Het derde deel uit de serie interviews met Ronald Bernard, alias Ronald Blij, is verschenen.

In dit derde deel gaat Ronald dieper in op bepaalde vragen die leven bij mensen naar aanleiding van zijn eerdere schokkende onthullingen.Voor wie onbekend is met deze man of de materie, hierbij ter herinnering waar het ook al weer over gaat.

De eerste video van april dit jaar met een interview met Ronald Bernard ging de wereld rond omdat hij, naar eigen zeggen als iemand vanuit het hart van de financiële wereld destijds, schokkende onthullingen deed.

Hoe hij steeds verder werd meegezogen in die wereld tot het moment dat hij via ingewijden werd uitgenodigd voor een feest in Engeland waar dan één of meerdere kinderen zouden worden geofferd.

Naar eigen zeggen was dat ook het punt waarop Bernard eigenlijk volledig in elkaar stortte en afhaakte, mede ook vanwege zijn eigen ervaringen uit zijn jeugd.

Na een lange periode van verwerking van zijn trauma’s uit het verleden begint Bernard een volkomen nieuw leven, waarbij hij zegt zich in te willen zetten voor zijn medemens en vooral ook kinderen.

Uiteindelijk begint hij een nieuw project genaamd de Blije Bank, een bank die zegt anders te zijn dan andere banken en een soort tegengewicht moet bieden voor de bestaande banken en de manier waarop zij werken.

Naar aanleiding van dit interview publiceerden wij een artikel met daarin een aantal kritische vragen over Ronald Bernard en vooral ook de Blije Bank.

Navolgend een klein deel daaruit:

Wanneer je succesvol wilt worden als politicus of je wilt carrière maken als bankier of popster en echt aan de top komen, dan betaal je daar een prijs voor. Je verkoopt letterlijk je ziel aan de duivel en wanneer dat eenmaal is gebeurd, is er geen weg terug.

Talloze mensen die geprobeerd hebben om uit dat milieu te ontsnappen en/of geprobeerd hebben uit de school te klappen, hebben dat met hun leven moeten bekopen zoals wij bijvoorbeeld hebben geschreven in een aantal eerdere artikelen, zoals hier en hier.

Ook Ronald Bernard zelf geeft aan dat het heel bijzonder is dat hij nog leeft, terwijl veel van zijn collega’s dood zijn.

Wanneer je al het bovenstaande bekijkt, dan is het merkwaardig dat ze klaarblijkelijk een uitzondering hebben gemaakt voor Ronald Bernard. Waarom hebben ze het karwei niet afgemaakt toen ze hem, zoals hij zelf getuigt, hebben gemarteld? Waarom het risico lopen dat iemand later gaat praten zoals Bernard nu duidelijk doet?

Waarom mag hij als klokkenluider een boekje opendoen over de verschrikkingen die hij heeft gezien en meegemaakt en waarom mag hij een dolksteek zetten in het hart van de Sabatteans door het oprichten van een nieuwe Blije Bank?

Een bank die dan weliswaar anders pretendeert te zijn, maar wel vol trots op haar website zegt dat het geld van de mensen die met hen in zee gaan veilig is, omdat ze dit beleggen op dezelfde plekken als waar de elite dit parkeert? Voed je dan niet het systeem waar je juist zegt je vanaf te willen keren?

En het volgende:

Dan lees je het volgende op de website:

Daarnaast zijn er mensen bij De Blije B betrokken die banen hebben binnen het huidige bankensysteem. Zij kunnen zich nog niet bekend maken, omdat ze anders kans maken hun baan te verliezen.

Kortom, wanneer kijkend naar het huidige kader en de mensen die dit team zullen gaan versterken, ie er weinig verschil met een “gewone bank”.

We leven in de tijd van rattenvangers en overal ter wereld zie je die van de Sabatteans opduiken. Mensen zoals Donald Trump in Amerika en Emmanuel Macron in Frankrijk.

Ze zijn voorspeld op de voorpagina van de Economist in 2015 (eigendom van de Rothschild) en wie zegt dat ook Ronald en de Blije Bank niet de rol van rattenvanger vervullen? Is deze bank opgezet door de satanische sekte met als bedoeling om alle ontevreden en ontwakende mensen binnen een banksysteem te houden? Dat het hun even niet uitmaakt of het een iets afwijkende bank is, maar desalniettemin weer een bank binnen het volkomen rotte systee
m?

De eindconclusie in dat artikel was als volgt:

Misschien zijn onze vermoedens onterecht en is Ronald Bernard precies wie hij zegt dat hij is en is zijn bank een loffelijk streven om dingen beter te maken voor de mensheid. Vooralsnog roept zijn verhaal en de bijbehorende bank echter teveel vragen op om zomaar te accepteren als eerlijk.

Na het eerste volgde een tweede interview, waarin Benard voornamelijk onthullingen deed over het systeem waarin wij leven en hoe de controle over de wereld in handen is van slechts een klein groepje mensen, maar zonder te vertellen wie die werkelijke machthebbers dan zijn. In onze ogen zijn dit geen onthullingen omdat hierover al jaren wordt geschreven en het onmogelijk blijkt te verifiëren wie of wat Ronald Bernard is. Dat dit dus een primeur zou zijn omdat voor het eerst iemand uit de bankiersgelederen uit de school zou klappen, is niet meer dan een verklaring van een zelfverklaarde ex(?) crimineel.

Nu is er dan een derde interview met Ronald Bernard, waarin hij dieper ingaat op vragen die mensen in het algemeen hebben.

In dit interview wordt (nog) niet ingegaan op de vragen die wij hebben omtrent de Blije Bank, maar wel waarom Bernard nooit een CV heeft gepresenteerd, waarom er niets is te vinden op internet over zijn verleden en waarom hij zijn kaken stijf op elkaar houdt over de betrokken personen en/of bedrijven uit die periode.

Het verhaal zoals Bernard dat vertelt in de volgende video klinkt op het eerste gezicht redelijk overtuigend en ook vrij logisch zoals hij het uitlegt, over het waarom hij geen details geeft over zijn vroegere periode. Echter, dit wekt tegelijkertijd meer wantrouwen en roept nog meer vragen op. Iemand die zegt zijn leven te willen beteren en zegt betrokken te zijn geweest bij criminele praktijken zou toch op z'n minst informatie moeten kunnen geven waardoor bepaalde dingen te verifiëren zijn. De man die onthult hoe wij met z'n allen worden misbruikt en voorgelogen en zegt daaraan met volle overtuiging te hebben meegedaan, vraagt nu om hem gewoon maar op z'n woord te geloven. Dat niet alleen, nee, liefst ook nog geld storten in z'n nieuwe onderneming, de Blije Bank.

De man oogt wederom erg emotioneel ook in dit interview en geeft aan heel erg betrokken te zijn bij vooral het lot van kinderen.

Een lezer stuurde ons eerder het volgende over Bernard, wat we ook hebben gepubliceerd.

Ik zie net het tweede met Ronald Bernhard. Jullie gaven aan niet meer te weten wat nog te geloven van deze man. Ik heb er mijn gedachten over. Ik denk dat deze man die vanaf jonge leeftijd zo fortuinlijk was in zijn zaken doen, van huis uit niet zo fortuinlijk was. Ik hoor met name aan bepaalde taalfoutjes in zijn taalgebruik dat hij eigenlijk zich in heeft moeten werken in de elite kringen. Daarmee bedoel ik dat hij niet geboren is uit een elitefamilie.

Ik ben opgegroeid in een elitebuurt en weet zelf van huis uit hoe deze mensen in elkaar steken. Ik ben zo gepest en vernederd door deze elite kindertjes dat ik alles ben kwijtgeraakt als kind en er nooit van mij iets is terecht gekomen. Ik heb al jong besloten andere dingen te leren die zij leren.

Ronald Bernhard is zoals hij uitlegde iemand met een hart. Zo iemand moeten ze omkopen. Hij realiseert zich nu hoe dom hij was. Terecht! En daarom geloof ik dat hij de waarheid spreekt. Ik denk dat hij een serieuze poging doet zijn hart en ziel te redden en ons allen zo simpel mogelijk ons probleem probeert uit te leggen. Het is namelijk allemaal bijna niet te bevatten.

Onze nog steeds niet beantwoordde vragen over de Blije Bank en Ronald Bernard staan op dit moment nog steeds, maar wellicht komt daar dan alsnog een duidelijk antwoord op in de nog volgende interviews. Of mogelijk gewoon in antwoord op de email die we stuurden met vragen en die nooit zijn beantwoord. Wij kennen de man nota bene persoonlijk.