheid precies zoals hij ook mensen intimideert die menen ufo's te hebben gezien. Een soort gedachten-Gestapo die namens de criminele pp-elite uitrukt du moment dat ergens een stukje waarheid naar boven dreigt te komen! Een satanische 'brandweerman' van de NWO die elk oplaaiend waarheidsvuur ogenblikkelijk moet blussen zodat zijn broodheren door kunnen gaan met het verkrachten van kinderen en het vergiftigen van de bevolking! Daar komt een melding binnen bij Hulspas van het RIVM: in Groningen denkt een groep mensen dat hun dochters verlammingsverschijnselen krijgen van het HPV-vaccin! Hulspas stormt zijn auto in om deze mensen te bewerken: Dat jullie dochters liggen te stuiptrekken en te halluniceren in hun bed heeft niets te maken met het vaccin! Ze zijn gewoon te vaak naar de disco gegaan! Ik ben van de stichting Skepsis! Ik kan het weten! En weg is Hulspas weer, richting volgende missie.

Delicaat is dat binnenkort het hoger beroep dient van mijn claimzaak tegen De Volkskrant en Hulspas. Met de feiten zoals die nu op tafel liggen kan De Volkskrant worden opgeknoopt aan de hoogst denkbare boom. We verloren in eerste aanleg vooral omdat de rechter toen zei dat Hulspas 'de vrijheid van meningsuiting heeft' mij aldus te beschrijven. Maar nu blijkt er helemaal geen sprake te zijn van 'vrijheid van meningsuiting' maar van een door de staat opgelegd mandaat 'tegenstanders' kapot te maken, een duidelijke 'agenda' waarin het toebrengen van maximale schade het cruciale doel is en de ultieme intentie! Een agent van de Staat onder de dekmantel van 'onafhankelijke journalistiek' een vrijbrief geven uw columnist af te branden: erger kun je het als medium niet maken. De vraag of men bij De Volkskrant op de hoogte is van de werkelijke agenda van Hulspas doet daarbij nauwelijks nog ter zake.